Lees de Officiële Beschrijving

KORTE GESCHIEDENIS VAN DE FACULTEIT VAN DE WETENSCHAP

De geschiedenis van de faculteit wetenschappen loopt parallel met die van de universiteit van Leuven, met vier grote periodes:

  1. The Old University (1425-1797)
  2. De universiteit (1817-1835)
  3. De katholieke universiteit (1835-1968)
  4. De autonome Nederlandstalige Katholieke Universiteit (vanaf 1968)

DE OUDE UNIVERSITEIT (1425-1797)

In 1425 gaf paus Martinus V toestemming om een ​​Leuvense generaal op te richten met vier faculteiten: artes, kerkelijk recht, burgerlijk recht en medicijnen. In 1432 werd een faculteit voor theologie toegevoegd, waarmee het studium generale tot middeleeuwse concepten een volwaardige universiteit werd. Vanaf het begin was wetenschapseducatie een belangrijk onderdeel van de Universiteit van Leuven: zowel natuurwetenschappen werden bestudeerd in de Artes als in de medische faculteit.

De faculteit Artes was de voorloper van de huidige Faculteit der Letteren en Wetenschappen. Studenten werden aanvankelijk opgeleid in de zeven 'vrije kunsten', onderverdeeld in trivium (grammatical-literary education) en quadrivium (wiskunde, muziek en astronomie). Deze opleiding werd al snel getransformeerd in een drievoudige opleiding in logica, natuurkunde en metafysica. Het masterdiploma in de Artes gaf toegang tot de hogere faculteiten (theologie, recht en geneeskunde).

In de begindagen van de Oude Universiteit verbleef een aantal belangrijke wetenschappers in Leuven. Gemma Frisius (foto) was een wiskundige, een kosmograaf en een dokter met internationale bekendheid. Frisius introduceerde topografische triangulatie en legde daarmee een solide wiskundige basis in de cartografie. Gerard Mercator, de vader van de moderne geografie, was een leerling van Frisius. Rembert Dodoens en Carolus Clusius, grondleggers van empirische plantkunde, studeerden ook in Leuven. Weer een andere pionier van de moderne geneeskunde, Andreas Vesalius, ontving zijn fundamentele wetenschappelijke opleiding in Leuven.

Na de bloeitijd van de 16e eeuw raakte natuurwetenschappelijk onderwijs in een crisis. Hoewel de faculteit snel de wetenschappelijke innovaties in haar programma verwerkte, bleef het lang fronsen met betrekking tot de Newtoniaanse fysica. Het was pas in de 18e eeuw dat de nu verouderde structuren van de faculteit werden aangepast aan de wetenschappelijke normen van de Verlichting. Tegen 1780 was het onderwijs in Leuven weer op niveau en werd zelfs origineel onderzoek uitgevoerd. Jan Pieter Minckelers ontdekte een brandbaar gas, gewonnen uit kolen, waarmee hij zijn auditorium verlichtte. Maar de politieke situatie maakte een duurzame nieuwe bloei onmogelijk. Na de annexatie van de Zuidelijke Nederlanden naar Frankrijk werd de oude universiteit op 25 oktober 1797 opgeheven.

DE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT (1835-1968)

In de 19e eeuw verwerft de Faculteit Wetenschappen geleidelijk een nieuwe plaats in het universitair onderwijs. Natuurwetenschappen zijn niet langer alleen maar een voorbereiding op medische studies. In 1869 waren er zes doctoraatsdiploma's: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, geologie-mineralogie, plantkunde en zoölogie. In 1900 is er geografie en in 1919 de zuivere en toegepaste chemische wetenschappen.

De Speciale Scholen voor Ingenieurs, opgericht in 1864 binnen de faculteit op initiatief van een aantal katholieke industriëlen, kregen de status van autonome faculteit in 1961. Het Instituut voor Agronomie, opgericht als onafhankelijk instituut in 1878, werd ook geassocieerd met de Faculteit Wetenschappen vanaf 1892.

Oorspronkelijk onderzoek is van de 19e tot de expliciete taak van de universiteitseeuw. De paleontoloog en zoöloog Pierre-Joseph Van Beneden was een gepassioneerde wetenschapper, die studies publiceerde over mariene biologie en parasitaire wormen. Van Beneden leverde ook een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van het Museum of Zoology. De chemicus Louis Henry opende zijn laboratorium voor chemie in 1863 en onder zijn impuls werd praktisch en persoonlijk onderzoek een onderdeel van de cursus. Henry zelf deed onderzoek in de organische chemie. Jean-Baptiste Carnoy zette een laboratorium voor cytologie op en startte ook een praktische microscopische cursus. Zijn opvolger, Frans Alfons Janssens, is de ontdekker van de oversteek tijdens meiose. De geoloog Charles-Louis de la Vallée-Poussin bestudeerde, onder andere, de geomorfologie van de Maasvallei, zijn zoon Charles-Jean de La Vallée Poussin deed oorspronkelijk onderzoek in de wiskunde, in het bijzonder op het gebied van integrale en differentiële calculus en priemgetallen . Zijn Cours d'Analysis Infinitésimale (oorspronkelijk gepubliceerd in 1903 en 1906) wordt nog steeds gebruikt; de laatste herdruk vond plaats in 2003. De la Vallée-Poussin was ook de promotor van een van de belangrijkste natuurwetenschappers van de Universiteit van Leuven: de kosmoloog Georges Lemaître, oprichter van de oerknaltheorie.

DE AUTONOME NEDERLANDSE KATHOLIEKE UNIVERSITEIT (VANAF 1968)

Vanaf 1968 werd het Franstalige departement van de Universiteit van Leuven overgebracht naar Louvain-la-Neuve. De Faculteit Wetenschappen verhuisde geleidelijk naar de nieuwe campus in Heverlee, waar nu alle afdelingen zijn gehuisvest, met uitzondering van een deel van de afdeling Biologie. Sinds de jaren tachtig is het programma uitgebreid met een computerwetenschappenprogramma, eerst een wetenschappelijk en een rechtendiploma sinds 1992.

Momenteel studeren ongeveer 2.400 studenten aan een van de acht bacheloropleidingen en de twaalf Nederlandstalige en negen Engelstalige masteropleidingen aan de Faculteit Wetenschappen. Daarnaast neemt de faculteit deel aan tien masterprogramma's die worden georganiseerd in samenwerking met andere faculteiten.

Met dank aan de professoren G. Vanpaemel en E. Lamberts

KOM NAAR STUDIE OP KU LEUVEN

Welkom bij de Katholieke Universiteit Leuven, een van de oudste universiteiten in Europa. We bieden kwalitatief hoogstaand onderwijs op basis van internationaal geavanceerd wetenschappelijk onderzoek en uitstekende, brede studentenfaciliteiten. Leuven is een pittoresk historisch stadje, maar eentje die bruist van het leven en leeft op het ritme van een student.

Gelegen in België, in het hart van West-Europa, is de KU Leuven al bijna zes eeuwen een leercentrum. Tegenwoordig is het de grootste universiteit van België en, gesticht in 1425, een van de oudste en meest gerenommeerde universiteiten van Europa. Als een vooraanstaande Europese onderzoeksuniversiteit en medeoprichter van de Liga van Europese Onderzoek Universiteiten (LERU), biedt de KU Leuven een breed scala aan internationale masteropleidingen, allemaal ondersteund door hoogwaardig, innovatief, interdisciplinair onderzoek.

Sinds zijn oprichting is de KU Leuven gevestigd in de stad die zijn naam deelt. Leuven is een aangename, veilige en bruisende studentenstad, waar eeuwenlange geschiedenis en baanbrekende wetenschap samenkomen. De universiteit biedt ook opleidingen aan op campussen in 11 Belgische steden, waaronder Brussel, Gent en Antwerpen.

Mission statement

De KU Leuven vervult haar missie door hoogwaardig interdisciplinair onderzoek en onderwijs te bieden met een katholieke signatuur.

Opleidingen te volgen in:
Engels
Nederlands

Deze school biedt ook:

MSc

KU Leuven: Faculty of Science

De Master of Science in Digital Humanities helpt afgestudeerden van Humanities, Social and Behavioral Sciences-programma's om digitale competenties te ontwikkelen waa ... [+]

Digital Humanities is een jong onderzoeksgebied, gericht op het gebruik van computationele technieken ter ondersteuning van onderzoek in de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen en gedragswetenschappen. Een van de belangrijkste drijfveren van het vakgebied is de recente beschikbaarheid van grote digitale repositories binnen vele gebieden van de Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Gedragswetenschappen. Deze repositories bieden het vooruitzicht om computationele visualisatie-, vraag- en analysetechnieken toe te passen, wat leidt tot de ontdekking van nieuwe kennis en inzichten. Het veld past ook nieuwe digitale technieken toe om benaderingen, processen, vaardigheden en methoden te verbeteren die ontwikkeld en toegepast worden in de Geesteswetenschappen, Sociale Wetenschappen en Gedragswetenschappen. Dit omvat het gebruik van digitale technieken in educatieve wetenschappen, het gebruik van digitale games in sociale wetenschappen of het gebruik van digitale technieken bij online publiceren.... [-]

België Leuven
September 2019
Voltijd
Deeltijd
1 jaar
Campus
Lees meer in Nederlands
KU Leuven: Faculty of Science

... [+]

LO11: een kritische benadering hebben van de plaats van ruimteactiviteiten in hun maatschappelijk kader, inclusief ethische vragen die voortvloeien uit ruimteactiviteiten.

[-]
België Leuven
September 2019
Voltijd
Deeltijd
1 jaar
Campus
Lees meer in Nederlands