Keystone logo
© Eli Haney, Northwest University photographer
Yale University Yale College

Yale University Yale College

Yale University Yale College

Invoering

Yale College biedt een liberale kunstopleiding aan die tot doel heeft een breed geïnformeerd, zeer gedisciplineerd intellect te cultiveren zonder van tevoren te specificeren hoe dat intellect zal worden gebruikt. Een dergelijke benadering van leren beschouwt de universiteit als een fase van onderzoek, een plek om nieuwsgierigheid te oefenen en een gelegenheid om nieuwe interesses en vaardigheden te ontdekken.

Het College tracht niet primair studenten op te leiden in de bijzonderheden van een bepaalde loopbaan, hoewel sommige studenten ervoor kiezen om meer van die voorbereiding te ontvangen dan andere. In plaats daarvan is het belangrijkste doel om kennis en vaardigheden bij te brengen die studenten kunnen toepassen bij het werk dat ze uiteindelijk kiezen.

Deze opvoedingsfilosofie komt overeen met die uitgedrukt in het Yale-rapport van 1828, dat een onderscheid maakt tussen "het uitbreiden van [de] vermogens van de geest, en het opslaan ervan met kennis". Feiten verzamelen is belangrijk, maar kritisch en creatief leren denken op verschillende manieren heeft voorrang.

Een gedetailleerde uitleg van de academische en administratieve bijzonderheden van het undergraduate curriculum is te vinden in de Yale College Programmes of Study (YCPS).

Locaties

  • New Haven

    New Haven, Verenigde Staten

    Vragen