Lees de Officiële Beschrijving

Over CATUC

De Catholic University Of Cameroon CATUC, Bamenda werd gesticht in naam van de katholieke kerk door de bisschoppen van de kerkelijke provincie Bamenda als een nationale instelling van leren. Gegeven zijn oorsprong en de historische rol van zijn kerkelijke faculteiten, heeft deze universiteit een verantwoordelijkheid tegenover de Kerk in Kameroen: het wordt geroepen om een ​​intellectueel centrum van de hoogste kwaliteit te zijn, waar de relatie tussen geopenbaarde waarheid en menselijke waarheid diepgaand kan worden onderzocht en met autoriteit tegen de achtergrond van de Kameroense ervaring.
De Catholic University Of Cameroon , Bamenda, werd volledig operationeel in oktober 2011 en is nu een gemeenschap van geleerden, zowel faculteit als studenten, die de Waarheid in al zijn vormen willen ontdekken, behouden en verspreiden, met speciale aandacht voor de behoeften en kansen van de Kameroense natie.


Catuc's Nature

Als academische wereld is het in essentie een vrij en autonoom centrum van leren en een zendingsbedrijf voor evangelisatie en de voorziening voor het algemeen welzijn van de menselijke samenleving. Daarom tracht het voortdurend een begrip van het christelijk geloof te cultiveren en te verspreiden binnen de context van alle vormen van menselijke onderzoekingen en waarden.

Als lid van de academische gemeenschap in Kameroen aanvaardt het de normen en procedures van Kameroense instellingen en streeft het ernaar onderscheid te maken binnen de academische wereld. Trouw aan de christelijke boodschap als het door het leergezag komt en trouw aan zijn eigen nationale tradities, de Catholic University Of Cameroon , heeft Bamenda een bevoorrechte rol om dienstbaar te zijn aan de christelijke leer en opleiding in de katholieke gemeenschap en om de natie te dienen en de wereld.

De universiteit erkent dat haar onderscheidend vermogen uiteindelijk afhangt van de intellectuele en morele kwaliteit van haar leden. Als een geloofsgemeenschap probeert de universiteit een omgeving te creëren die intellectueel stimuleert en wordt gekenmerkt door de vrijgevigheid en wederzijdse ondersteuning die nodig is voor het collegiale leven en persoonlijke groei. De universiteit zoekt mannen en vrouwen die niet alleen professioneel competent zijn, maar die ook een bijdrage kunnen leveren aan haar Katholiek, moreel en cultureel milieu.


Catuc's Betrokkenheid

De universiteit is niet alleen geëngageerd om te studeren, maar ook aan niet-gegradueerde en professionele instellingen in de cultuur van de kunsten en wetenschappen. Het streeft naar de vooruitgang van kennis binnen een context van liberale studies, een context die zowel de zorg voor de hele persoon weerspiegelt als de onderscheidende wijsheid en kennis waaraan het als een katholieke instelling erfelijk is.
De universiteit streeft naar het bereiken en behouden van een leidende positie in het hoger onderwijs onder katholieke en andere particuliere, onderzoeksgerichte instellingen van vergelijkbare omvang, doel en traditie binnen de Kameroense context. Het geeft voorrang aan wetenschap en wetenschappelijk onderzoek en aan de opleiding van toekomstige geleerden door middel van zijn graduate programma's, niet alleen om wetenschappelijk werk vooruit te helpen, maar ook omdat het erkent dat een niet-gegradueerde en professionele opleiding van hoge kwaliteit ook de aanwezigheid vereist van een academisch personeel dat combineert onderwijs en professionele activiteit met een fundamentele beurs.
Via haar professionele programma's probeert de universiteit mannen en vrouwen te onderwijzen die hun respectieve beroepen met onderscheid en eerlijkheid kunnen vertegenwoordigen en die worden gevormd door het leren en de waarden die inherent zijn aan de academische en katholieke tradities. Bij het selecteren van disciplines of vakgebieden die moeten worden ondersteund op een gevorderd niveau van studie en onderzoek, kent de universiteit prioriteit toe aan programma's die de katholieke traditie van humanistisch leren bevorderen en die de hedendaagse en toekomstige behoeften van de maatschappij en de kerk dienen.
De universiteit tracht haar traditie van collegiaal bestuur te behouden en bevordert een klimaat waarin alle leden van de universitaire gemeenschap voldoende mogelijkheden hebben om beraad en keuze te beïnvloeden. Hoewel een universiteit een onderzoeks- en onderwijsinstelling is, erkent de universiteit dat zij deel uitmaakt van een grotere gemeenschap, waaraan zij bepaalde verplichtingen heeft die in overeenstemming zijn met haar karakter.

Opleidingen te volgen in:
Engels

Deze school biedt ook:

MSc

Catholic University Of Cameroon

De wereld heeft diepgaande sociale, economische en culturele veranderingen ondergaan in de laatste twee decennia, te beginnen met de ineenstorting van de wereldwijde bipo ... [+]

Mission Statement

De wereld heeft diepgaande sociale, economische en culturele veranderingen ondergaan in de laatste twee decennia, te beginnen met de ineenstorting van de wereldwijde bipolaire kloof van het tijdperk na de Tweede Wereldoorlog. Deze veranderingen vinden op alle niveaus plaats, of deze nu lokaal, nationaal of transnationaal zijn. De Master of Science in Anthropology richt zich op het opleiden van studenten om deze verschijnselen vanuit een wetenschappelijk perspectief te bestuderen en te interpreteren door methodisch, kritisch en vergelijkend te zijn.

Doelen

Het Masters-niveau neemt kandidaten mee naar meer geavanceerde studies in de specifieke verschillende gebieden. Dit zal de productie van conceptuele werken van theorie en onderzoek vergemakkelijken die geavanceerde theorieën verbinden met de praktijk in de verschillende domeinen van professionele specialisatie. Dit betekent dat de master een gecombineerde academische en professionele specialisatiegraad is die academische theorie en onderzoek combineert met professionele hands-on ervaringsgerichte training en leren.... [-]

Kameroen Bamenda
September 2019
2 jaar
Campus
Lees meer in Nederlands
Catholic University Of Cameroon

De waardigheid van de multi-dimensionale menselijke persoon in een relativistische wereld kennen, waarderen en verdedigen, en dus met een voorkeur voor de Afrikaanse cult ... [+]

Visie

De waardigheid van de multi-dimensionale menselijke persoon in een relativistische wereld kennen, waarderen en verdedigen, en dus met een voorkeur voor de Afrikaanse cultuur.

Doelen

Het doel van het graduate programma in filosofie is om de student in staat te stellen om:

Ontwikkel een analytisch-kritische benadering van de historische en systematische thema's van de christelijke en niet-christelijke filosofie.Beheers de methodologische criteria eigen aan filosofische kennis en onderzoek.Verdiepen hun kennis op hun specialisatiegebied in constante relatie met andere vormen van kennis.Verwerven van de nodige vaardigheden voor het onderwijzen van filosofie op het niveau van de pre-universitaire en eerste graad, evenals andere banen waarvoor professionele filosofische opleiding vereist is.Bereid je voor op terminale studies / onderzoek.Aard van het Graduate Program in Philosophy... [-]
Kameroen Bamenda
September 2019
2 jaar
Campus
Lees meer in Nederlands
Catholic University Of Cameroon

De afdeling biedt, op graduate niveau, trainingen aan die competente professionals en onderzoekers in Health Economics produceren met sterke analytische en praktische ond ... [+]

Visie

Een academische instelling van wereldklasse zijn voor de bevordering van kennis in het licht van het christelijk geloof.

Missie van de afdeling

De afdeling biedt, op graduaat niveau, trainingen aan die competente professionals en onderzoekers in Health Economics produceren met sterke analytische en praktische ondernemersvaardigheden voor onderzoek, economische analyse en beleid en gezondheidszorgsysteembeheer. Studenten staan ​​open voor een breed spectrum van wetenschappelijke en technische vaardigheden gekoppeld aan een diepgaand begrip van de werkomgeving met solide christelijke beroepsethiek.

Doelstellingen van DHEPM

De afdeling biedt een tweejarig masterprogramma aan. De algemene doelstelling van het programma is het opbouwen van lokale capaciteit op het gebied van gezondheidseconomie, beleid en management in de Centraal-Afrikaanse regio.... [-]

Kameroen Bamenda
September 2019
2 jaar
Campus
Lees meer in Nederlands
Catholic University Of Cameroon

De wetenschappelijke en technologische explosie die de wereld van vandaag vormgeeft, wordt ondersteund door subtiele wiskundige toepassingen, waarvan sommige gebaseerd zi ... [+]

MISSIE

De wetenschappelijke en technologische explosie die de wereld van vandaag vormt, wordt ondersteund door subtiele wiskundige toepassingen, waarvan sommige zijn gebaseerd op diepgaande wiskundige theorieën. Het Department of Mathematics wil in zijn Master of Science-programma studenten introduceren en ontwikkelen die hen voorbereiden op toekomstige deelnemers aan de wetenschappelijke en technologische vooruitgang van de samenleving.

DOELEN

De masteropleiding is ontworpen om de studenten de kans te geven hun kennis te verdiepen en te verbreden in kerngebieden van Wiskunde - zuiver en toegepast. Het is gericht op het aanbieden aan studenten van zowel de breedte als de diepte van de kennis die op hun interessegebied vereist is en om mogelijke uitbreidingen van hun interessegebieden mogelijk te maken. Het uiteindelijke doel is natuurlijk om de afgestudeerden uitstekende kwalificaties te geven die leiden naar de Ph.D. opleidingen, evenals, voor beroepen in onderwijs, bedrijfsleven (inclusief financiële instellingen), industrie en technologie.... [-]

Kameroen Bamenda
September 2019
2 jaar
Campus
Lees meer in Nederlands