Keystone logo
University of Wroclaw Master in Oost-Europese joodse studies
University of Wroclaw

Master in Oost-Europese joodse studies

Wrocław, Polen

2 Years

Engels

Full time

31 Aug 2024*

01 Oct 2024

EUR 2.300 / per year **

Op de campus

* begindatum van toelating: 1 februari 2024

** voor EU-kandidaten | € 3650/jaar voor niet-EU-kandidaten

Invoering

Joodse Studies-programma's zijn per definitie interdisciplinair en brengen bronnen en methodologieën samen in literaire studies, taalkunde, culturele en religieuze studies, geschiedenis, etnografie en sociologie. Joodse studies hebben een bij uitstek internationaal karakter en bieden studenten een internationale uitwisseling van ideeën en ervaringen.

Het doel van dit internationale MA-programma is om een internationale groep studenten op te leiden in drie gebieden van Oost-Europese joodse studies waarin de academische faculteit van de Taube-afdeling Joodse studies zich specialiseert. Het curriculum bestaat uit masterclasses waarin docenten de nieuwste verworvenheden op het gebied van methodologie en onderzoek presenteren. Een verklaard doel van dit programma is om het potentieel en de diversiteit van de pool van toekomstige Ph.D. studenten die onderzoek doen in Joodse Studies.

Klassen met bezoekende wetenschappers van onderzoekscentra waaronder de Universiteit van Tel-Aviv, de Universiteit van Haifa, de Hebreeuwse Universiteit van Jeruzalem, de Universiteit van Michigan en de Universiteit van Potsdam garanderen een superlatief niveau van lesgeven.

Het MA-programma in Oost-Europese joodse studies bevat 694 uur aan cursussen, wat overeenkomt met 98 ECTS-punten. Studenten moeten in hun derde semester een MA-scriptie schrijven onder toezicht van een faculteitslid.

De studielast is opgebouwd rond intensieve masterclasses gericht op drie kernonderzoeksgebieden: 1) chassidisme, 2) Jiddische cultuur en 3) de sociale en politieke geschiedenis van joden in het moderne Oost-Europa. Elke masterclass gaat gepaard met een relevante lezing. In elke onderwijscyclus worden masterclasses en bijbehorende colleges aangeboden op twee van de drie bovengenoemde gebieden. Studenten zijn verplicht om twee keuzevakken masterclasses te volgen in de eerste twee semesters van het programma. Alle bijbehorende hoorcolleges zijn verplicht. Elke student voltooit in totaal vijf collegecursussen die alle drie de kernonderzoeksgebieden beslaan.

toelatingen

Programma resultaat

Over de school

Vragen