Driestar Christian University for Teacher Education

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Goed onderwijs bieden voor kinderen en jongvolwassenen is altijd onze ambitie geweest. Onderwijs doordrongen van een bijbelse identiteit. Onderwijs dat hen echt raakt en hen iets van blijvende waarde geeft. Voor kinderen en studenten in Nederland, maar ook voor mensen over de hele wereld.

Driestar Christian University for Teacher Education is een centrum van kennis voor christelijk onderwijs. In 1944 zijn we begonnen aan een kleine hervormde lerarenopleiding. Sindsdien zijn we uitgegroeid tot een universitaire beroepsopleiding die is gespecialiseerd in de opleiding van zowel leraren in het basis- als in het secundair onderwijs. In 2005 fuseerde deze instelling met een educatief ondersteuningscentrum.

Driestar Christian University for Teacher Education is een instelling met drie afdelingen en heeft 325 personeelsleden. Het is onze ambitie om programma's te bieden die up-to-date zijn en in contact staan ​​met de onderwijspraktijk. Al onze programma's zijn gerangschikt tussen de eerste en de vijfde plaats op de nationale beoordelingslijsten voor lerarenopleidingen. Speciale onderwijsbehoeften zijn een van onze expertisegebieden.

We zijn nauw betrokken bij verschillende basisscholen en koesteren een hechte relatie met mensen in het veld, en vanwege deze betrokkenheid weten we wat belangrijk is voor leraren in hun klas.

Christelijke identiteit

Driestar Christian University for Teacher Education is een gereformeerde instelling. Onze stichting is het eeuwige en onfeilbare Woord van God en de geloofsbelijdenissen gebaseerd op de Bijbel (de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Kanunniken).

Onze christelijke identiteit is de basis van onze organisatie: alle pedagogische en organisatorische aspecten zijn gebaseerd op ons christelijk geloof. Toewijding, betrouwbaarheid, wijsheid, verbondenheid en moed zijn kernwaarden van waaruit we ons werk proberen te doen.

Houding

  • Coram Deo: het idee dat we voor God leven.
  • Rentmeesterschap: het idee dat we talenten ontvangen en deze talenten ijverig inzetten waar God ons aan het werk zet.
  • Afhankelijkheid: het idee dat we in een gebroken wereld leven en volledig afhankelijk zijn van Gods genade en kracht, die we van Hem ontvangen.

Visie

Bij Driestar Christian University for Teacher Education wordt al het werk geïnspireerd door onze overtuiging dat de Bijbel de eeuwige en vitale Bron is.

Het geeft ons basisprincipes voor onderwijs en onderwijs. We voelen ons geroepen om alle trends in het onderwijs te evalueren volgens bijbelse richtlijnen en we hopen een (protestantse) christelijke en (bijbelse) gereformeerde visie op onderwijs in de samenleving te geven. In een maatschappij waarin de mens zelf de norm is geworden, nemen wij deze verantwoordelijkheid zeer serieus.

We doen onderwijskundig onderzoek door theorieën (theoretische concepten) te evalueren en vervolgens toepasbaar te maken voor leraren in het veld. Wij geloven dat kennis alleen kan worden ontwikkeld door samen te werken met leraren en andere beoefenaars en door samen te werken met onze partners (over nationale en culturele grenzen heen).

Missie

Driestar Christian University for Teacher Education is een onderwijsinstelling met een missie.

Wij als Driestar Christian University voor lerarenopleidingen inspireren, onderwijzen en ondersteunen (leerling) leraren en scholen die onderwijs aanbieden op basis van gereformeerde christelijke principes.

Onze ideale school

  • geeft christelijk onderwijs.
  • is de ideale werkplek voor de christelijke leraar.
  • is waar leerlingen kunnen leren in een inspirerende omgeving
  • is een school waar kinderen met speciale behoeften speciale zorg en aandacht krijgen.
  • heeft uitstekend leiderschap en wordt goed beheerd.
  • ziet ouders als (een van) de belangrijkste partner (s) in het onderwijs en ondersteunt ouders bij het grootbrengen van hun gezin.

Locaties

Gouda

Address
Driestar Hogeschool
University for Teacher Education
Burg. Jamessingel 2
PD GOUDA

2803 Gouda, Zuid Holland, Nederlanden

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden

Opleidingen

Deze school biedt ook: