Institute of Tropical Medicine

Introductie

Lees de Officiële Beschrijving

Het Prins Leopold Instituut voor Tropische Geneeskunde in Antwerpen, België (ITG) is een van 's werelds meest vooraanstaande instituten voor opleiding, onderzoek en dienstverlening in de tropische geneeskunde en de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. &nbsp Het startte zijn activiteiten in Brussel in 1906, en is gevestigd in markante gebouwen in Antwerpen sinds 1931. Sindsdien is de naam droeg van prins Leopold, de latere koning Leopold III. Vandaag, het werkt met haar partners over de hele wereld naar een gemeenschappelijk doel van de "Health Care for All". Het herbergt vijf wetenschappelijke departementen, een Travel Clinic, een gespecialiseerde bibliotheek en diverse ondersteunende diensten, en telt ongeveer 340 medewerkers. &nbsp Het ITG is een interuniversitaire, maar autonome post-graduate instituut voor gespecialiseerde opleiding, onderzoek en dienstverlening. Het wordt begeleid door een raad van bestuur waarin alle betrokken universiteiten en overheden vertegenwoordigd zijn. Het ITG stelt de academische erkenning en basisfinanciering van het ministerie van Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap in België. Namens het Belgische Directoraat-Generaal voor Ontwikkelingssamenwerking (DGOS), het voert een breed en internationaal programma van capaciteitsversterking in het Zuiden. Voor de Belgische ministeries van Volksgezondheid en Sociale Zaken heeft de rol van nationaal referentiecentrum voor tropische ziekten en als regionale referentiecentrum voor de diagnose en behandeling van HIV / AIDS. Internationaal, het ITG participeert in activiteiten en samenwerkingsverbanden over de hele wereld. &nbsp&nbsp algemene doelen ITG zijn: Ter versterking van de rationele basis van medische en veterinaire gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Het leveren van referentiematerialen klinische diensten voor het beheer van tropische ziekten, import pathologie en AIDS in België. De werkterreinen van alle gezondheidsproblemen in verband met de specifieke ecologische en sociaal-economische omstandigheden van de ontwikkelingslanden. &nbsp&nbsp Kerntaken Haar kerntaken op dit gebied zijn: Klinische en preventieve diensten voor tropische ziekten en pathologie. Voortgezet onderwijs in de tropische geneeskunde en diergeneeskunde en het beheer van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Onderzoek naar biomedische, klinische en operationele aspecten van tropische ziekten en hun controle, en over het beheer van de gezondheidszorg in ontwikkelingslanden. Ondersteuning en versterking van nationale en internationale organisaties die zich bezighouden met de menselijke en dierlijke gezondheid in ontwikkelingslanden.   Normen en waarden &nbsp De institutionele normen en waarden ITG houdt zich aan zijn: Specificiteit: ITG werkt binnen zijn specifieke opdracht, complementair aan universiteiten, andere academische instellingen en ontwikkelingsorganisaties. Kwaliteit: als een gespecialiseerd instituut, moeten alle activiteiten voldoen aan de hoogste normen van kwaliteit. Relevantie: van basic tot interventie onderzoek, alle activiteiten moeten relevant zijn voor onze uiteindelijke doelstelling hebben. Integriteit: alle activiteiten zijn gebaseerd op een coherente institutionele concept van menselijke waarden en rationaliteit in de gezondheidszorg en ontwikkeling. Institutionele kracht: is gebaseerd op de interdisciplinariteit, de kwaliteit en toewijding van onze medewerkers, de interactie tussen onderzoek, training en diensten, en onze internationale partnerschappen en netwerken. Partnerschap: ITG handelt in echt partnerschap met andere organisaties, instellingen en overheden in het Zuiden en Noorden.  

Locaties

Brussel

Address
Nationalestraat 155
B-2000 Brussel, België