University for Peace

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

De visie van de University for Peace is om een ​​vooruitstrevende, transformerende en inspirerende onderwijsinstelling te zijn die zich inzet voor de doelstellingen van kwaliteitsonderwijs, onderzoek en dienstverlening om de mensheid te dienen bij het opbouwen van een vreedzame wereld.

Gevestigd als een verdragsorganisatie met een eigen handvest in een internationale overeenkomst aangenomen door de Algemene Vergadering in Resolutie 35/55 van 5 december 1980, heeft de University for Peace de opdracht:

"om de mensheid te voorzien van een internationale instelling voor hoger onderwijs voor vrede en om, onder alle mensen, de geest van begrip, verdraagzaamheid en vreedzame co-existentie te bevorderen, samenwerking tussen mensen te stimuleren en te helpen obstakels en bedreigingen voor de wereldvrede te verminderen en vooruitgang, in overeenstemming met de nobele aspiraties die in het Handvest van de Verenigde Naties zijn afgekondigd ".


Het Charter van de universiteit vermeldt in zijn bijlage de volgende algemene beginselen:

  1. Het aanhouden van oorlog in de geschiedenis van de mensheid en de groeiende bedreigingen van de vrede in de afgelopen decennia brengen het voortbestaan ​​van het menselijk ras in gevaar en maken het noodzakelijk dat vrede niet langer als een negatief concept wordt gezien, als het einde van een conflict of als een eenvoudig diplomatiek compromis, maar veeleer dat dit moet worden bereikt en gewaarborgd door de meest waardevolle en meest effectieve hulpbron die de mens heeft: onderwijs.

  2. Vrede is de primaire en onherroepelijke verplichting van een natie en de fundamentele doelstelling van de Verenigde Naties; het is de reden voor zijn bestaan. Het beste middel om dit hoogste goed voor de mensheid te bereiken, namelijk onderwijs, is echter niet gebruikt.

  3. Veel landen en internationale organisaties hebben geprobeerd om vrede te bereiken door middel van ontwapening. Deze inspanning moet worden voortgezet, maar feiten laten zien dat de mens niet te optimistisch moet zijn zolang de menselijke geest niet al vanaf jonge leeftijd doordrongen is van het begrip vrede. Het is noodzakelijk om de vicieuze cirkel van worstelen om vrede te doorbreken zonder een educatieve basis.

  4. Dit is de uitdaging waarmee alle naties en alle mannen worden geconfronteerd, terwijl de eenentwintigste eeuw nadert. De beslissing moet worden genomen om de mensheid te redden, die wordt bedreigd door oorlog, door middel van onderwijs voor vrede. Als onderwijs het instrument van wetenschap en technologie is geweest, is er des te meer reden om het te gebruiken om dit primaire recht van de mens te bereiken.


UPEACE geschiedenis

Costa Rica schafte de doodstraf af in 1882 en het leger in 1948. Sinds 1865 heeft Costa Rica om politieke redenen asiel aangeboden aan mensen die vervolgd worden. Van 1907 tot 1918 was Costa Rica gastheer van het Midden-Amerikaanse Gerechtshof, het eerste permanente internationale tribunaal dat personen toestond juridische stappen te ondernemen tegen staten op het gebied van internationaal recht en mensenrechtenkwesties. In die traditie begonnen pogingen om de University for Peace te richten bij de Verenigde Naties onder leiding van de president van Costa Rica, Rodrigo Carazo. Op 5 december 1980 nam de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties resolutie 35/55 aan, waarin in de bijlage de Internationale Overeenkomst tot oprichting van de University for Peace . Het Charter van de universiteit maakt deel uit van die overeenkomst.

Als onderdeel van het voortgaande proces van de hervorming van de Verenigde Naties, nam de voormalige secretaris-generaal van de VN, Annan, sinds begin 1999 een aantal maatregelen om de University for Peace vollediger te reorganiseren, versterken en internationaliseren - om zo een effectievere bijdrage aan de vrede mogelijk te maken en veiligheidsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De Raad heeft een innovatief programma voor onderwijs, opleiding en onderzoek voor vrede geformuleerd, gericht op belangrijke kwesties, waaronder conflictpreventie, menselijke veiligheid, mensenrechten, veiligheid van het milieu en revalidatie na een conflict.


Onze campus

Onze campus ligt aan de rand van San José en zijn 200 beschermde hectaren maken deel uit van het laatste overblijfsel van primair bos in de Central Valley.

De Rodrigo Carazo Campus ligt 30 km ten zuidwesten van San José, in een natuurreservaat dat bestaat uit een secundair bos en het laatste overblijfsel van het primaire bos (200 ha) in de centrale vallei van Costa Rica. Het park en de campus liggen in de beschermde zone van El Rodeo, Mora. UPEACE beslaat ongeveer 2% van het Mora-landschap; vandaar dit beschermde gebied is rijk aan fauna. Het herbergt zoogdieren zoals apen en herten, reptielen en meer dan 300 soorten vogels, evenals ongeveer 100 soorten bomen. Het installatie- en beschermd gebied van de universiteit bestaat uit 303 hectare.

Locaties

Ciudad Colón

Address
El Rodeo de Mora, Ciudad Colon. San Jose, Costa Rica.
10701 Ciudad Colón, Provincie San José, Costa Rica