Keystone logo
University Of Bern

University Of Bern

University Of Bern

Invoering

De visie geeft een toelichting op de overkoepelende maatschappelijke ontwikkelingen waarop de universiteit is georiënteerd en verduidelijkt de opdracht die zij moet vervullen.

Kennis is een van de belangrijkste hulpbronnen in onze samenleving en zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Kennis is de sleutel tot het oplossen van maatschappelijke problemen en het overwinnen van mondiale uitdagingen. Universiteiten leveren een onmisbare bijdrage aan de ontwikkeling en kennisoverdracht, en deze taak zal steeds belangrijker worden.

DE VISIE VAN DE University Of Bern KAN IN DRIE WOORDEN WORDEN SAMENGEVAT:

Kennis genereert waarde.

Bij alles wat de universiteit doet, voelt de universiteit haar plicht om voordelen te brengen voor de wetenschap, de samenleving en de economie.

De University Of Bern wil de competenties verwerven die nodig zijn om kennis te verwerven en die kennis te gebruiken. Met dit doel voor ogen University Of Bern uitstekend onderzoek en onderwijs uit en biedt geavanceerde training en diensten van hoge kwaliteit. De University Of Bern baseert haar disciplinaire, interdisciplinaire en transdisciplinaire focus op academische interesses en maatschappelijke behoeften.

De universiteit streeft ernaar de belangrijkste regionale instelling te zijn die onafhankelijke kennis genereert en die duurzame waardecreatie voor de economie van het kanton Bern bevordert. De universiteit levert een belangrijke bijdrage aan het vergroten van de aantrekkingskracht van Bern als centrum van economische innovatie en aantrekkelijke arbeidsomstandigheden. Op deze manier kan de University Of Bern haar verplichtingen jegens de burgers van het kanton Bern nakomen, die immers de mensen zijn die het bestaan van de universiteit mogelijk maken.

Locaties

  • Bern

    Hochschulstrasse,6, 3012, Bern

    Vragen