University College Dublin

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Ierland's Global University

Meer dan 160 jaar onderwijs

UCD is een van Europa's toonaangevende onderzoeksintensieve universiteiten; een omgeving waar undergraduate onderwijs, master- en PhD-opleiding, onderzoek, innovatie en maatschappelijke betrokkenheid een dynamisch spectrum van activiteiten vormen.

Sinds de oprichting heeft de universiteit een unieke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het moderne Ierland, gebaseerd op succesvolle betrokkenheid bij de Ierse samenleving op elk niveau en in elk werkterrein. De internationale uitstraling van UCD is de afgelopen jaren gegroeid; het staat momenteel in de top 1% van instellingen voor hoger onderwijs wereldwijd. UCD is ook de meest betrokken universiteit van Ierland met meer dan 30.000 studenten afkomstig uit 136 landen, waaronder bijna 4.000 studenten op locaties buiten Ierland. De belangrijkste campus van de universiteit in Dublin beslaat een uitgestrekt parklandgoed van 133 hectare en biedt toonaangevende faciliteiten, waaronder het UCD O'Brien Centre for Science, UCD Sutherland School of Law, UCD Lochlan Quinn School of Business, UCD Moore Centre for Business en de UCD Studentencentrum.

Als de grootste universiteit van Ierland, met zijn grote kracht en diversiteit aan disciplines, omarmt UCD haar rol om bij te dragen aan de bloei van Ierland door middel van studie van mensen, de samenleving, het bedrijfsleven, economie, cultuur, talen en creatieve kunsten, evenals door onderzoek en innovatie. De strategie van de universiteit 2020-2024 Rising to the Future schetst de doelstellingen en de belangrijkste strategische initiatieven die zijn genomen om de visie van UCD voor dit tijdperk te verwezenlijken.

Wereldwijde uitdagingen aanpakken: onderzoek en innovatie bij UCD

Onderzoek en innovatie zijn essentiële motoren van een dynamische economie, een geïnformeerde samenleving en een levendige cultuur. Het spectrum van onderzoek en innovatie bij UCD omvat individuele wetenschappers, onderzoeksgroepen, startende bedrijven en grootschalige samenwerkingen met de industrie en andere partners. Onderzoek wordt uitgevoerd binnen elk van de uitgebreide reeks disciplines van de universiteit en in multidisciplinaire onderzoeksprogramma's die uitdagingen van mondiale schaal aanpakken.

In 2018/19 hebben UCD-onderzoekers € 153 miljoen aan onderzoekssubsidies binnengehaald van nationale en internationale financieringsinstanties, bedrijven en stichtingen. Sinds 2009/10 hebben UCD-onderzoekers meer dan € 1 miljard aan dergelijke beurzen binnengehaald. Hun onderzoek ondersteunt nationale onderzoeks- en technologie-instituten en -centra, waaronder het door SFI gefinancierde Insight Center for Data Analytics, Irish Centre for Research in Applied Geosciences (iCRAG), Bioeconomy Research Center (BEACON) en I-Form Advanced Manufacturing Research Center.

UCD heeft nationaal toonaangevend succes behaald bij veel van de meest prestigieuze Europese prijzen, waaronder de European Research Council en Marie Sklodowska-Curie-programma's.

In het afgelopen decennium hebben UCD-onderzoekers hun jaarlijkse aantal artikelen in de internationale literatuur met 40% verhoogd en in totaal meer dan 31.000 artikelen geschreven. 54% van de artikelen was co-auteur met onderzoekers uit meer dan 130 landen. Deze artikelen worden door andere onderzoekers geciteerd in een tempo dat 71% boven het wereldgemiddelde ligt.

Als leider van Ierland op het gebied van innovatie, technologieoverdracht en commercialisering, erkent UCD's toewijding aan innovatie en ondernemerschap het belang van actieve deelname en samenwerking om de meest geavanceerde onderzoeks- en ontwikkelingsresultaten te benutten. Ondersteunen voor innovatie zijn onder meer NovaUCD - het Center for New Ventures and Entrepreneurs en NexusUCD - het Industry Partnership Centre. Sinds 2003 heeft UCD ondersteuning geboden aan meer dan 360 bedrijven en beginnende ondernemingen via de diensten en ondersteuning die de hele universiteit biedt, via NovaUCD en via bedrijfsondersteuningsprogramma's die worden beheerd en beheerd door NovaUCD.

Educatieve excellentie definiëren: lesgeven en leren bij UCD

UCD is de universiteit van eerste keuze van Ierland en leidt jaar na jaar in eerste voorkeurstoepassingen in Ierland. Het retentiepercentage in het eerste jaar is 94%. De afgelopen drie jaar staat UCD op nummer één in Ierland voor Graduate Employability (QS Graduate Employability Rankings 2018, 2019,2020).

UCD wordt wereldwijd erkend vanwege zijn uitmuntendheid in lesgeven en leren - 14 onderwerpen staan in de top 100 van de wereld (QS World University Ranking by Subject 2019). Deze kwaliteit van het lesgeven wordt aangevuld met een hoog niveau van ondersteuning. Elk inkomend eerste jaar krijgt een peermentor toegewezen en voor elke opleiding zijn er studieadviseurs.

UCD is de nummer één universiteit in Ierland in de Best Global University Rankings van US News & World Report en is Sunday Times University of the Year 2020.

UCD is ook de leider van Ierland op het gebied van afgestudeerd onderwijs met meer dan 9.500 afgestudeerde studenten; bijna 20% van hen zijn afgestudeerde onderzoeksstudenten. 1.611 PhD-studenten profiteren van een gestructureerd PhD-programma en van de door onderzoek geleide onderwijscultuur bij UCD.

Het UCD Horizons-schema van modern, modulair onderwijs op basis van leerresultaten zorgt ervoor dat 50% van de studenten modules volgt buiten hun vakgebied.

Wereldwijd betrokken

De wereld van UCD reikt verder dan de campus, stad en grenzen. UCD-studenten en een wereldwijd netwerk van 279.000 alumni profiteren van een UCD-opleiding die hen in staat stelt te gedijen en bij te dragen aan een steeds mondialer wordende gemeenschap. Als de nummer één 'universiteit van bestemming' voor internationale studenten die naar Ierland komen, maken de 8.428 internationale studenten van UCD 29% van de studenten uit, terwijl internationale academici 30% van de faculteit van UCD uitmaken.

Met 400 partneruniversiteiten voor studentenuitwisseling biedt UCD uitgebreide wereldwijde studiemogelijkheden en is het betrokken bij partnerschappen, waaronder netwerken als Universitas 21, het Worldwide Universities Network (WUN), UNICA en de EUA.

UCD-expertise wordt wereldwijd erkend, met internationale accreditaties voor UCD-graden van 's werelds toonaangevende professionele organisaties in diergeneeskunde, architectuur, landschapsarchitectuur, ruimtelijke ordening en stedenbouw en engineering. De UCD Michael Smurfit Graduate Business School is een van de minder dan 60 scholen wereldwijd met drievoudige accreditatie van de VS, Europa en het VK accrediterende instanties, en de MSc in International Management daar wordt nu beschouwd als de zevende in de wereld, volgens de Financial Times Global Master in Management Ranking 2019.

De UCD-faculteit gaat internationale onderzoekssamenwerkingen aan, deelt en draagt bij aan een wereldwijde kennisbank. Om deze wereldwijde betrokkenheid verder uit te breiden, heeft UCD een netwerk van UCD Global Centres ontwikkeld in Noord-Amerika, Verenigde Arabische Emiraten, India, China en Maleisië; die elk een knooppunt van onderzoeks- en onderwijsverbindingen bieden voor studenten, docenten, alumni en partners.

UCD op nummer

 • 1 Gerangschikt in de top 1% van instellingen voor hoger onderwijs wereldwijd
 • 29 Percentage internationale studenten
 • 30 Percentage internationaal personeel
 • 32 Percentage niet-gegradueerde studenten uit ondervertegenwoordigde cohorten
 • 64 Percentage van niet-schatkistfinanciering
 • 133 hectare die de boscampus vormen
 • 136 Aantal nationaliteiten binnen de studentenorganisatie
 • 520 miljoen euro jaarlijkse omzet
 • 574 miljoen euro gewonnen in extern gefinancierd onderzoek in de afgelopen 5 jaar
 • 1.611 Aantal promovendi
 • 1.727 Academisch personeel (voltijdequivalenten)
 • 1.920 Ondersteunend personeel (voltijds equivalent)
 • 1854 Jaar opgericht door John Henry Newman
 • 3.984 Aantal internationale studenten in buitenlandse operaties
 • 8.428 Aantal internationale studenten op de hoofdcampus
 • 9.645 Aantal afgestudeerde studenten
 • 9.763 Aantal toekenningen dat elk jaar wordt toegekend
 • 33.285 Totaal aantal studenten (inclusief buitenlandse operaties)
 • 167.177 vierkante meter aan faciliteiten voor wetenschap, techniek en innovatie
 • 279.000 Aantal alumni in 169 landen
 • 1.900.000 Geschat aantal jaarlijkse bezoeken aan bibliotheekfaciliteiten

Notitie:

Het aantal studenten en medewerkers heeft betrekking op het studiejaar 2018/19.

141260_17979-20201002-115509-small_lake_on_campus.jpgUniversity College Dublin","author_url":"","source":""}" alt="141260_17979-20201002-115509-small_lake_on_campus.jpg" />

Meer dan 160 jaar erfgoed

Oorspronkelijk bekend als de Catholic University of Ireland en later als de Royal University, werd de universiteit in 1908 UCD en een onderdeel van de National University of Ireland (NUI). In 1997 werd UCD een autonome universiteit binnen de losse federale structuur van de NUI en krijgen UCD-studenten graden van de National University of Ireland.

UCD heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van het moderne Ierland. Veel UCD-studenten en personeel hebben deelgenomen aan de strijd voor Ierse onafhankelijkheid en de universiteit heeft talloze Ierse presidenten en Taoisigh (premiers) voortgebracht, naast generaties Ierse zakelijke, professionele, culturele en sportieve leiders. Onder de bekende afgestudeerden van UCD bevinden zich auteurs (Maeve Binchy, Emma Donoghue, Roddy Doyle, Flann O'Brien, Marina Carr, Colm Tóibín), acteurs (Gabriel Byrne, Brendan Gleeson, Amy Huberman), regisseurs (Neil Jordan, Jim Sheridan) en sportsterren zoals de Ierse rugbykapitein Brian O'Driscoll, de atleet van de sprinthindernissen Derval O'Rourke en de voormalige aanvoerder van Manchester United en Ierland Kevin Moran. Misschien wel de bekendste van al zijn afgestudeerden is de schrijver James Joyce, die in 1902 zijn Bachelor of Arts aan de universiteit voltooide.

UCD-strategie 2020-2024

Door ons onderzoek, ons onderwijs en de vele manieren waarop we omgaan met de wereld om ons heen, spelen universiteiten een cruciale rol in deze ontwrichtende tijden. Bij UCD hebben we zowel de mogelijkheid als de plicht om ervoor te zorgen dat we bij alles wat we doen en zeggen bijdragen aan de bloei van Ierland en de wereld.

Voortbouwend op de tradities van het verleden, zijn we een universiteit van de toekomst, verbonden en verbindend, betrokken en betrokken, toegewijd aan een duurzame toekomst gebouwd op een gezonde biosfeer.

We zullen bijdragen aan deze duurzame toekomst via onze afgestudeerden, via ons onderzoek en via de manier waarop we zaken doen. Aangezien transactionele activiteiten in toenemende mate elektronisch zullen worden afgehandeld, zal menselijke activiteit meer en meer draaien om creativiteit, strategisch en kritisch denken, probleemoplossing en communicatie.

Om innovatief en proactief in te spelen op deze belangrijke trends, zullen we vier strategische UCD-thema's aannemen die alles zullen doordringen wat we als instelling doen en die de ontwikkeling van onze studenten, ons onderzoek en onze universitaire gemeenschap zullen sturen.

We zullen ervoor zorgen dat elk lid van onze gemeenschap in staat wordt gesteld om zijn volledige potentieel te bereiken, en we zullen de principes van gelijkheid, diversiteit en inclusie omarmen, zodat niemand wordt uitgesloten.

In de afgelopen vijf jaar heeft UCD opmerkelijke vooruitgang geboekt in de richting van de doelstellingen van de UCD-strategie 2015-2020. We hebben verbeteringen in studenttevredenheid bereikt; kwaliteit, kwantiteit en impact van onderzoek; verhouding student-faculteit en gendergelijkheid. Er zijn opmerkelijke resultaten geboekt op het gebied van engagement, een centraal thema van die strategie. We hebben buitengewone toenames gezien in de betrokkenheid van alumni, de sector en de wereldwijde betrokkenheid, en een aanzienlijke toename in filantropische steun. Deze prestaties, die werden bereikt tegen de achtergrond van verminderde overheidsfinanciering voor Ierse universiteiten, werden mogelijk gemaakt door het opbouwen van niet-schatkistinkomsten.

Tijdens de periode van de laatste strategie zijn we overgestapt naar een planningshorizon van vijf jaar, waarbij onze projecties van studenten- en faculteitsaantallen zijn verlengd tot tien jaar, als basis voor een strategisch plan voor campusontwikkeling. We hebben een financiële strategie aangenomen waardoor onze verhouding tussen studenten en faculteiten zal afnemen en in onze infrastructuurbehoeften zal worden voorzien gedurende de periode van deze strategie. Daarom zijn verschillende factoren die deze strategie mogelijk maken al goed ontwikkeld. Een aantal doelstellingen van de laatste strategie is substantieel bereikt, terwijl andere, waar al aanzienlijke vooruitgang is geboekt, actueel blijven en in deze geactualiseerde strategie zijn gehandhaafd.

De vooruitgang van UCD in de afgelopen vijf jaar is een eer voor alle leden van onze universitaire gemeenschap en voor onze partners en supporters. We kijken uit naar uw voortdurende steun aan UCD bij het begin van dit volgende hoofdstuk in de geschiedenis van een werkelijk buitengewone universiteit.

Kernverklaringen

Onze missie is om bij te dragen aan de bloei van Dublin, Ierland, Europa en de wereld door de excellentie en impact van ons onderzoek en onze studiebeurs, de kwaliteit van onze afgestudeerden en onze nationale en wereldwijde betrokkenheid; het bieden van een ondersteunende gemeenschap waarin elk lid van de universiteit in staat wordt gesteld zijn volledige potentieel te bereiken.

Onze motto's zijn

 • Ad astra 'to the stars': weerspiegelt ons streven naar prestatie en succes.
 • Cothrom na féinne 'fair play': weerspiegelt onze toewijding aan rechtvaardigheid en gelijkheid.

Onze visie voor 2024 is dat:

Als Global University van Ierland zal UCD de mondiale uitdagingen van de toekomst het hoofd bieden door vier strategische thema's na te streven: Creëren van een duurzame wereldwijde samenleving; Transformeren door middel van digitale technologie; Bouwen aan een gezonde wereld; en empowerment van de mensheid. Deze strategische thema's zullen ons onderzoek, ons onderwijs en leren en de manier waarop we ons gedragen en functioneren als gemeenschap en als instelling vormgeven.

We zullen echt mondiaal zijn in ons uitgebreide scala aan disciplines, in het bereik en de impact van ons onderzoek en innovatie, in onze holistische onderwijservaring, in de diversiteit van onze universitaire gemeenschap en in onze betrokkenheid bij alle sectoren van de samenleving en met alle regio's van de wereld. We zullen onderscheidend zijn in onze gastvrije en inclusieve gemeenschap, onze toewijding aan innovatie en gerechtigheid, en onze behendigheid. We zullen het beste van de wereld naar Ierland brengen, en het beste van Ierland, inclusief zijn verschillende culturen, naar de wereld.

UCD zal een excellente onderzoeksintensieve universiteit met mondiale reputatie en impact blijven, waar een vooraanstaande, diverse en inclusieve wetenschappelijke gemeenschap van studenten, docenten en personeel samenwerken om bij te dragen aan de ontwikkeling van Ierland en de wereld.

Onze afgestudeerden zullen doordrenkt zijn met kennis van het verleden, in staat zijn om het heden kritisch te ondervragen en de toekomst voor te stellen en te realiseren. Door middel van een holistische studentgerichte en door onderzoek geleide onderwijservaring die zowel breedte als diepte heeft, zullen ze worden uitgerust met de kennis, vaardigheden, ervaring en attitudes die ze nodig hebben om te floreren in de huidige en toekomstige Ierse en mondiale samenlevingen.

Onze kerndoelstellingen

 • Kerndoelstellingen 1: Verhogen van de kwaliteit, kwantiteit en impact van ons onderzoek, wetenschap en innovatie.
 • Kerndoelstellingen 2: een inclusieve educatieve ervaring bieden die internationale beste praktijken definieert en onze afgestudeerden voorbereidt om te gedijen in de huidige en toekomstige samenlevingen.
 • Kerndoelstellingen 3: Onze betrokkenheid lokaal, nationaal en internationaal blijven opbouwen.
 • Kerndoelstellingen 4: Aantrekken, behouden en ontwikkelen van een uitstekende en diverse groep studenten, docenten en personeel.

141261_17979-20201002-115521-Copy_of_campus_view_from_Noah_s_.jpgUniversity College Dublin","author_url":"","source":""}" alt="141261_17979-20201002-115521-Copy_of_campus_view_from_Noah_s_.jpg" />

Locaties

Dublin

Address
University College Dublin,
Belfield

Dublin, County Dublin, Ierland

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden