Keystone logo
University of Graz – School of Business, Economics and Social Sciences

University of Graz – School of Business, Economics and Social Sciences

University of Graz – School of Business, Economics and Social Sciences

Invoering

De Faculteit der Sociale en Economische Wetenschappen van de Karl-Franzens-Universiteit Graz werd opgericht in 1975. Met name de bedrijfseconoom Karl Lechner heeft een substantiële bijdrage geleverd aan de ontwikkeling ervan. Tegenwoordig is de faculteit met ongeveer 7.000 studenten en meer dan 700 afgestudeerden per jaar een van de grootste onderwijs- en onderzoeksinstellingen voor sociale en economische wetenschappen in Europa.

De faculteit maakt deel uit van de Karl-Franzens-Universiteit Graz, opgericht in 1585, de tweede oudste universiteit in Oostenrijk. De faculteit kijkt terug op een lange traditie van onderwijs en onderzoek in de economie. Waarschijnlijk was de beroemdste professor in Graz Josef Schumpeter (professor in Graz van 1911-1921, decaan 1916/17).

De faculteit heeft de afgelopen jaren een grondige reorganisatie ondergaan. Op basis van de eisen van de Universiteitsraad en de Senaat en onder begeleiding van een internationale evaluatiegroep heeft de faculteitsraad grote veranderingen doorgevoerd: nieuwe leerstoelen benoemd en institutionele wijzigingen conform het Bolognaproces doorgevoerd. De faculteit is internationaal georiënteerd met haar faculteit, curricula en studenten. De faculteit is gehuisvest in het RESOWI-centrum, dat in 1997 is gebouwd.

Locaties

  • Graz

    Universitaetsstrasse 15/AE 8010 Graz, Austria, , Graz

Vragen