Keystone logo
University of Bordeaux

University of Bordeaux

University of Bordeaux

Invoering

De University of Bordeaux , erfgenaam van een geschiedenis van bijna zes eeuwen, is een multidisciplinaire universiteit met diepe regionale wortels die reiken tot op Europees en internationaal niveau. Het streeft er nu naar om de uitdaging van ecologische en maatschappelijke transities aan te gaan en het welzijn van de hele gemeenschap te verbeteren.

Missies en waarden

Door haar aard staat de universiteit open voor de wereld en is zij de plek voor leren, innovatie en kennisoverdracht.

Door onderzoek en onderwijs met elkaar te verbinden bereidt de University of Bordeaux de burgers van morgen voor en helpt hen succesvol te worden in zowel hun persoonlijke als professionele leven. Dankzij de mogelijkheden voor levenslang leren die zij biedt, verrijkt de universiteit voortdurend de vaardigheden van werknemers en transformeert zij bedrijven en gemeenschappen.

De University of Bordeaux erkend vanwege haar innovatievermogen en bekroond met het label "Initiative of Excellence", draagt regelmatig bij aan grote wetenschappelijke vooruitgang met haar academische en sociaal-economische partners in Frankrijk en in het buitenland. Het zorgt voor de overdracht ervan en vergemakkelijkt de overdracht ervan naar de samenleving, in overeenstemming met zijn inzet voor ecologische en maatschappelijke transities.

De universiteit heeft deelgenomen aan de opbouw van de Europese hogeronderwijsruimte (EHEA) en de onderzoeksruimte (ERA), terwijl ze acties op het gebied van internationale samenwerking ontwikkelde.

De University of Bordeaux is de hele tijd trouw gebleven aan de intellectuele en culturele waarden, evenals aan de openheid en vrijheid van denken, geërfd van de grote figuren uit de Renaissance en de Verlichting.

Een multidisciplinaire universiteit

Het brede scala aan vakgebieden dat beschikbaar is aan de University of Bordeaux is een garantie voor interdisciplinariteit.

De onderwijscomponenten van de universiteit bestrijken vrijwel alle kennisgebieden. Ze zijn gegroepeerd in 4 hogescholen:

 • Recht, Politieke Wetenschappen, Economie en Management
 • Gezondheidswetenschappen
 • Menswetenschappen
 • Wetenschap en technologie

Deze interdisciplinariteit wordt ook geïllustreerd door de acht doctoraatsscholen, eveneens gegroepeerd in een Graduate Research School, en de elf onderzoeksafdelingen, die negentig laboratoria, instituten en technische platforms op bijna vijftig terreinen samenbrengen.

Last but not least herbergt de University of Bordeaux 3 instituten die zich bezighouden met meer specifieke vakgebieden:

 • University of Bordeaux Instituut voor Technologie (IUT)
 • Instituut voor Vine & Wine Science (ISVV)
 • Instituut voor Onderwijs (INSPE).

Sleutel figuren

 • 52.000studenten
 • 6.100 medewerkers, waaronder bijna 3.260 docenten-onderzoekers en onderzoekers
 • 90 onderzoeksfaciliteiten, waarvan 65 in co-supervisie met onderzoeksorganisaties
 • 50 onderzoeks- en onderwijsgebieden
 • 27.000 wetenschappelijke publicaties van 2015 tot 2020, waarvan 18% in de top 10% van 's werelds meest geciteerde publicaties
 • 130 gezamenlijke Europese onderzoeksprojecten binnen Horizon Europe en andere programma’s
 • 1e Franse universiteit op nationaal niveau
 • 2e plaats op regionaal niveau, achter Safran
 • Begroting van 570 miljoen euro in 2022
 • 18 campussites in Nouvelle-Aquitaine
 • 187 hectare campusterrein, waarvan 140 hectare groen

Ontdek de campus

Waar je ook studeert, in het grootstedelijk gebied van Bordeaux of op een van de Nouvelle-Aquitaine-locaties, al onze campussites begroeten je in de best mogelijke omstandigheden, maar dat is niet alles! Er zijn geweldige sportfaciliteiten, artistieke en culturele activiteiten en historisch erfgoed, en de oceaan ligt op minder dan een uur rijden... Welkom in een regio die een evenwichtige levensstijl bevordert.

Campusfuncties

De Student Life Centres (BVE) zijn essentieel voor het verwelkomen en informeren van studenten en het doorverwijzen van studenten naar de beschikbare universitaire diensten (financiële hulp en subsidies, gezondheidszorg, sociaal, cultuur, sport, enz.) op elke campus.

Er is ook een speciaal welkom gereserveerd voor internationale studenten.

De BVE’s ondersteunen studentenverenigingen bij hun activiteiten en projecten en dragen bij aan de ontwikkeling van de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de universiteit.

Ze fungeren ook als interface voor projectfinancieringsaanvragen bij de FSDIE (Fonds voor Solidariteit en Ontwikkeling van Studenteninitiatieven).

Ten slotte organiseren ze campusactiviteiten en coördineren ze leuke en feestelijke evenementen met de andere universitaire levensdiensten en studentenverenigingen.

Campuslevensraden

Campus Life Councils werken aan het verbeteren van de levensomstandigheden op de verschillende campussen van de universiteit.

De raden bestaan uit gekozen studentenvertegenwoordigers en universitair personeel. Ook externe belanghebbenden hebben zitting in de raden.

Hun actieterrein omvat sport, cultuur, handicaps, bibliotheken, gezondheidszorg/sociale zaken, levenstempo, voedseldiensten en transport.

 • Voor deelname aan je campusraad kun je contact opnemen met je Studenten Life Centrum (BVE).

Overgangsraad

De Transitieraad ondersteunt de uitvoering van het universitaire beleid op het gebied van duurzame ontwikkeling en maatschappelijke verantwoordelijkheid.

De unieke samenstelling is geïnspireerd op de Citizens Convention for Climate:

 • gelijkheid tussen mannen en vrouwen, en tussen studenten en universitair personeel
 • 30 leden, waaronder 10 permanente experts (+ 10 plaatsvervangers) en 20 willekeurig geselecteerde leden van de gemeenschap.

De raad ondersteunt zijn actie via:

 • een netwerk van medewerkers binnen de universitaire afdelingen waarmee u contact kunt opnemen
 • studentambassadeurs voor transities op de campussen.

  Beurzen en financiering

  Beursstudenten ingeschreven in het hoger onderwijs zijn vrijgesteld van:

  • collegegeld en bibliotheekgeld geïnd door de universiteit,
  • de door de CROUS geïnde CVEC-vergoeding.

  Als je een beursstudent bent, hoef je geen betalingen te doen om je te registreren.

  U moet echter inloggen op de website messervices.etudiant.gouv.fr om gratis het CVEC-certificaat te verkrijgen, dat wordt gevraagd wanneer u zich online registreert.

  Locaties

  • Bordeaux

   146 rue Léo Saignat, 33 076, Bordeaux

   • Pessac

    16 avenue Léon Duguit, 33 608, Pessac

    • Talence

     351 cours de la Libération, 33 405, Talence

     Vragen