Erasmus University Rotterdam - Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Welkom bij de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB)

ESSB herbergt een grote verscheidenheid aan studieprogramma's en wetenschappelijke disciplines: openbaar bestuur, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Daarnaast zijn het Erasmus University College, IHS en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT gekoppeld aan de faculteit. Ons onderwijs is kleinschalig en gebaseerd op probleemgestuurd onderwijs (PBL). Verbonden zijn met het professionele veld is een ander kenmerk van onze studieprogramma's.

decaan

De eindverantwoordelijkheid voor het faculteitsbestuur en het management van de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences (ESSB) ligt bij de decaan. De decaan wordt ondersteund door zijn staf, bestaande uit de decaan, een studentlid, de faculteitsdirecteur en de beleidsadviseurs onderwijs en onderzoek en de business controller. Sinds 1 september 2015 is dit personeel als volgt samengesteld:

 • Prof.dr. VJJM Bekkers (decaan)
 • Mw.dr. AMPH. de Jong (faculteitsdirecteur)
 • Mw. J. Dekkers-de Leeuw MSc (beleidsmedewerker onderzoek)
 • Dhr. MGJM Adriaans MSc (beleidsadviseur onderwijs)
 • Dhr. B. Looije (zakelijke controller)
 • Mw. Nicky van de Lagemaat (studentlid)

Faculteitsraad

Raadpleeg bij belangrijke facultaire zaken de decaan met de faculteitsraad. De faculteitsraad fungeert ook als medebeslissingsorgaan op facultair niveau. De faculteitsraad bestaat uit 50% studenten en 50% werknemers van de ESSB.

Organisatorische componenten

De faculteit heeft de volgende capaciteitsgroepen, waarin het academisch personeel en het ondersteunend en leidinggevend personeel zijn ondergebracht:

 • Afdeling Bestuurskunde en Sociologie. Voorzitter: Prof.Dr RJ van der Veen
 • Afdeling Psychologie, Onderwijs & Kinderstudies. Voorzitter: Dr. ACCM Smeets en Prof.Dr. PJ Prinzie
 • Erasmus University College. Decaan: Prof.Dr MA Frens

Onderwijs en onderzoek directeuren

Het onderwijs en onderzoek binnen Bestuurskunde, Psychologie, Sociologie en Pedagogische Wetenschappen zijn ondergebracht in programma's. Het beheer over deze programma's ligt bij de directeuren onderwijs en onderzoek. Momenteel zijn de volgende directeuren aanwezig:

Bestuurskunde - Sociologie

 • Onderwijsdirecteur: Prof.Dr M. Haverland
 • Onderzoeksdirecteur: Prof.Dr PA Dykstra

Psychologie - Pedagogische wetenschappen

 • Onderwijsdirecteur: Dr AACM Smeets
 • Onderzoeksdirecteur: Prof.Dr PJ Prinzie

Faculteitsbureau

Alle ondersteunings- en managementmedewerkers die niet specifiek voor één wetenschapsgebied werken, zijn ondergebracht op het faculteitsbureau. Het faculteitsbureau staat onder leiding van de faculteitsdirecteur: mw.dr. AMPH. de Jong.

Gezamenlijke besluitvorming

Gezamenlijke besluitvorming betekent dat verschillende belanghebbenden kunnen deelnemen aan discussies over belangrijke onderwerpen. Bij de ESSB kunnen studenten, hetzij in een groep of individueel, discussiëren met professoren en medewerkers van de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences om studenten en hun mening te vertegenwoordigen. Studenten zijn actief in gezamenlijke besluitvormingsprocessen op verschillende niveaus, waarmee hun ideeën en klachten worden overgebracht.

Dit deel van de website geeft informatie over de verschillende mogelijkheden om deel te nemen aan de gezamenlijke besluitvorming binnen het ESSB, hoe dit georganiseerd is en waar naartoe te gaan in geval van een klacht over het onderwijs.

Er zijn verschillende gezamenlijke besluitvormende organen en belanghebbenden bij het ESSB:

 • Educatieve commissies
 • De faculteitsraad
 • De universiteitsraad
 • Studentleden van bestuursraden
 • Het studentlid van het managementteam

Studieoverleg van de faculteit

Bovenstaande organen en stakeholders zijn vertegenwoordigd in het Studenten Overlegorgaan van de Faculteit (afkorting: FSO). Tijdens een maandelijkse bijeenkomst komen vertegenwoordigers van de verschillende gezamenlijke besluitvormingsorganen van de ESSB bijeen om zaken met betrekking tot onderwijs te bespreken. De commissaris Onderwijs van studentenvereniging Cedo Nulli is de voorzitter van deze bijeenkomst. Hij of zij zit het Studenten Overlegorgaan van de Faculteit voor en stimuleert gezamenlijke besluitvorming.

Tijdens de vergadering worden kwesties met betrekking tot onderwijs besproken die van belang kunnen zijn voor studenten. Alle belanghebbenden bespreken actuele zaken, wisselen informatie uit en proberen van elkaar te leren.

Bovendien worden alle klachten die Cedo Nulli verzamelt, doorgestuurd naar de gemeenschappelijke besluitvormende instantie die het meest geschikt is om de specifieke klacht te behandelen. Voor meer informatie over klachten: raadpleeg de sectie 'Klachtenregeling' op de website.

Geschiedenis

Faculteit der Sociale Wetenschappen 1963 -

Het is belangrijk om de geschiedenis van de Faculteit der Sociale Wetenschappen * vast te leggen en te vertellen. Zo kan de huidige situatie van de faculteit worden begrepen en wordt de herinnering aan de organisatie bewaard. Sinds de oprichting van de faculteit in 1963 is het verhaal van de faculteit tweemaal opgeschreven. De eerste keer was toen de faculteit haar 40-jarig jubileum vierde. De viering van het vijftigjarig jubileum van de faculteit was de tweede keer dat het verhaal van de faculteit werd gepubliceerd.

* Sinds 1 september 2017 is de faculteit de Erasmus School of Social and Behavioral Sciences.

Locaties

Rotterdam

Erasmus University Rotterdam

Address
Erasmus Universiteit Rotterdam
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Mandeville Building, T15-19
Postbus 1738
3000 DR Rotterdam

Rotterdam, Zuid Holland, Nederlanden
Telefoonnr.
+31 10 408 1111

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden