Keystone logo
Universidad de Murcia Master in Europese vergelijkende literatuur
Universidad de Murcia

Master in Europese vergelijkende literatuur

Murcia, Spanje

1 Years

Spaans

Full time

06 Sep 2024

Sep 2024

EUR 2.280 / per year *

Op de campus

* € 3671,32: internationale studenten. De gegevens die op deze pagina verschijnen zijn niet officieel, slechts indicatief. Neem voor meer informatie contact op met het secretariaat van het betreffende centrum.

Invoering

De universitaire masteropleiding in vergelijkende literatuurwetenschap is opgevat als een inleidende masteropleiding onderzoek in literaire studies van de Europese traditie. De Master wordt voorgesteld als een manier om de reeds afgestudeerde student te specialiseren in de theoretische en methodologische kennis van vergelijkende literatuur en in Europese literaire studies. In de eerste dimensie, met speciale nadruk op die theoretisch-kritische stromingen en methodologische benaderingen van grotere validiteit en huidige invloed.

In zijn ontwikkeling is het masterstudieplan opgevat als een ondersteuning voor de historische kennis van de Europese literaire traditie door de studie van verschillende literaire tradities in hun onderlinge verbinding, dat wil zeggen als netwerken van vloeiende transversaliteit en wederzijdse invloed.

Het programma streeft de volgende algemene doelstellingen van de titel na:

 • Train de student in de studie van Europese literaire tradities, niet opgevat als een aanvulling op parallelle verhalen, maar als een netwerk van onderlinge relaties. Hiervoor beïnvloeden de aangeboden cursussen de periodes, genres, thema's of theoretische concepten van de grootste projectie en invloed in de Europese cultuur. Hiermee wordt een breed en systematisch begrip van het studiegebied nagestreefd, wat vervolgens specialisatie mogelijk maakt.
 • Kennis bevorderen van de belangrijkste trends in de literatuurtheorie en hun toepassing op de analyse van het literaire feit en culturele fenomenen. Hierbij wordt gezocht naar up-to-date training, gericht op de meest recente bijdragen (vaak ook complexer en verfijnder) uit het veld van de kritische theorie en de theorie van de literatuur.
 • Train studenten in de protocollen van literair onderzoek: compilatie en bibliografische review, formulering van scriptie en werkhypothesen, argumentatie en beheer van primaire en secundaire bronnen.
 • Train onderzoekers die in staat zijn om de meest actuele kennis, theorieën en methoden in literaire studies te gebruiken om kwaliteitsonderzoek te produceren, in de vorm van kritische studies die de vooruitgang van kennis op het gebied van vergelijkende literatuurstudies mogelijk maken.
 • Vanuit het oogpunt van vaardigheden zullen studenten proberen een kritische en rigoureuze houding te koesteren ten opzichte van de verschillende methodologieën en scholen die de studie van literatuur benaderen. Het doel is dat de student niet alleen in staat is om de meest geschikte methodologische en conceptuele instrumenten toe te passen op zijn onderzoek, maar ook zijn grenzen en problemen kan onderscheiden.

Master's dossier

Onderwijscentrum: Letteren faculteit
Type les: Persoonlijk
Taal: Spaans
Duur: Een jaar
ECTS-credits: 60
Kwalificatie: Masterdiploma in vergelijkende Europese literatuur
Prijs per krediet:
 • Bij 1e inschrijving: € 37,11
 • Bij 2e inschrijving: € 60,32
 • Bij 3e inschrijving: € 69,59
 • In 4e of opeenvolgende: € 69,59

rechtvaardiging

De universitaire masteropleiding in vergelijkende literatuurwetenschap is opgevat als een inleidende masteropleiding onderzoek in literaire studies van de Europese traditie. De Master wordt voorgesteld als een manier om de reeds afgestudeerde student te specialiseren in de theoretische en methodologische kennis van vergelijkende literatuur en in Europese literaire studies. In de eerste dimensie, met speciale nadruk op die theoretisch-kritische stromingen en methodologische benaderingen van grotere validiteit en huidige invloed. In zijn ontwikkeling is het masterstudieplan opgevat als een ondersteuning voor de historische kennis van de Europese literaire traditie door de studie van verschillende literaire tradities in hun onderlinge verbinding, dat wil zeggen als netwerken van vloeiende transversaliteit en wederzijdse invloed.

De Master maakt het mogelijk om het vermogen om literaire teksten te analyseren te verdiepen met aandacht voor de formele, historisch-contextuele en conceptuele elementen. Evenzo zal het de faculteiten ontwikkelen om problemen en studierichtingen te identificeren en het kritische perspectief te selecteren waarmee ze beter kunnen worden begrepen en verkend. Ten slotte zal het studenten kennis laten maken met onderzoeksprotocollen in literaire studies: bibliografisch zoeken, hypothesevorming, corpusselectie, methodologische optie, evaluatie van bestaande literatuur, argumentatie en bewijs.

competenties

Basiscompetenties

 • Kennis en inzicht die een basis of een gelegenheid voor originaliteit bij de ontwikkeling en / of toepassen van ideeën, vaak in onderzoeksverband.
 • Dat de studenten hun kennis en hun vermogen om problemen in nieuwe of onbekende omstandigheden binnen een bredere (of multidisciplinaire) context die gerelateerd is aan hun vakgebied op te lossen van toepassing kan zijn.
 • De studenten zijn in staat om kennis te integreren en met complexe materie, en het formuleren van oordelen op basis van informatie die onvolledig of beperkt, bevat beschouwingen over maatschappelijke en ethische verantwoordelijkheid in verband met de toepassing van hun kennis en oordelen.
 • Dat studenten weten hoe ze hun conclusies en de kennis en ultieme redenen die hen ondersteunen, op een duidelijke en ondubbelzinnige manier kunnen communiceren naar een gespecialiseerd en niet-gespecialiseerd publiek.
 • Dat studenten de leervaardigheden hebben die hen in staat stellen verder te studeren op een manier die grotendeels zelfgestuurd of autonoom zal zijn.

algemene vaardigheden

 • Zich correct kunnen uitdrukken in het Spaans op het gebied van vergelijkende literatuurwetenschappen.
 • Begrijpen en zich uitdrukken in een vreemde taal op B1-niveau volgens het ERK op het gebied van vergelijkende literatuurwetenschappen.
 • In staat zijn om informatie en kennis op het gebied van literaire studies en vergelijkende literatuur te beheren, inclusief het weten hoe je als gebruiker de basisinstrumenten van informatie- en communicatietechnologieën (ICT) kunt gebruiken.
 • Handelen met ethische ethiek en intellectuele integriteit in de studie en het onderzoek van vergelijkende literatuur, die op basis van respect door de student zal worden geëvalueerd aan de hand van de criteria voor de toekenning van intellectueel eigendom en het correct citeren van informatiebronnen.
 • De kennis, vaardigheden en vaardigheden die zijn opgedaan in vergelijkende literatuurstudies kunnen projecteren om een samenleving te bevorderen die is gebaseerd op de waarden van vrijheid, rechtvaardigheid, gelijkheid en pluralisme, die kan worden geëvalueerd vanwege het ontbreken van uitdrukkingen. belastend of discriminerend zijn ten aanzien van het culturele, etnische, geslacht of seksuele verschil van individuen of gemeenschappen.
 • In staat zijn om als een team te werken en zich te verhouden tot andere mensen op het gebied van literaire studies of verschillende vakgebieden.
 • Initiatie-vaardigheden ontwikkelen voor onderzoek op het gebied van studies in vergelijkende literatuur.
 • Demonstreer capaciteit voor analyse en synthese in informatiebeheer en probleemoplossing in vergelijkende literatuurstudies.
 • Demonstreer creativiteit in de aanpak en ontwikkeling van werkhypothesen, analyse en probleemoplossing op het gebied van vergelijkende literatuurstudies.
 • Ontwikkel een kritische geest in literaire vergelijkende studies.

Transversale competenties

Geen gegevens

specifieke vaardigheden

 • Ken de belangrijkste methodologieën en theorieën van toepassing in de studie van vergelijkende literatuur, met speciale nadruk op die theoretisch-kritische stromingen en methodologische benaderingen van grotere validiteit en invloed.
 • Ken de geschiedenis van de Europese literaire traditie door de studie van verschillende tradities die in hun onderlinge samenhang worden begrepen, dat wil zeggen als netwerken van vloeiende transversaliteit en wederzijdse beïnvloeding.
 • Het vermogen verwerven om literaire teksten te analyseren met aandacht voor hun formele, historisch-contextuele en conceptuele elementen.
 • Het vermogen verwerven om te analyseren en te evalueren, dat wil zeggen om problemen en studieonderwerpen te identificeren en om het kritische perspectief te selecteren dat hen in staat stelt om beter te worden begrepen en verkend.
 • Ken de protocollen van literair onderzoek: het bibliografisch zoeken, de vorming van hypothesen, de selectie van het corpus, de methodologische opties die passen bij het onderzoeksdoel, de evaluatie van de bestaande literatuur, evenals de protocollen voor argumentatie en bewijs.

Graduate profiel

De Master in European Comparative Literature streeft ernaar studenten een exitprofiel te bieden dat garandeert dat:

 • Ken de protocollen van literair onderzoek: de compilatie en bibliografische review, de formulering van stellingen en werkhypothesen, de argumentatie en het beheer van primaire en secundaire bronnen.
 • De opgedane kennis en hun probleemoplossend vermogen kunnen toepassen in nieuwe of weinig bekende omgevingen, zowel in de verschillende takken van vergelijkende literatuurwetenschap als in multidisciplinaire contexten waarin de studie van literaire verschijnselen wordt aangevuld met kennis geproduceerd in andere takken van kennis.
 • In staat zijn om kennis te integreren in de literatuurtheorie en vergelijkende literatuur en de complexiteit van het beoordelen te beoordelen op basis van informatie die, onvolledig of beperkt, reflecties bevat over de sociale en ethische verantwoordelijkheden die verband houden met de toepassing van hun kennis en oordelen. .
 • Weet hoe u uw conclusies en de laatste kennis en redenen die deze ondersteunen op een duidelijke en ondubbelzinnige manier kunt communiceren met een gespecialiseerd en niet-gespecialiseerd publiek.
 • Ze beschikken over de leervaardigheden waarmee ze kunnen blijven studeren op een manier die grotendeels zelfgestuurd of autonoom zal zijn.

Over de school

Vragen