Keystone logo
© Eva Dang
The University of Edinburgh - Edinburgh Futures Institute

The University of Edinburgh - Edinburgh Futures Institute

The University of Edinburgh - Edinburgh Futures Institute

Invoering

Onze Ethos

Bij het Edinburgh Futures Institute dagen we uit, creëren we en brengen we verandering tot stand. We zijn gericht op het aanpakken van de steeds complexere vraagstukken van vandaag en het vormgeven van een betere toekomst door onderwijs en onderzoek met een verschil. We brengen mensen en disciplines samen om het onverwachte aan te wakkeren. We creëren een nieuwsgierig, ruimdenkend denklaboratorium om een betere toekomst mogelijk te maken.

Doel

Het doel van het Edinburgh Futures Institute (EFI) is het nastreven van kennis en begrip die de navigatie van complexe toekomsten ondersteunen. Het onderscheidende vermogen van EFI komt voort uit onze benadering van onderzoek, onderwijs en betrokkenheid - een benadering die multidisciplinariteit combineert met coproductie. In samenwerking met de industrie, de overheid en gemeenschappen (in binnen- en buitenland) zullen we een op uitdagingen gebaseerde en gegevensrijke activiteitenportfolio opbouwen die aantoonbare ethische, sociale, culturele, economische en ecologische gevolgen heeft.

Ons ethos is:

Kritisch: wees kritisch en daag uit met vriendelijkheid, nederigheid en doorzettingsvermogen. Niets mag als vanzelfsprekend worden beschouwd. Geen aannames onbeproefd gelaten. We werken aan prangende maatschappelijke kwesties die diepgaande en nieuwe manieren van denken nodig hebben: dit is geen oefenwedstrijd. We zijn open, nieuwsgierig, provocerend, constructief en bewust van de rol van een universiteit bij het oplossen van ongemakkelijke vragen.

Participatief: we nodigen mensen uit alle levensfasen en uit alle disciplines uit om hand in hand samen te werken en hun manieren van werken en ideeën samen te brengen. Belangrijk is dat we deze participatie en samenwerking ook uitbreiden naar de industrie, het publiek en de overheid.

Toekomstgericht: EFI is een plek om het niet- traditionele, het onbeproefde en het onverwachte te omarmen. Een plek waar uitvindingen en innovaties deel uitmaken van het dagelijks leven. Hier definiëren we uitdagingen, co-creëren, visualiseren, experimenteren, prototypen en evalueren we vanuit nieuwe perspectieven, om een betere toekomst te creëren.

Waarom EFI nu?

De grootste uitdagingen waarmee samenlevingen wereldwijd worden geconfronteerd, zijn complex en onderling verbonden. Onze aanpak erkent dat inzicht en innovatie kunnen voortkomen uit het samenbrengen van kunst, geesteswetenschappen en sociale wetenschappen met datawetenschap, techniek, natuurwetenschappen en geneeskunde. En ons ethos en onze toewijding aan coproductie komen voort uit de historische principes van de universiteit van het 'democratische intellect', nu bijgewerkt in Strategie 2030. Deze principes richten zich op de maatschappelijke verantwoordelijkheden van de universiteit die werkt met en voor haar bredere gemeenschappen, en het belang van het openstellen van onderwijs voor iedereen die hiervan kan profiteren.

Ons eerste programma – Data-Driven Innovation

Een van de eerste grote programma's van EFI is gericht op de uitdagingen en kansen van de revolutie in data, digitale en kunstmatige intelligentie. EFI is een belangrijk onderdeel van de datagestuurde innovatiebijdrage van de universiteit aan de Edinburgh and South East Scotland City Region Deal. Deze investering van meerdere miljoenen ponden door de regeringen van het Verenigd Koninkrijk en Schotland heeft tot doel de beschikbaarheid van gegevens en digitale vaardigheden voor de beroepsbevolking te vergroten en economische welvaart voor iedereen veilig te stellen.

EFI's datagestuurde innovatieprogramma is gekoppeld aan vier sleutelsectoren: financiële dienstverlening (waaronder fintech); creatieve industrieën; toerisme en festivals; en openbare diensten (data civics). Daarnaast heeft het twee transversale thema's: de ethische implicaties van data-analyse en kunstmatige intelligentie; en de toekomstige infrastructuur die nodig is om sociale, economische, ecologische en culturele integratie te stimuleren.

Toepassing en innovatie

We zullen innovatie van onze datarijke activiteiten toepassen op de toekomst van:

 • Democratie - verkenning van de veranderende patronen van en de voorkeurstoekomst voor democratie, bestuur en beleid.
 • Maatschappij – het aanpakken van de uitdagingen van steeds meer via internet werkende maar toch verdeelde samenlevingen.
 • Onderwijs – toekomstvorming door middel van onderwijsbeleid, filosofieën en de manier waarop we lesgeven.
 • Creativiteit - begrip en gebruik van creativiteit als verhaal, product, politieke agenda en praktijk.
 • Justitie - kritisch omgaan met ethiek en gerechtigheid tegen een achtergrond van snelle veranderingen en complexe mondiale dynamiek.
 • Gezondheid – actiegericht onderzoek en praktijk stimuleren om stedelijke en planetaire gezondheid te bevorderen.
 • Duurzaamheid - het verzoenen van de hulpbronnen die de bevolking consumeert en de draagkracht van de planeet.
 • Economie - verkenning van de toekomst voor financiën, beleid en infrastructuur en hun sociale en economische gevolgen.
 • Geschiedenis – bouwen aan een toekomst op en vanuit onze archieven, ons erfgoed en onze cultuur.

Campusfuncties

Onze plek - het gebouw van het Edinburgh Futures Institute

Na de renovatie verhuizen we naar Edinburgh's Old Royal Infirmary op Lauriston Place. De Nightingale-afdelingen van dit gebouw, daterend uit 1879, waren zelf een innovatie in de medische wetenschap, waarbij ziekten werden gescheiden om besmetting te beperken. Met de zorgvuldige renovatie van dit iconische, op de monumentenlijst geplaatste gebouw transformeert de Universiteit van Edinburgh het in een ruimte voor multidisciplinaire samenwerking en partnerschap.

De ruimte van 20.000 m² omvat ultramoderne onderwijsfaciliteiten, ruimte voor samenwerking met industriële partners, incubatieruimte voor bedrijven, laboratoria voor innovatie en prototyping, en tentoonstellings- en prestatieruimte.

Als beheerders van dit geliefde gebouw willen we de in steen gebeitelde belofte boven de hoofdingang waarmaken: 'patet omnibus' – open voor iedereen.

In 2022-23, in afwachting van het klaar zijn van het gebouw om les te geven, zal EFI onderwijsactiviteiten elders op de universiteitscampus geven.

  Locaties

  Locaties
  • Edinburgh

   56 George Square, EH8 9JU, Edinburgh

   • facebook
   • twitter
   • linkedin

  Vragen