University of Koblenz-Landau

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

De universiteit van Koblenz-Landau is een jonge, middelgrote universiteit. In 1990 ontstond de universiteit uit de voormalige kweekschool. In de tussentijd onderzoek en onderwijs worden georganiseerd in drie gekoppelde interdisciplinaire vakgebieden getiteld "Leren", "maatschappij" en "Milieu".

Ons profiel Leren:

De universiteit heeft een vooraanstaande positie in het onderwijs en de lerarenopleiding in Rijnland-Palts. Het is de enige universiteit die lerarenopleidingen biedt voor alle schooltypen. Deze kerncompetentie kenmerkt het profiel van de universiteit. Belangrijkste kenmerken zijn ook de combinatie van onderwijs en vakdidactiek, het grote belang gehecht aan buitenschoolse locaties en de school laboratoria, alsmede de koppeling van theorie en praktijk in de klas, bijvoorbeeld via de Campus-School Networks.

Maatschappij:

Dit gebied wordt gekenmerkt door de geesteswetenschappen, culturele studies en sociale wetenschappen, waarbij met name de talen, kunst en cultuur, politiek en economie worden geanalyseerd. Het gebied wordt ook gekenmerkt door psychologie (één van de sociale wetenschappen) en door informatica, welke testen uitgebreide IT-gebaseerde services die zijn ontwikkeld voor de praktische waarde voor mensen en optimaliseert.

Milieu:

Drie wetenschappelijke benaderingen zijn kenmerkend voor dit gebied. De life science benadering snijdt de kwestie van de omgeving vanuit een wetenschappelijk perspectief, terwijl informatica bezig met de digitale wereld, en de geesteswetenschappen en de sociale wetenschappen begrijpen van de wereld in termen van cultuur en samenleving.

Studie en voortgezet onderwijs De stijging van het aantal studenten toont aan dat zowel de Koblenz en Landau campussen zijn populaire plaatsen om te studeren. Het aantal studenten is verdrievoudigd sinds 1990. In de tussentijd zijn er ongeveer 15.000 studenten op de programma's, de helft van deze in Koblenz, de andere helft in Landau. In vergelijking met zeer grote universiteiten, onderwijs en studeren wordt uitgevoerd in beheersbare structuren bij Koblenz en Landau, die een veel nauwere student gemeenschap bevordert, evenals een dichter-breien leraar-leerling gemeenschap. De universiteit biedt toekomstige specialisten en leidinggevenden een divers aanbod van bachelor- en masteropleidingen in het onderwijs, de sociale wetenschappen, culturele studies, de humaniora en life sciences, evenals de psychologie en informatica. De traditionele kern van het onderwijs aan de universiteit is de lerarenopleidingen voor alle schooltypen.

Op het gebied van permanente educatie een uitgekiend aanbod van opleidingen, afstand-learning programma's, alsmede seminars is ontwikkeld voor een steeds veranderende werk- en professionele omgeving. Het merendeel van de programma's en cursussen aangeboden worden ontworpen om te worden in dienst van karakter, waardoor studenten om zowel werk en studie te combineren. Deze programma's worden steeds gebouwd op en uitgebreid.

Onderzoek en kennisoverdracht Het onderzoek wordt uitgevoerd in nationaal en internationaal verband werkgroepen. De universiteit van Koblenz-Landau werkt ook nauw samen met partners in de lokale omgeving. Wat is kenmerkend is de evenwichtige verhouding tussen de theoretische en toegepast onderzoek. Huidige gebied van onderzoek onder meer onderwijs, milieu, informatica evenals de geestes- en sociale wetenschappen, op basis van de drie thema's van de universiteit.

De overdracht van technologie is een van de kerntaken van de universiteit en maakt de systematische en geplande gebruik van nieuwe wetenschappelijke en technologische kennis in de economie, de politiek en de samenleving. De universiteit van Koblenz-Landau bevordert ook het bedrijfsleven start-ups in de academische wereld en de ontwikkeling van een ondernemerscultuur.

Internationalisering Het internationale karakter van onderzoek en onderwijs, alsmede van het universitaire leven is een kwaliteitskenmerk van een moderne universiteit. De universiteit van Koblenz-Landau wil zowel uitbreiden en intensiveren van de internationale richting. Vandaag de dag is dit niet alleen essentieel in de wereldeconomie, maar ook landelijk. Internationalisering is een interdisciplinaire taak van de universiteit op alle gebieden en op alle niveaus. Om dit proces verder naar voren te duwen, het aantal internationale onderzoeksprojecten en samenwerkingsovereenkomsten moet bijvoorbeeld worden vergroot en het aantal uitgaande uitwisselingsstudenten als inkomende degenen moet worden verhoogd. Dit moet bovendien gepaard met een toename van het aantal internationaal georiënteerde opleidingen.

Het bevorderen van jonge academici Het bevorderen van jonge academici is een van de belangrijkste taken en verantwoordelijkheden van de universiteit. De kwaliteit van onze jonge academici is niet alleen een belangrijke factor bij het verbeteren van het onderzoekspotentieel van de universiteit, maar het is ook tegelijkertijd een indicator van de aanwezigheid van de universiteit en reputatie. Graduate hogescholen en scholen evenals een interdisciplinaire PhD centrum werden allemaal opgericht om jonge wetenschappers verder te bevorderen, en deze reeks van maatregelen dient te worden uitgebreid in de toekomst.

Pro-familie universiteit De universiteit is toegewijd aan de principes van een pro-familie universiteit. Mannen en vrouwen werkzaam bij de universiteit moet in staat zijn om werk, studie en de opvoeding van kinderen of de verzorging van familieleden te combineren. De universiteit heeft daarom maatregelen genomen om dit doel te bereiken, bijvoorbeeld met het aanbieden van kinderopvang en de invoering van flexibele werktijden, of door het bevorderen van specifieke steunprogramma's.

Één universiteit - drie locaties Een bijzondere eigenschap van de universiteit is de organisatiestructuur. Koblenz en Landau zijn centra voor onderwijs, onderzoek en voortgezet onderwijs. De centrale schakel van de gehele organisatie is het kantoor van de president in Mainz, waar de universiteit raad van bestuur en de verschillende gebieden van haar hoofdbestuur zich bevinden. In Koblenz, wordt onderwijs en onderzoek verricht in vier faculteiten op een moderne campus, dat is gewoon een steenworp afstand van de oevers van de rivier de Moezel. De universiteit van Landau bestaat ook uit vier faculteiten, en de belangrijkste campus wordt uitgebreid met extra universitaire locaties in en rond de stad Landau.

Locaties

Koblenz

University of Koblenz-Landau (Campus Koblenz)

Address
Rhabanusstraße 3
55118 Koblenz, Rijnland-Palts, Duitsland
Telefoonnr.
+49 (0)261 287-0

Landauer

Universität Koblenz-Landau (Campus Landau)

Address
University of Koblenz-Landau (Campus Landau)
Fortstraße 7

76829 Landauer, Rijnland-Palts, Duitsland
Telefoonnr.
+49 6341 2800