Pixel

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

De internationale master in Europese projectplanning en -management wordt georganiseerd en gecoördineerd door Pixel , een internationaal onderwijs- en opleidingsinstituut in Florence (Italië), met als hoofddoel de ondersteuning van internationalisering en Europese samenwerking.

113461_2.jpgPixel","author_url":"","source":"©Pixel"}" />

De belangrijkste doelgroepen waar Pixel werkt zijn: instellingen voor hoger onderwijs, scholen, organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding, instellingen voor volwassenenonderwijs, overheidsinstanties (ministeries, regionale instanties), onderzoekscentra, culturele instellingen, ziekenhuizen enz. Over de hele wereld.

Pixel is in januari 1999 in Florence (Italië) opgericht en heeft veel ervaring op de volgende gebieden:

Directe indiening van Europese projecten.

In de afgelopen 21 jaar heeft Pixel succes meer dan 100 Europese projecten gecoördineerd en beheerd. De Europese programma's die de projecten financierden waarbij Pixel betrokken was, zijn: Socrates ODL; Socrates Minerva, Socrates Grundtvig, Socrates Lingua, eLearning, Leonardo da Vinci, Levenslang leren - Subprogramma's: Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci, Grundtvig en KA1, KA2, KA3, KA4 Transversale programma's, Justitieprogramma, Veiliger internetprogramma, Erasmus + programma - KA2-strategische partnerschappen. De Europese projecten waarbij Pixel betrokken was, waren gericht op de volgende onderwerpen: Innovatie in het onderwijs; Taalonderwijs en leren; Onderzoek; Wetenschappelijk onderwijs; Geschiedenis onderwijs en onderzoek; Beeldende kunst; Bevordering van werkgelegenheid en ondernemerschap; Sociale inclusie; Gezondheid; Veiligheid, rechtvaardigheid en mensenrechten; Ondersteunings- en innovatiediensten voor het MKB.

Veel van de door Pixel gecoördineerde Europese projecten hebben de beoordeling "uitstekend" gekregen en zijn door de Europese Commissie aangemerkt als "beste praktijk".

Pixel coördineerde en beheerde ook meer dan 50 door het Europees Sociaal Fonds gefinancierde projecten. Deze projecten waren gericht op: in-company training; opleiding voor jongeren om hun toegang tot de arbeidsmarkt te ondersteunen; gelijke kansen.

113462_1.jpgPixel","author_url":"","source":"©Pixel"}" />

Organisatie van internationale onderwijs- en opleidingsinitiatieven

Pixel organiseert en verzorgt internationale bijscholingscursussen over verschillende onderwerpen, zoals Europese samenwerking, nieuwe technologieën voor onderwijs, innovatieve onderwijsmethodologieën, het leren van talen, enz. Sommige van deze cursussen zijn tot nu toe in meer dan 40 edities gegeven. Jaarlijks volgen gemiddeld 300 deelnemers uit heel Europa de internationale Pixel cursussen. De georganiseerde internationale cursussen zijn bedoeld voor universitair docenten, onderzoekers, ambtenaren, schooldirecteuren, administratief personeel, trainers, afgestudeerde studenten, enz.

Organisatie van internationale conferenties op het gebied van onderwijs

Pixel organiseert internationale conferenties. Drie daarvan worden jaarlijks georganiseerd. De eerste is getiteld: The Future of Education en wordt elk jaar in juni gehouden in Florence. De tweede internationale conferentie heeft als titel: ICT voor het leren van talen en wordt jaarlijks in november in Florence gehouden. De derde internationale conferentie is getiteld: New Perspectives in Higher Education en wordt jaarlijks in maart gehouden in Florence. Ongeveer 250 deelnemers wonen elk van de evenementen bij die meer dan 50 landen op de vijf continenten vertegenwoordigen.

113459_5.jpgPixel","author_url":"","source":"©Pixel"}" />

Pixel heeft internationale partnerschappen ontwikkeld met meer dan 500 organisaties wereldwijd. Transnationale partners van Pixel zijn instellingen voor hoger onderwijs, scholen, organisaties voor beroepsonderwijs en -opleiding, instellingen voor volwassenenonderwijs, overheidsinstanties (ministeries, regionale instanties), onderzoekscentra en culturele instellingen. Ziekenhuizen over de hele wereld.

Pixel is constant bezig met het verbeteren van de kwaliteit van de geleverde diensten. Pixel behaalde kwaliteitscertificering volgens UNI EN ISO 9001. Pixel is geaccrediteerd door het Italiaanse Ministerie van Onderwijs en door de regionale regering van Toscane.

113460_3.jpgPixel","author_url":"","source":"©Pixel"}" alt="113460_3.jpg" />

Locaties

Florence

Address
Via Luigi Lanzi 12
50134 Florence, Toscane, Italië

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden