Keystone logo
University of Oldenburg - Department of Computing Science

University of Oldenburg - Department of Computing Science

University of Oldenburg - Department of Computing Science

Invoering

De afdeling Informatica van de Universiteit van Oldenburg kijkt ondertussen terug op meer dan 35 jaar onderwijs op alle gebieden van computer- en informatica. Het internationaal gerenommeerde energieonderzoek van Oldenburg - niet alleen op het gebied van energie-informatica - heeft een geschiedenis van meer dan 30 jaar, die wordt gekenmerkt door een interdisciplinaire uitwisseling met andere universiteitslocaties in Nedersaksen, Duitsland en in het buitenland en verschillende wetenschappelijke centra. Het werk op het gebied van "Intelligent Energy Systems" aan de Universiteit van Oldenburg behoort tot de topgroep. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in het beheer van grote interdisciplinaire gezamenlijke onderzoeksprojecten, het beheer van de specialistische groep "Energy Informatics" van de Gesellschaft für Informatik (Duitse Informatics Society) of de oprichting van de Duitse kant van de DACH+ toonaangevende conferentie " Energie-informatica". Energie-informatica in Oldenburg is momenteel de grootste nationale onderzoeksgroep op dit gebied met internationale netwerken, bijvoorbeeld via het bijbehorende partnerschap in het gezamenlijke programma "Smart Grids" van de European Energy Research Alliance of de ACM Special Emerging Interest Group on Energy Systems and Informatics "ACM SIGEIG-Energie" opgericht in 2018. De universiteit is gevestigd in Oldenburg, een stad in Nedersaksen die, ondanks de huidige snelle groei, een leefbare charme van een kleine stad heeft behouden met een rijk aanbod aan recreatieve en culturele activiteiten. De kleine grote stad met ruim 170.000 inwoners ligt in het noordwesten van Duitsland tussen de Noordzee, Hamburg en de Nederlandse grens. De Noordzee bepaalt het klimaat: in de zomer is het er niet te warm en in de winter niet te koud. Aan de Universiteit van Oldenburg zijn er verschillende mogelijkheden voor internationale en Duitse studenten om met elkaar te netwerken. Je kunt deelnemen aan evenementen of meedoen.

Voordelen van studeren aan de faculteit Informatica

Creatieve onderzoeksomgeving

Onze opleidingen benadrukken een solide basisopleiding in de informatica en bieden inzicht in zowel fundamenteel onderzoek als de diverse toepassingen van informatica in het onderwijs. De afdeling werkt hiervoor nauw samen met andere vakken aan de universiteit, bijvoorbeeld geneeskunde en psychologie, maar ook met economie en sociale wetenschappen in het bijzonder. Het Departement Informatica bevordert actief de vroege en succesvolle betrokkenheid van studenten bij bestaand onderzoek, wat op indrukwekkende wijze wordt bevestigd door talrijke publicaties en presentaties van studenten op relevante congressen en beurzen, waarvan sommige bekroond zijn. Studenten waarderen deze manier van onderzoeksgericht onderwijs, die studenten al tijdens hun studie vertrouwd maakt met onderzoeksvraagstukken.

Studie - nauw verbonden

Individualiteit en beheersbaarheid zijn twee belangrijke aspecten van studeren. De docenten in Oldenburg onderhouden zeer nauw en goed contact met hun leerlingen. Bij informatica werken studenten samen met de docenten via cursussen, practica, werkcolleges en scripties. Veel van onze studenten zijn ook als tutor en student-assistent betrokken bij actuele problematiek en begeleidende werkzaamheden. De afdeling komt openlijk tegemoet aan de vele eisen van een dynamische universiteitslocatie en aan de nieuwe eisen die onze studenten stellen.

Innovatieve omgeving

De nationaal en internationaal zichtbare informatica van Oldenburg heeft in de omgeving een uitstekend IT-landschap gestimuleerd met een focus op de toekomstige gebieden van mobiliteit, energie, gezondheid en milieu en duurzaamheid. Naast talrijke IT-bedrijven omvat dit met name het aangesloten OFFIS Institute for Computer Science, een van de belangrijkste niet-universitaire computerwetenschappelijke onderzoeksinstellingen in Duitsland, en de nieuw opgerichte tak van het Duitse onderzoekscentrum voor kunstmatige intelligentie. In de onderzoekslaboratoria voor genetwerkte energiesystemen, maritieme systemen, geassisteerd en geautomatiseerd rijden, toekomstige zorg- en gezondheidssystemen en voor slimme stadsstructuren, die gezamenlijk worden beheerd door de universiteit en het OFFIS Institute for Computer Science, werken we samen aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijk relevante vraagstukken van de toekomst. Door samenwerking met tal van regionale en bovenregionale bedrijven en openbare instellingen kunnen studenten de vaardigheden die ze tijdens hun studie hebben geleerd al toepassen. De Universiteit van Oldenburg is een kosmopolitische plek waar mensen uit meer dan 110 landen studeren, doceren en onderzoek doen.

toelatingen

 1. Een succesvolle bachelorgraad of een gelijkwaardige graad in informatica, bedrijfsinformatica, engineering, elektrotechniek, of een geschikte eerdere opleiding informatica met een overwegend technische en informaticacomponent of in een vergelijkbare andere opleiding van ten minste 180 studiepunten aan een Duitse instelling voor hoger onderwijs of aan een instelling voor hoger onderwijs die behoort tot een van de ondertekenende staten van Bologna.
 2. Aantoonbare kennis van
  • Objectgeoriënteerd modelleren en programmeren (>= 5 CP)
  • Informatieverwerking (>=5 CP)
  • Wiskunde, vooral lineaire algebra, en analyse (>= 10 CP)
 3. Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor Talen (CEFR) Niveau B2 of aanvragers zijn moedertaalsprekers of ze hebben een universitaire toegangskwalificatie of een universitair diploma behaald in het Engels (in de afgelopen twee jaar)

Visum vereisten

Als je uit een land komt dat geen lid is van de Europese Unie, heb je een verblijfsvergunning nodig om in Duitsland te studeren, zelfs als je geen visum nodig had om het land binnen te komen.

Voor het verkrijgen of verlengen van uw verblijfsvergunning moet u een afspraak maken met de Hochschulservice (Buitenlandse Dienst van de gemeente Oldenburg). Regel uw afspraak ruim van tevoren (twee maanden voor de vervaldatum/binnen 90 dagen na uw aankomst in Duitsland).

Voor uw afspraak dient u de volgende documenten mee te nemen:

 1. Een actuele bevestiging van uw zorgverzekering. Als u bent ingeschreven in het openbare ziektekostenverzekeringssysteem, neem dan contact op met uw provider en laat hen u een brief sturen waarin staat dat u daar momenteel lid bent; de ziekteverzekeringskaart is niet genoeg. Als u een particuliere zorgverzekering heeft, moet u uw verzekering verlengen zodat deze de gehele periode dekt waarvoor u een verblijfsvergunning wilt hebben. Dan moet u hiervan een bewijs laten zien aan de Hochschulservice.
 2. Een bewijs van financiering van je studie (kopie van het document), bijvoorbeeld een brief van je bank die bevestigt dat je een geblokkeerde bankrekening hebt met een beperking ("Sperrvermerk") met een dekking van meer dan EUR 11.208 per jaar (12 x EUR 934 per maand) , een formele verplichtingsbrief of een beursbevestiging. Als u kunt aantonen dat de huur en incidentele huurkosten van uw woonruimte lager zijn dan € 360,-, wordt het bedrag van het financieringsbewijs verlaagd.
 3. Uw nationaal paspoort.
 4. Een actuele bevestiging van inschrijving (Immatrikulationsbescheinigung)
 5. Een vergoeding van ongeveer 100 euro (voor de eerste verblijfsvergunning) of tot 93 of 98 euro (voor elke verlenging). Als je je verblijf financiert met een beurs, zal de Hochschulservice nagaan of er een vrijstelling van vergoeding kan worden toegepast.
 6. Een biometrische pasfoto

De Hochschulservice is gevestigd in het nieuwe stadhuisgebouw aan de Pferdemarkt 14 (kamers A018/A019).

Locaties

 • Oldenburg

  Ammerländer Heerstraße,114-118, 26129, Oldenburg

Vragen