Keystone logo
Universidad Abierta Y A Distancia De México

Universidad Abierta Y A Distancia De México

Universidad Abierta Y A Distancia De México

Invoering

Op nationaal niveau heeft de National Association of Universities and Institutions of Higher Education (ANUIES) een Masterplan voor Open and Distance Higher Education opgesteld, getiteld Strategische lijnen voor de ontwikkeling ervan, waarin wordt opgenomen wat werd voorgesteld in de UNESCO-verklaring en erkent de kans die technologie biedt om de missie van het hoger onderwijssysteem uit te voeren: bijdragen aan de integrale en duurzame ontwikkeling van individuen en de natie (ANUIES, 2001, p. 6). Dit document verwijst naar overeenkomsten die dateren van de XII Vergadering van de Raad van Openbare Universiteiten en Aanverwante Instellingen (CUPIA), in december 1998, toen werd overeengekomen dat het Uitvoerend Algemeen Secretariaat van de Vereniging zou werken aan een masterplan gericht op twee hoofdaspecten:

netwerk ontwikkeling

Opstellen van programma's voor de opleiding van gespecialiseerd personeel in open en afstandshoger onderwijs

Locaties

  • Mexico City

    Puebla,143, 06700, Mexico City

    Opleidingen

      Vragen