Amsterdam University of the Arts - Academy of Architecture

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Waar staat de Academie van Bouwkunst voor?

Studeren in een internationale context

We staan voor een open en onderzoekende houding, voor experimenten, en we moedigen studenten aan om hun eigen positie in te nemen. Wij beschouwen de stad Amsterdam als het laboratorium voor de ontwerpopdrachten van onze studenten en docenten. De Academie onderhoudt nauwe contacten met de professionele gemeenschap in de regio, met openbare diensten, opdrachtgevers en ontwikkelaars. Onze studieprogramma's nemen ook internationaal een prominente plaats in. De Academie heeft sterke banden met verwante opleidingen in het buitenland. Studenten uit alle hoeken van de wereld studeren aan de Academie, internationale gastdocenten en sprekers komen regelmatig langs, en studenten nemen vaak deel aan buitenlandse excursies en projecten.

Gelijktijdig studeren en werken

Studeren en werken gaan hand in hand tijdens de opleiding. Die combinatie betekent dat de studenten en docenten direct betrokken zijn bij de praktijk van ontwerp en onderzoek. Tijdens je studie zul je al actief deel uitmaken van een breed netwerk van collega's. Degenen die afstuderen aan de Academie blijven vaak betrokken bij de opleiding. De student wordt een werkgever en op basis van die functie een docent of mentor voor een nieuwe generatie studenten.

interdisciplinair

Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur zijn onafhankelijke disciplines binnen de Academie, die deels in combinatie worden aangeboden. Op deze manier worden studenten voorbereid op de huidige, geïntegreerde professionele praktijk die tegelijkertijd specialisatie en breedte vereist van studenten. De Academie van Bouwkunst is de enige onderwijsinstelling in Nederland die de masteropleidingen interdisciplinair aanbiedt. Deze combinatie verleent de Academie een unieke positie in binnen- en buitenland.

Internationale

Een studiereis naar het buitenland, een semester studeren aan een andere opleiding of een project opzetten met een groep buitenlandse studenten; dat kan allemaal op de Academie. We onderhouden een actief netwerk van Europese opleidingen, waarmee studenten en docenten op kleine schaal worden uitgewisseld. De Academie is lid van de European Association for Architectural Education (EAAE) en is een partner van de European Masters in Landscape Architecture (EMiLA), waarmee u de 'European Master in Landscape Architecture' kunt behalen. De Academie heeft samengewerkt in een Erasmus-programma, op basis waarvan internationale workshops worden georganiseerd. Daarnaast zijn er veel Europese projecten en samenwerkingsverbanden met verschillende ontwerpprogramma's in Europa. In de zomermaanden organiseren we de zogenaamde Summer School: verschillende internationale excursies waaraan u kunt deelnemen.

Een inspirerende omgeving en een actueel debat

De Academie van Bouwkunst is gevestigd aan het Waterlooplein in Amsterdam in een 17e-eeuws gebouwencomplex gerenoveerd door Claus en Kaan Architecten. De Academie neemt een unieke plaats in in het culturele leven van Amsterdam en speelt een actieve rol in het professionele discours. Lezingen, workshops, evenementen en tentoonstellingen worden georganiseerd in samenwerking met andere organisaties. Lezingenreeks - open voor studenten - gebaseerd op actuele thema's die het hele jaar door plaatsvinden.

Titel van architect

Na het behalen van de Master's titel (Master of Science), heb je het recht om een zelfstandige beroepspraktijk te starten en wordt je onmiddellijk toegelaten tot het register van architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten.

Praktijkgericht onderzoek in het onderwijs

De wereld verandert continu en steeds sneller. Sociale, praktische en technische ontwikkelingen stellen nieuwe eisen aan een ontwerper. Daarom integreert de Academie praktijkgericht onderzoek in het onderwijs. De professoren organiseren masterclasses, projecten, excursies, tentoonstellingen en lezingen binnen hun onderzoeksprogramma.

Onderdeel van de Amsterdam University of the Arts

Om tot nieuwe inzichten en innovaties te komen, moet je over de grenzen van je eigen vakgebied heen kunnen en durven kijken. De Amsterdamse Hogeschool der Kunsten (AHK) biedt studenten een brede oriëntatie op het gebied van kunst en cultuur en hecht daarom veel belang aan het feit dat studenten kennis kunnen nemen van ontwikkelingen binnen de andere kunstdisciplines. Binnen het programma van de AHK bieden we ruimte voor samenwerking met andere opleidingen en internationale uitwisselingen.

Onze missie

De Academie van Bouwkunst Amsterdam biedt cursussen van ontwerpers voor ontwerpers. Het richt zich op studenten die gemotiveerd en toegerust zijn voor ontwerppraktijken en selecteert docenten die zich hebben onderscheiden in de praktijk van ontwerp en onderzoek.

Studenten worden getraind in ruimtelijk ontwerp als een praktische en kritische discipline op het kruispunt van kunst, wetenschap en technologie. De bewuste keuze om het te koppelen aan kunsteducatie (AHK, AHK) onderstreept het bijzondere belang dat de Academie hecht aan het artistieke aspect van de uitoefening van het beroep.

Hoogwaardige leeromgeving

De Academie streeft naar een kleinschalige, hoogwaardige leeromgeving met een open klimaat en met de nadruk op het bepalen van hun eigen posities door docenten en studenten. Internationale oriëntatie is hier een onvermijdelijk onderdeel van.

Architectuur, stedenbouw en landschapsarchitectuur worden gezien als drie complete, onafhankelijke disciplines. Dit neemt niet weg dat de drie disciplines bewust gelijktijdig en deels in combinatie worden aangeboden. Dit is om de student voor te bereiden op een geïntegreerde uitoefening van het beroep.

Specifieke locaties in binnen- en buitenland zijn het laboratorium van de ontwerper. De stad Amsterdam, de locatie van de Academie, wordt actief ingezet in de cursus als een sociaal gebouw, een historisch kunstwerk en een voortdurende ontwerpuitdaging.

Aanmeldingsdeadlines

Nederlandse studenten: 1 mei 2021
Internationale studenten: 1 april 2021

Locaties

Amsterdam

Address
Waterlooplein 211-213
1011 PG

Amsterdam, Noord Holland, Nederlanden

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden