Keystone logo
Universiapolis INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AGADIR

Universiapolis INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AGADIR

Universiapolis INTERNATIONAL UNIVERSITY OF AGADIR

Invoering

De Internationale Universiteit van Agadir heeft nu vier onderzoeksscholen. Het wordt erkend voor de voortreffelijkheid van zijn innovatieve Noord-Amerikaanse lesmethoden en zijn uitzonderlijke universiteitscampus. ISIAM is de eerste particuliere hogeschool in Marokko die een Noord-Amerikaans onderwijssysteem toepast. In een wereld die nog steeds met veel veranderingen te maken heeft, zijn economische, technologische en sociale uitdagingen steeds moeilijker het hoofd te bieden.

Om deze uitdagingen met succes het hoofd te bieden, moeten de vaardigheden van jongeren een nieuwe impuls krijgen. Daarom zal de rol van de universiteiten evolueren naar een nieuwe opvatting van hoger onderwijs en een nieuwe filosofie van wetenschappelijk onderzoek. We hebben onze universiteit gebouwd op vier fundamentele principes: schaalbare programma's, innovatieve pedagogische benaderingen, intensieve internationale netwerken en bruikbare richtingen voor wetenschappelijk onderzoek. Naast deze strategische oriëntaties, plaatsen onze waarden de student in het middelpunt van onze zorgen. Hij is zowel acteur als ontvanger van zijn opleiding.

Locaties

  • Agadir

    Agadir, Marokko

    Vragen