Keystone logo
Tokyo Woman's Christian University

Tokyo Woman's Christian University

Tokyo Woman's Christian University

Invoering

In de woorden van president Inazo Nitobe, die de oprichting van een schoolembleem voorstelde tijdens een universiteitsbrede bijeenkomst na de opening van de school in 1918, vernam hij dat de pas geboren Tokyo Women's Christian University droomde van een gemeenschap waarin de geest van Het christendom stroomt. Ik kan.

"Ik hou van de geest van deze school, de geest van Christus. Er is bijvoorbeeld niets meer representatief voor deze geest dan opoffering en dienstbaarheid. En niets is belangrijker dan deze geest gedurende je hele leven. Ik denk. In het Engels is het Service en Offer. Het is interessant om twee S'en in het acroniem te nemen en ze naast elkaar te plaatsen of ze in een zwaardvorm te maken. Het is ook een kruisvorm. Menselijk De verticale relatie is belangrijk. Dit is de relatie tussen God en mens, en de horizontale relatie is de gemeenschap van individuen en de vorm van het kruis die socialiteit uitdrukt. Deze vorm vertegenwoordigt de mens. Als je er in het midden over nadenkt, is het misschien wel de meest stabiele vorm. Ook is SS een Romeins karakter dat leidt naar geest en lichaam, denken en werken.... "

Dit soort "geest" zit vervat in het kleurrijke schoolembleem.

Locaties

  • Suginami City

    Suginami City, Japan

    Vragen