Keystone logo
The International Master’s in Advanced Research in Criminology

The International Master’s in Advanced Research in Criminology

The International Master’s in Advanced Research in Criminology

Invoering

De International Master's in Advanced Research in Criminology (IMARC) is het enige bestaande 2-jarige programma in onderzoeksgerichte criminologie met een focus op grensoverschrijding, veiligheid en sociale rechtvaardigheid, aangeboden door twee verschillende universiteiten in Europa. De behoefte aan IMARC vloeit voort uit de manieren waarop globalisering, informatie- en kennisstromen misdaad en misdaadbestrijding veranderen en uit de voortdurende inspanningen van de EU om een gemeenschappelijke strafrechtelijke ruimte binnen haar buitengrenzen op te bouwen. Grootschalige reguliere en onregelmatige migratie en geopolitieke conflicten roepen nieuwe vragen op waarbij nationale en internationale actoren betrokken zijn en vereisen een gezamenlijke internationale aanpak van de huidige Europese en wereldwijde ontwikkelingen. IMARC voorziet in de behoefte aan hooggekwalificeerde, interdisciplinaire en internationaal georiënteerde criminologen die originele en relevante analyses kunnen bieden en innovatieve, effectieve en ethische oplossingen kunnen ontwikkelen om academisch onderzoek, beleid en praktijk vooruit te helpen.

De bij het programma betrokken universiteiten, Erasmus Universiteit Rotterdam (coördinator), Afdeling Criminologie (Nederland) en Universiteit Gent, Afdeling Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht (België), beschikken over een ruime, zij het uiteenlopende onderzoeks- en onderwijsexpertise op dit gebied. van de criminologie, met speciale aandacht voor grensovergang, veiligheid en sociale rechtvaardigheid. Het programma brengt leren, onderzoek en praktijk samen door samenwerking met gerenommeerde partners, waaronder universiteiten, overheidsinstanties, overheden, niet-gouvernementele organisaties en particuliere ondernemingen. IMARC bevordert de samenwerking en dialoog met organisaties en het maatschappelijk middenveld, wat de academische en maatschappelijke relevantie van het programma versterkt en de ontwikkeling van transversale vaardigheden vergemakkelijkt, en zo bijdraagt aan de inzetbaarheid en burgerschapsvaardigheden van onze studenten. IMARC omvat innovatieve, interactieve lesmethoden, waarbij de sterke punten van zowel face-to-face student-docentcontact, informeel leren als sociale media worden geoptimaliseerd.

 • Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus School of Law, Criminologie Afdeling (coördinator) (Nederland)
 • Universiteit Gent, Vakgroep Criminologie, Strafrecht & Sociaal Recht (België)

Locaties

 • Rotterdam

  Erasmus University Rotterdam Burg. Oudlaan 50, 3062 PA Rotterdam Netherlands, , Rotterdam

  • Ghent

   University of Ghent Sint-Pietersnieuwstraat 25 Gent, Belgium, , Ghent

   • Canterbury

    SSPSSR, Faculty of Social Sciences, Cornwallis North East, University of Kent, Canterbury, Kent CT2 7NF, , Canterbury

    Vragen