Keystone logo
National University of La Rioja

National University of La Rioja

National University of La Rioja

Invoering

De National University of La Rioja is een gratis openbare instelling voor hoger onderwijs die haar activiteiten ontplooit onder het regime van autarkie en autonomie verleend door de Nationale Grondwet. Het is een open en inclusieve gemeenschap die zich toelegt op onderwijs, onderzoek, creatie, innovatie en de overdracht van kennis in al zijn vormen, opgevat als een proces van ethisch, sociaal, cultureel en wetenschappelijk karakter en inhoud gericht op de constructie van een welvarender, rechtvaardige en ondersteunende samenleving die alomvattende en duurzame menselijke ontwikkeling mogelijk maakt. De essentiële functie van de universiteit is de ontwikkeling en verspreiding van cultuur in al zijn vormen door middel van hoger onderwijs, voorlichting, onderzoek, overdracht en wetenschappelijke, technologische innovatie en professioneel en technisch onderwijs.

Locaties

  • La Rioja

    La Rioja, Argentinië

    Vragen