École Polytechnique

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Over École Polytechnique

École Polytechnique is een toonaangevend Frans instituut dat toponderzoek, academici en innovatie combineert op het snijvlak van wetenschap en technologie. Het curriculum bevordert een cultuur van uitmuntendheid met een sterke nadruk op wetenschap, verankerd in humanistische tradities. De school produceert maatschappelijk verantwoorde professionals die uitblinken in het leiden van complexe en innovatieve projecten die de huidige en toekomstige uitdagingen van onze samenleving aanpakken.

Strategie en missies

In het huidige klimaat van felle economische concurrentie is innovatie de enige weg naar voorspoed. École Polytechnique traint leiders met een solide achtergrond in multidisciplinaire wetenschap door ruime blootstelling aan zowel de zakelijke als de onderzoekswereld.

École Polytechnique DNA van École Polytechnique : geloof in innovatie, de drijvende kracht achter welvaart

École Polytechnique werd gesticht in 1794, een periode die niet alleen werd gekenmerkt door politieke en economische omwentelingen, maar ook aan het einde van het tijdperk van de Verlichting. Tijdens dit unieke moment in de geschiedenis anticipeerde het Comité de Salut Public op de toekomstige toepassingen van de ontelbare wetenschappelijke en technische ontdekkingen die plaatsvonden in de 18e eeuw en veroorzaakte de industriële revolutie. Het vertrouwde Gaspard Monge, Lazare Carnot en verschillende andere geleerden met het aanwerven, door middel van een competitief rekruteringsproces, van de beste geesten van hun tijd, en hen wetenschap te leren ten voordele van de Franse Republiek.

In 1804 bevestigde Napoleon Polytechnique's rol in het dienen van het land door École Polytechnique militaire status te verlenen en de school zijn motto te geven:

"Giet la Patrie, les Sciences et la Gloire" ("For the Homeland, Science and Glory").

Nu, aan het begin van de eenentwintigste eeuw, een ander tijdperk gekenmerkt door geopolitieke, economische en milieuproblemen en talrijke baanbrekende technologieën, behoudt École Polytechnique dezelfde filosofische kern. Een fervent verdediger van het idee dat innovatie de enige drijvende kracht is achter collectieve welvaart, de universiteit levert een belangrijke bijdrage aan het bevorderen van een verantwoorde productieve, economische en wetenschappelijke ontwikkeling.

École Polytechnique produceert en deelt multidisciplinaire kennis van het hoogste niveau

Als instelling voor hoger onderwijs streeft l'X er uiteraard naar de meest actuele kennis te delen ten voordele van zijn studenten, geselecteerd op basis van de criteria van excellentie waar het bekend om staat.

École Polytechnique creëert echter ook kennis, want zijn hoogleraren zijn zowel leraren als onderzoekers. Het herbergt een twintigtal laboratoria, die nauw verbonden zijn met Franse nationale onderzoeksinstellingen en zich inzetten voor prestigieuze internationale samenwerking. Het doel van deze laboratoria is om resultaten te bereiken in de vorm van intellectuele eigendomsrechten en publicaties in vooraanstaande tijdschriften in zowel fundamenteel als toegepast onderzoek.

École Polytechnique credo van École Polytechnique is om zowel in onderwijs als in onderzoek multidisciplinair te zijn. Gestructureerd rond tien wetenschappelijke disciplines, waaronder geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, richt het zijn onderzoek op acht thema's die samenwerking tussen de laboratoria impliceren. Een dergelijk model komt voort uit de vaststelling dat vruchtbare innovaties die door de samenleving worden geaccepteerd, worden geboren uit de confrontatie en samenwerking van disciplines, waaronder filosofie.

École Polytechnique bedient de maatschappij, bedrijven en haar studenten

In een geïnformeerde en mobiele samenleving kunnen de beste studenten van vandaag over de hele wereld kiezen uit een willekeurig aantal universiteiten. Hoger onderwijs is een internationale competitie en l'X heeft een eigen aandeel van concurrenten - die overigens vaak partners zijn - waarvan de financiële middelen, zowel uit publieke als private bronnen, aanzienlijk zijn.

In deze stimulerende omgeving streeft École Polytechnique ernaar om erkend te worden door de meest uitzonderlijke studenten van over de hele wereld als een instelling waar ze een kennisbasis en knowhow kunnen verwerven en toegang krijgen tot een netwerk van oud-studenten waardoor ze kunnen werken een professioneel leven hebben dat voldoet aan hun ambities.

De universiteit is ook bezig met het ontwikkelen van haar activiteiten ten behoeve van bedrijven die waarde genereren. Het hoopt hen onderzoeksresultaten en ontwikkelingsresultaten te bieden waarmee ze zowel op industrieel als op economisch vlak goed kunnen presteren.

Ten slotte vergeet École Polytechnique zijn rol in de maatschappij niet. De rol van de universiteit om kennis te verspreiden is niet beperkt tot onderzoekspublicaties en strekt zich nu ook uit tot online onderwijs via "Formations en Ligne Ouvertes à Tous" (online trainingssessies open voor iedereen). De invloed ervan in de hele gemeenschap is te zien op meer dan alleen een educatief en wetenschappelijk niveau; hoewel het zijn acties ter bevordering van de oprichting van bedrijven, heeft het bereik van de universiteit nu uitgebreid met economische ontwikkeling.

Waarden om kennis te voltooien

L'X neemt niet alleen genoegen met het creëren van kennis. Het ambieert voorbeeldige waarden te ontwikkelen bij zijn studenten en onderzoeksprofessoren.

Wetenschap en geweten: de cultus van integriteit en gevoel van openbaar belang maakt deel uit van zijn diepgewortelde cultuur. Meer algemeen staat École Polytechnique open voor de wereld en verwelkomt met enthousiasme nieuwe ervaringen.

De universiteit combineert deze essentiële kenmerken nu met kwaliteiten die net zo belangrijk zijn, namelijk durf en ondernemerschap, en die cruciale kwaliteiten vormen in een wereld die lacht voor teams die wendbaar zijn en bereid zijn risico's te nemen.

Trots op zijn verleden, streeft l'X ernaar om wetenschappelijke, technologische en industriële revoluties mogelijk te maken in de 21e eeuw.

Geschiedenis van École Polytechnique

École Polytechnique , een product van de Franse Revolutie en het tijdperk van de Verlichting, heeft een rijke geschiedenis van meer dan 220 jaar. Sinds haar oprichting heeft de school een traditie van wetenschappelijke uitmuntendheid en inzet voor het algemeen welzijn gedragen.

rankings

École Polytechnique is een Franse topschool voor ingenieurs die op nationaal en internationaal niveau competitief is.

N ° 1 Beste Franse Grandes Écoles in Wetenschap en Technologie / Alle Franse ranglijsten gecombineerd / L'Usine Nouvelle / L'Étudiant

> Europese ranglijst

N ° 1 Frankrijk en nr. 16 Beste Europese universiteiten / QS World University Rankings 2018

> Wereldranglijst

N ° 1 Frankrijk en nr. 2 's Werelds beste kleine universiteiten / Times Higher Education 2018

N ° 1 Frankrijk en N ° 4 Wereldwijd voor bedrijfsleiders in het onderwijs / Volgens de Alma Mater Index 2017

Maatschappelijk engagement

Het overwinnen van grote maatschappelijke uitdagingen is een integraal onderdeel van de geschiedenis en traditie van École Polytechnique , in haar streven naar uitmuntendheid, vooruitgang en wetenschap. Met het oog op acceptatie en toegankelijkheid, zet de school zich actief in voor een beleid van duurzame ontwikkeling en sociale verantwoordelijkheid.

Locaties

Palaiseau

Address
91128 Palaiseau, Île-de-France, Frankrijk

Keystone studiebeurs

Ontdek de mogelijkheden die onze studiebeurs u kan bieden