Lees de Officiële Beschrijving

Fontys is een van de grootste hogescholen in Nederland en biedt een verscheidenheid aan bachelors en masters in het Engels. We hebben het grootste aantal internationale studenten dan enige andere universiteit in Nederland, met studenten van meer dan 80 nationaliteiten van over de hele wereld.

Ondanks de grote aantallen studenten is het onderwijs op Fontys op kleine schaal georganiseerd. Bij Fontys staat internationalisering centraal. We bieden Engelstalig onderwijs aan buitenlandse studenten die volledige cursusprogramma's willen volgen en / of aan buitenlandse studenten die ons bezoeken als uitwisselingsstudenten. Kwaliteit is het belangrijkste kenmerk van de Fontys-visie. We streven naar een kwaliteitsniveau dat overeenkomt met dat van elke instelling voor hoger onderwijs in de Europese context.

Fontys besteedt bijzondere aandacht aan de parameters die nodig zijn voor een soepele studievoortgang, zoals studieloopbaanbegeleiding, coaching en een buddysysteem, onderwijs- en examenroosters, feedback over beoordelingen en opdrachten, studievoortgangsregistratie, informatievoorziening en toegankelijkheid van onderwijzend personeel.

We streven ernaar een onderwijsinstelling te zijn die 'groei stimuleert door ondersteuning'

Wie we zijn

Fontys biedt onderwijs en onderzoek. Als brede universiteit zijn wij het grootste publieke kennisinstituut in Zuid-Nederland. Fontys wil een innovatiemotor zijn door onderwijs en onderzoek te koppelen aan innovatieprocessen binnen en buiten de regio's. Fontys heeft een grote impact door zijn opleiding en onderzoek in bijna alle sectoren van de samenleving. Vanwege onze vertegenwoordiging in sleutelposities in bijna elke sector, komt iedereen die woont en werkt in Zuid-Nederland in contact met Fontys, direct of indirect. We leiden grote groepen getalenteerde jonge volwassenen op in een groot aantal beroepen. Na hun opleiding ontmoeten we hen als collega's, als stagecoaches, als partners in samenwerking en / of onderzoek of als professionals die hun kennis willen verrijken of verdiepen.

Onze organisatie is in goede staat. Studenten en medewerkers zijn tevreden en geven ons respectievelijk 'zeven min' en 'zeven plus'. Fontys is financieel gezond en de kwaliteit van ons onderwijs is ook in goede staat. De basiskwaliteiten die we van onszelf verlangen, zijn duurzaam verankerd in de controle en begeleidende evaluatiecycli. We beschouwen onszelf als een kennis- en innovatiepartner van regio's en professionele velden.

Educatieve visie

Technologische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen beïnvloeden en veranderen de wereld om ons heen, nu en in de toekomst. Fontys levert een belangrijke bijdrage aan deze noodzakelijke veranderingen door meer te ontmoeten dan de behoeften van de student en de wereld van de toekomst. Onze betekenis ligt ook in ons effect op de implementatie van de veranderingen in de samenleving - regionaal, nationaal en internationaal. Onze toegevoegde waarde ligt in onze proactieve rol - in het gezamenlijk ontwerpen en ontwikkelen van een duurzame en rechtvaardige samenleving.

We leveren deze meerwaarde door talentontwikkeling te koppelen aan veranderingen in maatschappelijke sectoren en werkvelden. Onze functie als open kennisinstituut is om de vorm te bieden door onderwijs en onderzoek te koppelen aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier dragen we bij aan innovatie op het gebied van werk, de professionele context en sociale sectoren. We vormen de regionale, nationale en internationale agenda's in samenwerking met onze sociale partners. We zijn proactief en toekomstgericht, zodat we de noodzakelijke impact op de samenleving kunnen hebben, vandaag en in de toekomst.

We leveren deze meerwaarde door te investeren in talenten. Talent is voor ons een persoonlijke natuurlijke aanleg of karakteristiek die je in staat stelt om bij te dragen aan de samenleving. Talent stelt mensen in staat hun sterke kanten te gebruiken. Fontys is er voor iedereen die zijn talenten op hbo-niveau wil ontdekken en ontwikkelen en iedereen die zijn professionele ontwikkeling wil voortzetten. We bieden ruimte aan alle culturele en sociale achtergronden.

Onze ambitie

De kern van de opdracht die we onszelf geven en de belofte die dit inhoudt voor studenten, het werkveld en de maatschappij, bestaan ​​uit twee elementen:

  1. We bieden studenten het vooruitzicht hun eigen talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen tot startklare professionals die sociale verantwoordelijkheid accepteren, bijdragen aan innovaties in hun vakgebied en zich op hun eigen manier optimaal blijven ontwikkelen.
  2. We werken aan innovaties in het professionele veld over thema's die relevant zijn voor de regio's. Hier werken we samen met de overheid, instituten en bedrijven aan onderzoek en ontwikkeling voor innovatie in de regio en investeren we in het ecosysteem waarin studenten en werknemers kunnen (blijven) professionaliseren.

Fontys heeft een duidelijke maatschappelijke opdracht: aanbieden van inspirerend, uitdagend en kwalitatief hoogstaand hoger beroepsonderwijs en het uitvoeren van praktisch, onderzoek dat betekenis heeft voor de samenleving. Onderwijs en onderzoek zijn geschikt voor huidige en toekomstige vragen en de behoeften van de student, het werkveld en de (regionale) samenleving. We willen samen met onze partners vragen uit de toekomst formuleren, prioriteren, onderzoeken en, indien mogelijk, oplossen.

Onze missie

Kwaliteit is het belangrijkste kenmerk

Fontys wil een onderwijsinstelling zijn die 'inspirerende groei door middel van ondersteuning' is

De kerndoelstelling is het bevorderen van een organisatiebrede mentaliteit die resulteert in continue aandacht voor kwaliteitsverbetering op het gebied van onderwijs, inhoud en processen. Fontys richt zich op bacheloropleidingen en masteropleidingen gefinancierd door de Nederlandse overheid. Het onderwijs is goed georganiseerd en wordt aangeboden in professionele onderwijsomgevingen. Fontys streeft naar hoge kwaliteit, verankert haar activiteiten stevig in de samenleving en realiseert een leidende positie als kennisinstelling, zowel nationaal als in haar regionale omgevingen.

Kwaliteit is het belangrijkste kenmerk van de Fontys-visie. Fontys streeft naar een kwaliteitsniveau dat overeenkomt met dat van een instelling voor hoger onderwijs in de Europese context.

Opleidingen te volgen in:
Engels
Nederlands

Deze school biedt ook:


Fontys University of Applied Sciences

FHK MA U, Tilburg, Nederland biedt de concurrent Master of Architecture. Deze master is collaboratief, actueel, creatief en praktijkgericht. Het programma is stevig gewor ... [+]

Programma

FHK MA U, Tilburg, Nederland biedt de concurrent Master of Architecture (M. Arch). De Master of Architecture is collaboratief, actueel, creatief en praktijkgericht. Het programma is stevig geworteld in de Nederlandse architecturale traditie en heeft een sterke internationale oriëntatie. Tegenwoordig zijn ruimtelijke uitdagingen waarmee architecten geconfronteerd worden, van nature wereldwijd, terwijl ze nog steeds context- en locatiespecifieke oplossingen vereisen. Het doel van het masterprogramma is het opleiden van architecten die in staat zijn om ontwerpintelligentie effectief te combineren met een reflectieve houding en praktische en ondernemersvaardigheden. Het curriculum is gebaseerd op competenties en gericht op het bereiken van meesterschapvaardigheden in zeven cruciale competenties (ontwerp, onderzoek, samenwerking, communicatie, ondernemersvaardigheden, organiseren, professionele vaardigheden) Het educatieve concept van dit Master-programma is uniek; onderwijs in gelijktijdigheid met werk in een professionele praktijk. Dit gelijktijdige onderwijs biedt studenten ervaring en onderwijs buiten het schoolcurriculum, essentieel voor hun professionele vorming als architecturale ontwerpers. Daarnaast is de Academie zelf een laboratorium voor ruimtelijke opdrachten van echte belanghebbenden. Onze docenten zijn professionals uit verschillende disciplines, maar allemaal met een sterke relatie tot de praktijk. De Design Studio is het hart van het masterprogramma. In de studio worden studenten opgeleid om allerlei soorten vaardigheden en methoden toe te passen op steeds meer overtuigende voorstellen voor synthetisch ontwerp voor complexe ruimtelijke problemen. De studioopdrachten houden steevast verband met de complexiteit van hedendaagse samenlevingen en gaan sociale, culturele, politieke, economische en technologische parameters in.... [-]

Nederlanden Tilburg
September 2019
Engels
Deeltijd
48 maanden
Campus
Lees meer in Nederlands
Fontys University of Applied Sciences

De kerncompetentie van de stedenbouwer is het vermogen om ruimtelijke omstandigheden te ontwerpen die verschillende en dynamische stedelijke programma's en stedelijke oms ... [+]

Wat te verwachten van ons

Het educatieve concept van dit Master-programma is uniek; onderwijs in gelijktijdigheid met werk in een professionele praktijk. Dit gelijktijdige onderwijs biedt studenten ervaring en onderwijs buiten het schoolcurriculum, essentieel voor hun professionele vorming als stedenbouwkundig ontwerper. Daarnaast is de Academie zelf een laboratorium voor ruimtelijke opdrachten van echte belanghebbenden. Onze docenten zijn professionals uit verschillende disciplines, maar allemaal met een sterke relatie tot de praktijk. De Design Studio is het hart van het masterprogramma. In de studio worden studenten opgeleid om allerhande vaardigheden en methoden toe te passen op steeds meer overtuigende voorstellen voor synthetisch ontwerp voor complexe ruimtelijke problemen. De studioopdrachten houden steevast verband met de complexiteit van hedendaagse samenlevingen en gaan sociale, culturele, politieke, economische en technologische parameters in.... [-]

Nederlanden Tilburg
September 2019
Engels
Deeltijd
48 maanden
Campus
Lees meer in Nederlands
Fontys University of Applied Sciences

De Master of Music aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, Nederland, is een geavanceerde opleiding voor hoogbegaafde muzikanten die een carrière als profess ... [+]

Programma in het kort

De Master of Music aan de Fontys Hogeschool voor de Kunsten in Tilburg, Nederland, is een geavanceerde opleiding voor hoogbegaafde muzikanten die een carrière als professioneel uitvoerder zoeken op het internationale concertpodium. De unieke dimensie van de Master of Music bij Fontys is de gepersonaliseerde component: studenten ontvangen een beurs van twee jaar en kunnen het programma aanpassen aan de behoeften van hun opkomende carrière. Studenten kunnen hun beurs gebruiken voor het volgen van cursussen bij professoren op Fontys en zelfs bij externe professoren en kunstenaars.

Inhoud van het programma

De master biedt je een intensief tweejarig programma. Het kernprogramma bestaat uit internationale masterclasses, individuele lessen en lezingen over onderzoeksvaardigheden, cultureel ondernemerschap, muziekfilosofie en muziekmarketing. specialisaties: • Klassieke muziek (instrumentaal / vocaal) • Pop (instrumentaal / vocaal) • Jazz (instrumentaal / vocaal) • Muziek Theater • Muziek theorie • Compositie / arrangeren (klassiek / jazz / pop) • Uitvoeren... [-]

Nederlanden Tilburg
September 2019
Engels
Voltijd
24 maanden
Campus
Lees meer in Nederlands
Fontys University of Applied Sciences

Dit programma is bedoeld voor nieuwe of recent afgestudeerden van elke discipline met weinig of geen werkervaring die een bedrijfs- en managementkwalificatie willen behal ... [+]

De Master of Science in Business and Management (MBM) is bedoeld voor nieuwe en pas afgestudeerden van elke discipline met weinig of geen werkervaring die een bedrijfs- en managementkwalificatie willen behalen om een ​​carrière in management op strategisch niveau na te streven.

De opleiding kan binnen 12 maanden worden afgerond en biedt studenten de mogelijkheid om te studeren aan twee universiteiten in twee landen: Fontys University of Applied Sciences (Nederland) en Plymouth University (Verenigd Koninkrijk). Bijkomende internationale ervaring kan worden opgedaan door uw dissertatie (masterscriptie) te schrijven bij een bedrijf waar ook ter wereld.

De MBM brengt u op de hoogte van de terminologie, technieken en vaardigheden die nodig zijn om een ​​succesvolle bedrijfsleider te worden. Het stelt je in staat om sleutelbeheer, strategie en analytische vaardigheden te ontwikkelen, met de mogelijkheid om je te specialiseren in een specifiek onderwerp dat relevant is voor je huidige of toekomstige carrière.... [-]

Nederlanden Venlo
September 2019
Engels
Voltijd
12 maanden
Campus
Lees meer in Nederlands
Fontys University of Applied Sciences

Er zijn 2 optionele programma's Pathways - MSc in International Logistics en Supply Chain Management (ILSCM) en MSc in International Procurement and Supply Chain Manageme ... [+]

Programma in het kort

Een academische studie van een jaar in 2 landen, die je horizon verruimt door een echt internationale focus op de onderwerpen. Je kunt kiezen uit 2 Pathways ;

MSc in internationale logistiek en supply chain management (ILSCM)MSc in International Procurement and Supply Chain Management (IPSCM).Inhoud van het programma

Termijn 1; September - december in Nederland;

Supply chains en productiecontrolesystemenOnderzoeksvaardigheden en economie voor internationale toeleveringsketensMaritieme financiën en bedrijfsmodellering

Termijn 2; Januari - mei in Plymouth, Verenigd Koninkrijk

Logistiek, supply chains, systemen en methodenInternationale supply chain-systemenInternationaal logistiek managementInternationaal inkoopbeheer... [-]
Nederlanden Venlo
September 2019
Engels
Voltijd
12 maanden
Campus
Lees meer in Nederlands
Fontys University of Applied Sciences

Deze part-time 2-jarige innovatieve Joint Degree Master Choreography wordt gezamenlijk uitgevoerd door Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam en Fontys Hogeschoo ... [+]

Programma in het kort

Deze part-time 2-jarige innovatieve Joint Degree Master Choreography wordt gezamenlijk uitgevoerd door Codarts Hogeschool voor de Kunsten in Rotterdam en Fontys Hogeschool voor Beeldende Kunsten in Tilburg. Het programma is ontworpen om ervaren bewegingsmakers uit verschillende vakgebieden te ondersteunen, terwijl ze onderzoek uitvoeren naar vragen die initiëren vanuit hun huidige praktijk. De cursus vindt plaats binnen een leeromgeving waarin studenten worden blootgesteld aan een breed scala aan benaderingen, bewegingsdisciplines en creatieve domeinen, terwijl ze worden ondersteund bij het behouden van verbindingen met hun eigen werkveld. Studenten zijn mede-oprichters van de cursus en zullen verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de inhoud van bepaalde opdrachten en voor het creëren van een productieve leercohort met hun leeftijdsgenoten. De cursus wordt uitgevoerd in 2 weken durende intensives die 3 keer per jaar plaatsvinden op de campus van Codarts in Rotterdam of Fontys in Tilburg, die beide volledige dans-, theoretische en circusfaciliteiten hebben.... [-]

Nederlanden Tilburg
September 2019
Engels
Deeltijd
24 maanden
Campus
Lees meer in Nederlands
Fontys University of Applied Sciences

Fontys University of Fine and Performing Arts, gelegen in het hart van Tilburg, is toegewijd aan het bestuderen en onderzoeken van allerlei soorten culturele ontwikkeling ... [+]

Wat betekent het om openbare ruimte te gebruiken?

Fontys University of Fine and Performing Arts, gelegen in het hart van Tilburg, is toegewijd aan het bestuderen en onderzoeken van allerlei soorten culturele ontwikkelingen en aan het begrijpen hoe ze betekenisvolle verandering kunnen produceren binnen onze gedeelde ruimtes. Uit dit bewustzijn is het gloednieuwe Master-programma genaamd Performing Public Space geboren.

In een tijd waarin politieke en sociale structuren zwaar heroverwogen worden, biedt PPS een flexibele en innovatieve omgeving om de openbare ruimte op artistieke wijze in vraag te stellen, te herdefiniëren en terug te winnen in de breedste zin van het woord. De combinatie van een interdisciplinaire reeks van benaderingen, waaronder kritische theorie en andere vormen van analyse, met een even breed scala van onderzoeksmethoden, biedt PPS creatievelingen de mogelijkheid om de wereldmakende kracht van het produceren van werk in de openbare ruimte te verkennen.... [-]

Nederlanden Tilburg
September 2019
Engels
Voltijd
12 maanden
Combinatie van online en op de campus
Lees meer in Nederlands
Address
Rachelsmolen 1, 5612 MA Eindhoven Postbus 347, 5600 AH
Eindhoven, Noord-Brabant, Nederlanden
Address
Bs. Zwijsenstraat 11
Tilburg, Noord-Brabant, Nederlanden
Address
Tegelseweg 255
Venlo, Limburg, Nederlanden