Lees de Officiële Beschrijving

De Universidad Nacional de La Pampa , met het hoofdkantoor in de stad Santa Rosa, provincie La Pampa, is een publiekrechtelijke entiteit, autonoom en autarkisch, die gericht is op het interpreteren van de behoeften van de maatschappij en het dynamiseren van de verandering daarin. , evenals de promotie, verspreiding en het behoud van cultuur. Het vervult dit doel in direct en permanent contact met het universele denken en besteedt speciale aandacht aan regionale en nationale problemen.

De universiteit draagt bij aan de ontwikkeling van cultuur, in het kader van een humanistische opvatting, door middel van studies, wetenschappelijk en technologisch onderzoek en artistieke creatie. Het verspreidt ideeën, de verworvenheden van de wetenschap en artistieke prestaties, door onderwijs en de verschillende communicatiemiddelen van kennis. Het heeft vooral het doel democratische mannen te vormen.

De universiteit is een gemeenschap van leraren, studenten, afgestudeerden en niet-onderwijzend personeel. Het streeft naar de integrale en harmonieuze vorming van zijn componenten en voegt er morele rechtschapenheid, burgerzin en democratische overtuigingen aan toe. Vorm originele onderzoekers, gekwalificeerde professionals en loopbaancoaches, sociaal geëngageerd en bereid om een model van politiek vrij, economisch onafhankelijk en sociaal rechtvaardig land te dienen. Beheer afgestudeerden in onderwijs- en onderzoekstaken en via hen, hun relatie met de samenleving. Ontwikkelt voorbeelden van zelfevaluatie op zoek naar verbetering van academische activiteiten.

113791_photo-1523240795612-9a054b0db644.jpgPriscilla Du Preez / Unsplash


De universiteit is in wezen democratisch en als zodanig bevestigt en verdedigt ze de democratische doctrine. Het verspreidt zich in ideologische, politieke en religieuze aangelegenheden, zorgt binnen zijn gebied voor de breedste vrijheid van onderzoek en expressie, maar negeert de feiten en sociale, politieke en ideologische processen niet, maar bestudeert ze wetenschappelijk en tracht oplossingen te bieden om te overwinnen .

De universiteit wil, naast haar specifieke taak van studiecentrum en hoger onderwijs, de voordelen van haar directe culturele en sociale actie verspreiden via de universiteitsuitbreiding

De universiteit bestudeert en maakt objectief zijn conclusies over nationale problemen kenbaar en verstrekt technisch advies aan overheidsinstellingen, om overeenkomsten te kunnen sluiten met particuliere instellingen, op voorwaarde dat de aard van deze laatste op het algemeen belang reageert.

Opleidingen te volgen in:
  • Spaans

Deze school biedt ook:

Executive opleidingen

Universidad Nacional de La Pampa

De afgestudeerde van deze loopbaan zal een theoretisch-methodologische en praktische training volgen, met het vermogen om op te treden als een agent van verandering, om b ... [+]

De afgestudeerde van deze loopbaan zal een theoretisch-methodologische en praktische training volgen, met het vermogen om op te treden als een agent van verandering, om bij te dragen aan de ontwikkeling van alternatieve strategieën die productiesystemen verbeteren met milieucriteria.

De "Master's Degree in landbouwproductie in semi-aride regio's" zal de afgestudeerden in staat stellen om:

Verdiepen van kennis van de werking van productiesystemen in semi-ariede omgevingen.Ontwikkel capaciteiten om wetenschappelijke studies uit te voeren onder de principes en grondslagen van duurzaamheid, die bijdragen aan het vergroten van de kennis van landbouwproductie in deze scenario's.Bied hulpmiddelen om capaciteiten te ontwikkelen die verband houden met de planning, bewaking en het beheer van deze productiesystemen.doelstellingen... [-]
Argentinië Santa Rosa
Vraag informatie aan
Spaans
Voltijd
30 maanden
Campus
Lees meer in Nederlands