Keystone logo
University of Hamburg - School of Integrated Climate and Earth System Sciences SICSS Masteropleiding in geïntegreerde klimaatsysteemwetenschappen
University of Hamburg - School of Integrated Climate and Earth System Sciences SICSS

Masteropleiding in geïntegreerde klimaatsysteemwetenschappen

Hamburg, Duitsland

4 Semesters

Engels

Full time, Deeltijd

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 338 / per semester *

Op de campus

* Er zijn geen collegegelden voor het programma. Studenten moeten echter een semestergeld betalen van momenteel 335 EUR. Bij deze toeslag is ook een OV-chipkaart voor Hamburg inbegrepen.

Invoering

Masteropleiding in geïntegreerde klimaatsysteemwetenschappen

Het analyseren en beoordelen van ons klimaat- en aardesysteem vraagt steeds meer om interdisciplinaire competenties. Het MSc ICSS-programma geeft les over alle onderwerpen die betrokken zijn bij klimaatonderzoek om een holistisch beeld van het klimaatsysteem te geven. Onze interdisciplinaire claim daagt het traditionele vakgerelateerde onderwijs uit.

Door deze aanpak en het bijbrengen van interdisciplinaire competenties heeft het MSc ICSS-programma een uniek verkoopvoorstel. De locatie in Hamburg met toegang tot de Duitse hub voor klimaatonderzoek biedt ideale studieomstandigheden.

De lessen zijn beperkt tot 20 studenten. Dit onderzoeksgerichte programma is in 2018 opnieuw geaccrediteerd door ASIIN.

120262_MScprogramcoursesTitelbildGottschalk.JPG

UHH / SICSS / Gottschalk

Een master's degree in Integrated Climate System Sciences legt de basis voor een carrière in wetenschap en onderzoek en kwalificeert studenten om een doctoraat te behalen. Het kwalificeert afgestudeerden verder voor een carrière als klimaatwetenschapsconsulent of woordvoerder in internationale organisaties, evenals wereldwijde ondernemingen en agentschappen.

leerplan

De MSc-opleiding Integrated Climate System Sciences (ICSS) combineert natuurwetenschappen met klimaatrelevante aspecten van sociale en economische wetenschappen. Deze interdisciplinaire benadering stelt u in staat om de processen van klimaatvariabiliteit en klimaatverandering en de bijbehorende gevolgen voor samenlevingen te begrijpen, inclusief hoe ze hierop reageren.

Studenten volgen verplichte vakken en keuzevakken uit de drie programmalijnen:

Programma Track 1: Fysica van het klimaatsysteem

Cursussen in de natuurkunde van het klimaatsysteem bieden de basiskennis voor het begrip van de meteorologische en oceanografische processen in het klimaatsysteem. Speciale nadruk ligt op het functioneren van het klimaatsysteem van de aarde, te beginnen met de stralingsbalans en het wereldwijde energiebudget. De lezingen beschrijven de oceanische en atmosferische gemiddelde toestand, maar ook de interactie tussen beide sferen, wat resulteert in klimaatvariabiliteit van decadale tot paleo-tijdschalen. Er is een sterke focus op numerieke modellering van oceanische en atmosferische processen.

Programma Track 2: Biogeochemie van het klimaatsysteem

Cursussen in biogeochemie van het klimaatsysteem stellen u in staat de processen te begrijpen die de belangrijkste wereldwijde cycli van biogeochemische materie tussen de atmosfeer, de oceaan en het land beheersen. Dit omvat de verklaring van geologische en biologische oorzaken (door de mens veroorzaakt of buitenaards) voor milieu- of klimaatveranderingen op tijdschalen van enkele tot miljoenen jaren. Deze lezingen leggen de interactie van biogeochemische processen in het klimaatsysteem uit en benadrukken het belang van deze processen op alle temporele en ruimtelijke schalen.

Programma Track 3: Klimaatgerelateerde economie en sociale wetenschappen

In deze cursussen raak je vertrouwd met de economische en sociaalwetenschappelijke basis om deze kennis toe te passen op klimaatgerelateerde problemen. U kunt uw aandacht richten op klimaatbeleid, klimaateconomie, mens-milieu-interacties, veiligheidsaspecten of klimaatcommunicatie. Je leert klimaat-energie-economiescenario's te evalueren, een fundamenteel begrip te krijgen van de interacties tussen mens en milieu en leert hoe je de maatschappelijke effecten en conflicten van klimaatverandering kunt beoordelen.

Algemene focus: Interdisciplinaire cursussen

De beoordeling van klimaatverandering vereist interdisciplinaire competenties. Het MSc ICSS-programma biedt speciale lezingen, die je aanmoedigen om je interdisciplinaire kijk op bepaalde problemen en uitdagingen te verbreden. Deze colleges starten aan het begin van de opleiding binnen de module Wetenschappelijke Basisvaardigheden en worden later voortgezet met colleges over geselecteerde overkoepelende aspecten van klimaatonderzoek (bijvoorbeeld 'Schalen in het Klimaatsysteem' of 'Onzeker 2 graden'). Het Climate Study Project in het derde semester en tot slot de MSc thesis incl. de presentatie ervan in het vierde semester biedt een breed scala aan mogelijkheden om interdisciplinaire benaderingen en een geïntegreerde kijk op mondiale of regionale aspecten van klimaatverandering te realiseren.

In de laatste twee semesters wordt van de studenten verwacht dat ze hun kennis verdiepen in een van de drie specialisatiegebieden.

Individueel academisch advies is beschikbaar gedurende het hele programma. We raden studenten van het eerste semester sterk aan om in de eerste weken van oktober oriëntatieactiviteiten bij te wonen.

Uitstekende carrièrevooruitzichten
Ongeveer de helft van onze afgestudeerden begint een carrière in de academische wereld. Maar ook voor wie aan de slag wil in de industrie of ontwikkelingssamenwerking zijn er uitstekende vooruitzichten. Doorgaans vinden onze afgestudeerden binnen 6 maanden na afstuderen een goede eerste functie.

120302_190621_Diagramme_Cliccs2.jpg

120301_190621_Diagramme_Cliccs3.jpg

leerplan

Programma resultaat

Carrièremogelijkheden

Over de school

Vragen