Catholic University Of Cameroon

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Over CATUC

De Catholic University Of Cameroon CATUC, Bamenda werd gesticht in naam van de katholieke kerk door de bisschoppen van de kerkelijke provincie Bamenda als een nationale instelling van leren. Gegeven zijn oorsprong en de historische rol van zijn kerkelijke faculteiten, heeft deze universiteit een verantwoordelijkheid tegenover de Kerk in Kameroen: het wordt geroepen om een ​​intellectueel centrum van de hoogste kwaliteit te zijn, waar de relatie tussen geopenbaarde waarheid en menselijke waarheid diepgaand kan worden onderzocht en met autoriteit tegen de achtergrond van de Kameroense ervaring.
De Catholic University Of Cameroon , Bamenda, werd volledig operationeel in oktober 2011 en is nu een gemeenschap van geleerden, zowel faculteit als studenten, die de Waarheid in al zijn vormen willen ontdekken, behouden en verspreiden, met speciale aandacht voor de behoeften en kansen van de Kameroense natie.


Catuc's Nature

Als academische wereld is het in essentie een vrij en autonoom centrum van leren en een zendingsbedrijf voor evangelisatie en de voorziening voor het algemeen welzijn van de menselijke samenleving. Daarom tracht het voortdurend een begrip van het christelijk geloof te cultiveren en te verspreiden binnen de context van alle vormen van menselijke onderzoekingen en waarden.

Als lid van de academische gemeenschap in Kameroen aanvaardt het de normen en procedures van Kameroense instellingen en streeft het ernaar onderscheid te maken binnen de academische wereld. Trouw aan de christelijke boodschap als het door het leergezag komt en trouw aan zijn eigen nationale tradities, de Catholic University Of Cameroon , heeft Bamenda een bevoorrechte rol om dienstbaar te zijn aan de christelijke leer en opleiding in de katholieke gemeenschap en om de natie te dienen en de wereld.

De universiteit erkent dat haar onderscheidend vermogen uiteindelijk afhangt van de intellectuele en morele kwaliteit van haar leden. Als een geloofsgemeenschap probeert de universiteit een omgeving te creëren die intellectueel stimuleert en wordt gekenmerkt door de vrijgevigheid en wederzijdse ondersteuning die nodig is voor het collegiale leven en persoonlijke groei. De universiteit zoekt mannen en vrouwen die niet alleen professioneel competent zijn, maar die ook een bijdrage kunnen leveren aan haar Katholiek, moreel en cultureel milieu.


Catuc's Betrokkenheid

De universiteit is niet alleen geëngageerd om te studeren, maar ook aan niet-gegradueerde en professionele instellingen in de cultuur van de kunsten en wetenschappen. Het streeft naar de vooruitgang van kennis binnen een context van liberale studies, een context die zowel de zorg voor de hele persoon weerspiegelt als de onderscheidende wijsheid en kennis waaraan het als een katholieke instelling erfelijk is.
De universiteit streeft naar het bereiken en behouden van een leidende positie in het hoger onderwijs onder katholieke en andere particuliere, onderzoeksgerichte instellingen van vergelijkbare omvang, doel en traditie binnen de Kameroense context. Het geeft voorrang aan wetenschap en wetenschappelijk onderzoek en aan de opleiding van toekomstige geleerden door middel van zijn graduate programma's, niet alleen om wetenschappelijk werk vooruit te helpen, maar ook omdat het erkent dat een niet-gegradueerde en professionele opleiding van hoge kwaliteit ook de aanwezigheid vereist van een academisch personeel dat combineert onderwijs en professionele activiteit met een fundamentele beurs.
Via haar professionele programma's probeert de universiteit mannen en vrouwen te onderwijzen die hun respectieve beroepen met onderscheid en eerlijkheid kunnen vertegenwoordigen en die worden gevormd door het leren en de waarden die inherent zijn aan de academische en katholieke tradities. Bij het selecteren van disciplines of vakgebieden die moeten worden ondersteund op een gevorderd niveau van studie en onderzoek, kent de universiteit prioriteit toe aan programma's die de katholieke traditie van humanistisch leren bevorderen en die de hedendaagse en toekomstige behoeften van de maatschappij en de kerk dienen.
De universiteit tracht haar traditie van collegiaal bestuur te behouden en bevordert een klimaat waarin alle leden van de universitaire gemeenschap voldoende mogelijkheden hebben om beraad en keuze te beïnvloeden. Hoewel een universiteit een onderzoeks- en onderwijsinstelling is, erkent de universiteit dat zij deel uitmaakt van een grotere gemeenschap, waaraan zij bepaalde verplichtingen heeft die in overeenstemming zijn met haar karakter.

Locaties

Bamenda

Catholic University Of Cameroon

Telefoonnr.
(237) 243 072 942