Lees de Officiële Beschrijving

Universitair profiel


Internationaal profiel/>

Een belangrijke parameter van de internationale erkenning die de universiteit geniet, is de internationale ranglijst van universiteiten. In minder dan tien jaar heeft de CUT hoge posities bekleed in internationale ranglijsten. Specifiek, in de 2017-2018 Times Higher Education World University Rankings (THE), is de CUT gerangschikt 351-400 wereldwijd, terwijl in het jaar 2016-17 het is gerangschikt onder de top 401-500 universiteiten wereldwijd evenals 16e onder de 's werelds beste universiteiten. Op de Young University Rankings 2017 staat de CUT op de 88ste plaats in de beste nieuwe universiteiten ter wereld, 12e top van de universiteit en 201-250 bij de beste Europese universiteiten.

Het internationale netwerk van de universiteit wordt gerealiseerd door deelname aan 67 internationale organisaties en bilaterale samenwerking met 78 universiteiten in het buitenland die leiden tot gunstige interuniversitaire synergieën. Bovendien wordt de internationaliseringsstrategie versterkt door zijn deelname aan het Erasmus mobiliteitsprogramma en het nationale beheer van het IAESTE-programma.


Uitmuntendheid in onderzoek/>

CUT zet zich voortdurend in voor het bevorderen van excellentie op onderzoeksgebied en is op dit gebied internationaal goed voor een totaal van 40 miljoen euro aan externe financiering voor 227 onderzoeksprogramma's. Het nieuwste Europese HORIZON 2020-programma heeft een financiering van meer dan 9 miljoen euro opgeleverd, met 23 onderzoeksvoorstellen, die het hoogste succespercentage in Cyprus markeren. Recente successen omvatten twee ERC-strategische projecten van in totaal 3,3 miljoen euro, twee onderzoeksinitiatieven "Teaming for Excellence" onder leiding van de CUT, die de hoogste pan-Europese rating en deelname aan de oprichting van een RISE Excellence Center voor technologische en bedrijfsinnovatie garandeerden.

Naast Europese onderzoeksfinanciering worden strategische onderzoekssynergieën, zoals de oprichting van het Kankeronderzoekscentrum, in samenwerking met het Duitse Oncologiecentrum bevorderd. De drie reeds bestaande goedgekeurde onderzoekseenheden Eratosthenes, Heraclitus en het Departement voor Sociale Informatica werken ook met groot succes.

Visie, missie en waarden


Onze visie/>

Een moderne en innovatieve universiteit worden met internationale erkenning die excellentie in onderwijs en onderzoek op de meest geavanceerde gebieden bevordert, gericht op de wetenschappelijke, technologische, economische, sociale en culturele opwaardering van ons land.


Onze missie/>

Hoogwaardig onderwijs en opleiding op hoog niveau bieden en levenslang leren bevorderen met moderne pedagogische methoden, door wetenschappelijke kennis te produceren en te verspreiden door onderzoek en onderwijs, en door een bijdrage te leveren aan het aangaan van uitdagingen op het gebied van wetenschap en technologie, om katalysator te worden voor de staat en de samenleving. In het bijzonder richt de missie zich op het creëren van toegevoegde waarde door acties op de volgende drie assen:

  • Onderwijs
  • Onderzoek, innovatie en overdracht van knowhow
  • Sociale bijdrage


Onderwijs/>

De universiteit vestigen als een internationaal centrum voor universitair onderwijs door het aanbieden van hoogwaardige en concurrerende programma's die de technologische en industriële ontwikkelingen weerspiegelen, evenals de marktbehoeften. Het richt zich tot studenten van hoog niveau en biedt modern onderwijs in verband met toegepast onderzoek, gericht op het creëren van inzetbare en goed opgeleide afgestudeerden. Als instelling voor hoger onderwijs is het ook bedoeld om levenslang leren te bevorderen ten bate van de samenleving.

Onderzoek, innovatie en overdracht van knowhow

De universiteit is pionier in de productie van toegepast onderzoek en het bereiken van excellentie in de internationale onderzoeksruimte. Om de uitdagingen van de maatschappij en de industrie het hoofd te bieden, worden de resultaten van het onderzoek dat aan de universiteit wordt geproduceerd, overgedragen aan de maatschappij, het bedrijfsleven en productieve organisaties om innovatieve oplossingen te creëren met aanzienlijke economische, sociale en ecologische voordelen. In het kader van onderzoek, innovatie en ondernemerschap worden nieuwe banen en kansen gecreëerd voor jonge wetenschappers in de meest geavanceerde sectoren.

Sociale bijdrage

De universiteit speelt als levende cel van de samenleving een katalyserende rol in de sociale dialoog en biedt onderbouwde voorstellen voor belangrijke sociaal-economische kwesties. Via het netwerk van samenwerkende sociale actoren bevordert de universiteit synergieën ter bevordering van cultuur, milieu, gezondheid en sport.

Doelen

Het ontwerp van alle afdelingen is gebaseerd op vier hoofddoelen:

  • Hoge wetenschappelijke, technische en professionele competentie in het onderwijs van studenten.
  • Hoogwaardig onderzoek dat de traditionele grenzen tussen fundamenteel en toegepast onderzoek zal overstijgen om oplossingen te bieden voor grote sociale en economische problemen en om Cyprus in staat te stellen een belangrijke partner te blijven in de moderne Europese verdeling van de middelen die aan onderzoek zijn toegewezen.
  • Interdisciplinaire oriëntatie zowel in het curriculumontwerp als in de personeelsbezetting van de afdelingen, zodat de universiteit vanaf het begin het veld kan betreden en in de voorhoede van wetenschappelijke, educatieve en sociale ontwikkelingen kan blijven, zowel lokaal als internationaal.
  • Samenwerking met de lokale industrie en economie om innovatie en continue verbetering van producten en diensten te stimuleren.
Opleidingen te volgen in:
  • Engels

We study here. At the Cyprus University of Technology, the University of our heart!