Keystone logo
University Paulista

University Paulista

University Paulista

Invoering

Universidade Paulista - UNIP's missie is om een ​​centrum te worden voor het genereren en verspreiden van kennis, het onder woorden brengen van onderwijs, onderzoek en voorlichtingsactiviteiten, in lijn met de eisen van de hedendaagse samenleving en de arbeidswereld, met respect voor diversiteit en voor het cultiveren van solidariteit, inclusie, menselijke waarden en ethiek, gericht op de vorming van gekwalificeerde burgers die mogelijk kunnen bijdragen aan de sociaaleconomische ontwikkeling van hun invloedrijke regio.

Volgens artikel 3 van haar statuut en artikel 2 van haar algemene verordening, streeft Universidade Paulista - UNIP, voor het bereiken van haar doelstellingen, naar:

om onderwijs, onderzoek en uitbreiding te bevorderen door het cultiveren van kennis op het gebied van filosofie, wetenschap, letteren, kunsten en technieken, en de toepassing ervan in dienst van de vooruitgang van de gemeenschap en de menselijke persoon;

bijdragen tot de algemene en technische opleiding van de gemeenschap, door de voorbereiding van professionals en gekwalificeerde specialisten op de verschillende kennisgebieden, alsook door de opleiding van technici met een hogere opleiding;

handelen in het ontwikkelingsproces van de gemeenschap die leeft in het gebied van dekking en invloed;

bijdragen aan het versterken van de solidariteit tussen mannen;

samenwerken in de ontwikkelingsinspanningen van het land, in overleg met de overheid en particulier initiatief, voor het bestuderen van problemen op regionaal en nationaal niveau;

door middel van de bevordering van culturele initiatieven en het verlenen van technische bijstandsdiensten deelnemen aan het oplossen van gemeenschapsproblemen.

Locaties

  • Éden

    Av. Independência,210, 18087-101, Éden

    Vragen