Lees de Officiële Beschrijving

Over ons

Universiteit van de menswetenschappen

De Campus Bio-Medico Universiteit van Rome werd in 1993 opgericht met het culturele doel om de waarde van het menselijk leven en de persoon als hun centrale focus te herstellen naar de biomedische wetenschappen. Jongeren krijgen een cultureel, professioneel en mensgericht programma van academische vorming aangeboden, gebaseerd op de eenheid van de verschillende disciplines volgens het begrip universiteit als een gemeenschap van studenten en leraren. Een integraal onderdeel van dit project is het Universitair Ziekenhuis Campus Bio-Medico, waar de dimensie van de menselijke service volledig tot zijn recht komt, in de specifieke ervaring van ziekte en ziekte. De Rome Biomedical Campus University is een wettelijk erkende particuliere universiteit (ministerieel besluit van 31 oktober 1991).

Aanvankelijk bood de universiteit een graadcursus geneeskunde en chirurgie en een diploma verpleegkunde aan (later graad in de verpleegkunde). We bieden momenteel acht-gradencursussen.

De Trigoria Campus omvat nu het Educatief Complex "Trapezio", het Universitair Ziekenhuis, het Advanced Research Complex Biomedical and Bioengineering (PRABB) en het Healthcare Center for Elderly (CESA).

Het gemeenschappelijke doel is om jongeren te vormen met een passie voor de realiteit, voor de wereld en de omgeving waarin ze leven, voor het beroep dat ze voorbereiden om binnen te komen en om hen een conceptie van werk te geven als een ervaring van persoonlijke groei en vervulling en een hulpmiddel om anderen te dienen .

Missie en achtergrond

Menswetenschappen

De Campus Bio-Medico Universiteit van Rome promoot geïntegreerde onderwijs-, onderzoeks- en gezondheidszorgstructuren en streeft naar het goede doel van de menselijke persoon als het belangrijkste doel van al zijn activiteiten. De universiteit biedt studenten een oprichtingservaring gericht op het stimuleren van hun culturele, professionele en menselijke groei, waarbij ze de verwerving van vaardigheden in een geest van dienstverlening voorstellen. Het bevordert kennis, interdisciplinariteit van de wetenschappen en onderzoek op alle gebieden die bijdragen tot het algemene welzijn van de menselijke persoon. Patiënten worden opgevangen in de eenheid van hun materiële en spirituele behoeften, in overeenstemming met een levensbeschouwing open voor het concept van transcendentie.

De universiteit wordt bestuurd door statuten die in overeenstemming zijn met de doelstellingen en grondbeginselen van de instelling, zoals weerspiegeld in het Handvest van de doelstellingen en de ethische code. Op 23 juli 2015 heeft het Uitvoerend Comité het Algemeen Reglement en het Universitair Academisch Algemeen Reglement goedgekeurd.

116127_people-woman-coffee-meeting.jpg

Geschiedenis van de Campus Bio-Medico Universiteit van Rome

1988 - Bisschop Álvaro del Portillo, prelaat van het Opus Dei, stelde aan een aantal professionals en docenten voor om een universitaire kliniek in Rome op te zetten die tastbare oplossingen zou kunnen bieden voor het probleem van pijn en ziekte, geleid door de christelijke geest van dienstbetoon. Er werd een eerste werkgroep opgericht, genaamd "Pensatoio" (letterlijk: "denktank"), om een concreet antwoord te bieden op het voorstel van bisschop Álvaro door het ontwerp van een instelling van echte uitmuntendheid die de tand des tijds zou doorstaan. De groep onderzocht de haalbaarheid van het opzetten van een privéuniversiteit en het opzetten van een faculteit voor geneeskunde en chirurgie met een ziekenhuis dat is bijgevoegd en direct wordt beheerd door het ziekenhuis.

 • 1990 - De Campus Bio-Medico Association werd opgericht, als bevorderend orgaan van de universiteit.
 • 1993 - De Libero Istituto Universitario Campus Biomedico (CBM) begon met het aanbieden van een opleiding in geneeskunde en chirurgie en een diploma in verpleegkunde (nu in verpleegkunde). De Vrienden van de Campus Bio-Medico Universiteit van Rome Onlus, een ondersteunende instantie van de universiteit, is ontstaan.
 • 1994 - Het Universitair Ziekenhuis werd ingewijd, oorspronkelijk gelegen aan de Via Longoni in Rome.
 • 1999 - De faculteit Ingenieurswetenschappen is gestart met het aanbieden van bachelor- en masterdiploma's in de biomedische technologie. Een cursus in Dieetleer werd gelanceerd. Met de oprichting van deze tweede faculteit heeft de instelling haar huidige naam aangenomen: "Università Campus Bio-Medico di Roma" (Campus Bio-Medico Universiteit van Rome).
 • 2000 - Het Centrum voor de Gezondheidszorg van de Ouderen (CESA) werd ingewijd, opgezet met de steun van Alberto Sordi op grond van wat de campus van de Trigoria Universiteit zou worden (ten zuiden van Rome).
 • 2001 - De Scholen voor Specialisatie van de Faculteit Geneeskunde en Chirurgie zijn in gebruik genomen. De School of Continuing Education is opgericht om masteropleidingen en cursussen in permanente medische educatie (CME) te organiseren en te coördineren. De Post Graduate Service van de universiteit is nu geaccrediteerd als CME-aanbieder door het ministerie van Volksgezondheid.
 • 2003 - Staatsvoorzitter Carlo Azeglio Ciampi ontving leden van het Campus Bio-Medico University of Rome-personeel in de Quirinale op de tiende verjaardag van de oprichting van de universiteit.
 • 2007 - Er is een nieuwe bacheloropleiding in levensmiddelenwetenschappen en humane voeding gestart, drie jaar later gevolgd door de bijbehorende masteropleiding.
 • 2008 - 14 maart zag de inhuldiging van de nieuwe universiteitscampus in Trigoria. Het nieuwe Universitaire Ziekenhuis en het Biomedicine en Bioengineering Advanced Research Complex (PRABB), gelegen naast het reeds bestaande Centrum voor Ouderenzorg (CESA), werd officieel geopend. Een oncologisch centrum nam de voormalige gebouwen van het hoofdkwartier van de universiteit in de Via Longoni in Rome over. Een nieuwe cursus in medische radiologie beeldvormingstechnieken en radiotherapie werd gelanceerd.
 • 2010 - De faculteit Ingenieurswetenschappen werd 10 jaar en vernieuwde de academische syllabus. In het Academische jaar 2010/2011 is de opleiding industrieel ingenieurschap gestart, een voorbereidende cursus voor de masteropleiding in biomedische technologie en de master in chemische engineering voor duurzame ontwikkeling. Drie jaar na de eerste lancering studeerde de eerste lichting studenten af aan de opleiding in levensmiddelenwetenschappen en menselijke voeding.
 • 2013 - De universiteit vierde haar eerste 20 jaar met de inauguratie van het nieuwe educatieve complex. Vanwege zijn eigenaardige vorm, werd het gebouw bekend als "Trapezio" (letterlijk: "Trapezium"). Ook in 2013 opende de universiteit haar eerste faciliteit buiten Rome, namelijk de polikliniek voor kinder-, adolescenten- en volwassenpsychiatrie, gevestigd in het Mafalda Luce Center in Milaan.
 • 2014 - Academisch ziekenhuis krijgt Joint Commission International (JCI) accreditatie, dankzij respect voor meer dan 300 kwaliteits- en veiligheidsnormen die wereldwijd worden erkend in zorgactiviteiten.
 • 2017 - Universitair ziekenhuis beëindigt de bouw van een nieuwe trigeneratie-installatie voor opwarming en klimaatbeheersing van het hele ziekenhuis en voor het leveren van elektrische behoeften (62%) aan de gebouwen van de universiteit. De plant vermindert ook voor 70% van de kooldioxide-vervuiling in het milieu. Het werd ook bevestigd de JCI-accreditatie voor drie jaar.
 • 2018 - 25 ° verjaardag sinds stichting van de universiteit; de start van de procedure voor het bouwen van nieuwe universiteitscampusfaciliteiten; activering van fysiotherapie graad.

116128_adult-beautiful-beauty-953430.jpg

Opleidingen te volgen in:
 • Engels

Deze school biedt ook:

Let's talk about UCBM!

Address
21 Via Álvaro del Portillo
00128 Rome, Lazio, Italië