Cornerstone Bible College for Mission Training

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Cornerstone Center for Intercultural Studies is ...

... een Bible College for Mission Training, waarbij studenten praktische en academische trainingen worden aangeboden in een missiegerichte omgeving. De meeste Cornerstone-medewerkers hebben diepgaande missie-ervaring.

Bij Cornerstone Bible College trainen we mensen om het evangelie cross-cultureel over te brengen. Naast de algemene bijbel- en theologiestudies ligt onze nadruk op missiologische onderwerpen, interculturele communicatie en voorbereiding om in een andere cultuur te leven en te werken. Wonen in de internationale en interculturele gemeenschap van het college is onderdeel van de training.

Cornerstone is een interkerkelijke evangelische Bijbelschool. We houden vast aan de fundamentele evangelische overtuigingen. We staan ​​open voor discussie en meningsverschillen over secundaire zaken, maar proberen controverses en extremen te vermijden.

De school is opgericht en is eigendom van WEC-International (website), maar we trainen kandidaten voor vele zendingsorganisaties, hulporganisaties en kerkmissies.


Ons doel

Het doel van Cornerstone komt tot uiting in onze missie:


"Praktische, op de bijbel gebaseerde zendingstraining tussen culturen"


Onze tools zijn een programma van bijbelse, theologische, missiologische studies en praktische bediening van het ministerie in een internationale gemeenschap.

Ons doel is om studenten geestelijk, mentaal en moreel te ontwikkelen en hen uit te rusten met informatie en vaardigheden die nodig zijn voor de uitbreiding en ontwikkeling van de Kerk van Jezus Christus.


Wij geloven erin

  1. Eén God, schepper en ondersteuner van alle dingen, die eeuwig bestaat in drie personen: Vader, Zoon en Heilige Geest.
  2. De godheid en menselijkheid van onze Heer Jezus Christus, zijn maagdelijke geboorte en zondeloos leven, zijn wonderen, zijn verzoenende dood aan het kruis voor ons, zijn lichamelijke opstanding, zijn hemelvaart naar de rechterhand van de Vader, zijn werk als bemiddelaar, en zijn terugkeer in kracht en glorie.
  3. De bediening van de Heilige Geest om levens te veranderen en te bekrachtigen voor leven en dienstbaarheid.
  4. De Heilige Schrift, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zoals oorspronkelijk door God gegeven, goddelijk geïnspireerd, onfeilbaar, volkomen betrouwbaar, en de ultieme autoriteit in alle zaken van geloof en gedrag.
  5. De zondigheid en schuld van de hele mensheid sinds de val, zodat iedereen onder Gods oordeel komt.
  6. Verlossing door het bloed van onze Heer Jezus Christus en wedergeboorte door de Heilige Geest als essentieel voor redding.
  7. De rechtvaardiging van de zondaar alleen door de genade van God door geloof in Christus.
  8. De opstanding van de doden: zij die in Christus zijn, zijn voor altijd tot leven gekomen met God en zij die buiten Christus zijn herrezen tot het laatste oordeel.
  9. De eenheid in Christus van alle gelovigen die deel uitmaken van de kerk, zijn lichaam, dat zijn getuige is over de hele wereld.


Een plek voor jou en je familie!

Tegenwoordig vormen paren met kinderen een groot percentage van de zendelingenkandidaten. Cornerstone Bible College for Mission Training streeft naar een gezinsvriendelijke omgeving in het college. We doen er alles aan om onze studenten en kinderen te helpen bij het combineren van studie en zorg voor het gezin.


Hoeksteengeschiedenis

In 1947 richtte WEC International het Missionary Training College in Glasgow op. De grote behoefte werd gevoeld aan een Bijbelschoolcursus speciaal gericht op het voorbereiden van zendingskandidaten. Enkele jaren later werd een tweede MTC geopend in Tasmania, Australië. In de late jaren zeventig moest de Glasgow MTC sluiten vanwege de beperkte accommodatie. Het WEC-leiderschap besloot dat een nieuwe locatie moest worden gezocht op het Europese vasteland. Na veel gebed en zoeken werd het voormalige klooster in Beugen in het zuidoosten van Nederland gevonden en gekocht in 1988. Het klooster was de thuisbasis van twee katholieke zusterschappen, die de plaatselijke gemeenschap al vele jaren dienden. Terwijl de zusters van Julie Postel hoorden van WEC's nadruk op gebed en missie, waren ze blij het huis te verkopen.


Twee paren uit de Australische MTC pionierden met deze nieuwe 'Euro MTC' en er werd veel hard gewerkt voordat de eerste studenten arriveerden in de herfst van 1989. Het was een oprechte onderneming en veel hulp en financiën kwamen van veel onverwachte bronnen.


In 1997 werd de naam van de school veranderd in Cornerstone - Centre for Intercultural Studies. In 1998 kwam het naastgelegen gebouw van de plaatselijke lagere school vrij en werd het gekocht, waardoor er meer ruimte was voor klaslokalen en kinderopvang.

Locaties

Beugen

Address
Hagelkruisstraat 19
5835 Beugen, Noord Brabant, Nederlanden