Keystone logo
© UHH/Esfandiari
Universität Hamburg, Faculty of Business, Economics and Social Sciences

Universität Hamburg, Faculty of Business, Economics and Social Sciences

Universität Hamburg, Faculty of Business, Economics and Social Sciences

Invoering

De Faculteit der Economische Wetenschappen en Sociale Wetenschappen (Wirtschafts- und Sozialwissenschaften - WiSo) is een van de grootste sociale en economische faculteiten in Duitsland en een van de grootste van de acht faculteiten van de Universiteit van Hamburg. Sinds de oprichting in 2006 heeft de faculteit diverse veranderingen ondergaan. Sinds 2014 is de faculteit opgedeeld in drie afdelingen: Sociale Economie, Sociale Wetenschappen en Economie. De circa 80 lectoraten zijn verdeeld over de drie departementen.

Voortbouwend op de ervaringen uit de oprichtingsfase en door de introductie van een nieuwe organisatiestructuur stelt de faculteit hedendaagse onderzoeksprioriteiten vast en biedt ze een innovatieve studiecatalogus aan.

Onderzoeksfocus en belangrijke deelnames

De wetenschappers van de WiSo-faculteit zijn betrokken bij verschillende onderzoeksprioriteiten, potentieelgebieden en profielinitiatieven. Belangrijke onderzoeksgebieden zijn onder meer:

 • fundamenteel sociaal en economisch onderzoek naar klimaatverandering
 • Dimensies van Duurzaamheid (sociale, economische en reflexieve dimensies), onder meer in de DFG Kolleg onderzoeksgroep “Futures of Sustainability” en bij het facultaire onderzoekscentrum CSS
 • Gezondheidseconomie (in het interfacultair onderzoekscentrum HCHE)

Individuele financiering en samenwerkingsprojecten bevorderen onderzoek op deze en andere belangrijke gebieden. Wat benadrukt moet worden is de deelname van wetenschappers van de faculteit aan:

 • Cluster van excellentie “Klimaat, klimaatverandering en samenleving (CLICCS)”,,
 • DFG Onderzoeksopleidingsgroep “Collectieve besluitvorming”
 • DFG Research Training Group “Manageriële en economische dimensies van gezondheidszorgkwaliteit”
 • Duurzaamheidsbureau
 • Overdrachtsbureau

Locaties

 • Hamburg

  Universität Hamburg Faculty of Business, Economics and Social Sciences Von-Melle-Park 9 Hamburg, 20146, Hamburg

Vragen