CEI International Affairs Escuela Diplomática de Barcelona

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

De CEI International Affairs is een instelling die werkt met en voor professionals in diplomatie en internationale betrekkingen. Het hoofddoel is om hen te helpen hun kennis te verbeteren en hun persoonlijke vaardigheden of vaardigheden te ontwikkelen met het doel excellentie te bereiken; evenals het opleiden van nieuwe professionals om toegang te krijgen tot de diplomatieke carrière, de internationale publieke functie, het regionale en lokale bestuur, niet-gouvernementele organisaties, of zich te specialiseren in publieke en zakelijke diplomatie.

Deze taak, samen met onderzoek en dialoog, bevorderd door middel van seminars en conferenties, definieert de drie hoofdlijnen van de CEI International Affairs.

30 jaar leiderschap op dit gebied ondersteunt ons. Het CIS International Affairs van Barcelona werd geboren in december 1987, opgericht door het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Europese Unie en Samenwerking, de Universiteit van Barcelona en de Banking Foundation "la Caixa". internationale betrekkingen, diplomatie, recht, economie en multilaterale politiek.

CEI International Affairs is een centrum verbonden aan de Universiteit van Barcelona.

111530_20190306uv0vxtc0p7rZcZtP_5ku6H_large.png

Locaties

Barcelona

Address
Finca Agustí Pedro Pons
Av. Vallvidrera, 25
08017 Barcelona

Barcelona, Catalonië, Spanje

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden