Keystone logo
The Institute for European Studies

The Institute for European Studies

The Institute for European Studies

Invoering

IEE-ULB, The Institute for European Studies in Brussel

De organisatie van de IEE-ULB is uniek, dankzij haar internationale teams, de interactie met EU-instellingen en de sterke verbinding tussen onderwijs en onderzoek.

De IEE-ULB is een centrum van interdisciplinaire excellentie in onderwijs en onderzoek. Het richt zich op Europese kwesties.

Waarom een ​​instituut voor Europese studies in Brussel?

Aan het begin van de jaren zestig, na de inwerkingtreding van het Verdrag van Rome , beslisten de academische autoriteiten van de ULB om een ​​Instituut voor Europese Studies op te richten.

De IEE-ULB omvat hoofdzakelijk vier disciplines: Europees recht, politieke wetenschappen, economie en geschiedenis. Als een interdisciplinair centrum voor onderzoek en onderwijs, traint het specialisten in Europese kwesties.

De IEE-ULB - een instituut met internationale dimensies

Bij de IEE-ULB zijn de docenten afkomstig uit een tiental landen. De studenten vertegenwoordigen niet minder dan 30 nationaliteiten.

De internationale dimensie is nog duidelijker als het gaat om onze onderzoekers. Het instituut speelt een cruciale rol bij het creëren en coördineren van Europese of internationale onderzoeksnetwerken .

Een universiteit in de buurt van de instellingen

De IEE-ULB is gevestigd in Brussel en profiteert van de locatie in het hart van Europa . Europese experts, hoge ambtenaren en beleidsmakers zijn betrokken bij onderwijs, onderzoek en openbare debatten.

Deze beoefenaars maken vaak deel uit van het AlumnIEE-netwerk . Ze geven lezingen aan studenten en zorgen voor mentoring. Ze komen bijeen op conferenties, zomercursussen en professionaliseringscursussen.

Training die evolueert met ons onderzoek

De IEE-ULB zorgt voor consistentie tussen haar onderzoeksagenda en haar onderwijsaanbod . Onderzoek evolueert volgens de constructie van Europese en Europese uitdagingen. In deze geest worden de cursussen regelmatig beoordeeld.

Het hoofdkantoor van de IEE-ULB: een Blomme-gebouw

In 1964 vestigde de IEE haar hoofdkantoor in een zeer bijzondere villa aan de FD Roosevelt 39 in Elsene. Het gebouw werd tussen 1926 en 1928 ontworpen door Adrien Blomme, een belangrijke architect in Brussel. In 1990 breidt de IEE-ULB zich uit naar de aangrenzende villa.

L'IEE-ULB vertegenwoordigt een halve eeuw innovatie in Europese Studies. Onze video laat het zien via onze onderzoekers en academici.

De 3 mandaten van de IEE-ULB

De IEE-ULB speelt een rol bij het bepalen van de plaats van Europa in de wereld. Het ontwikkelt zijn activiteiten rond 3 mandaten: onderwijs, onderzoek en publiek debat.

Het specifieke karakter van de IEE-ULB is om de 3 mandaten ervan te integreren. De theoretische training is praktijkgericht. Wetenschappelijk onderzoek voedt het debat over de toekomst van Europa in de wereld.


Onderwijs

De IEE-ULB biedt verschillende master- en gespecialiseerde masterdiploma's in Europese studies .

De instelling werkt in samenwerking met haar ULB-partnerfaculteiten:

  • Solvay Brussels School of Economics and Management
  • Faculteit voor Filosofie en Sociale Wetenschappen
  • Faculteit der Rechtsgeleerdheid en Criminologie

Cursussen zijn gericht op het bieden van disciplinaire of interdisciplinaire excellentie . Ze worden in het Engels of in het Engels en Frans gegeven. Ze weerspiegelen de hoofdlijnen van onderzoek uitgevoerd in Europese studies. Met de bedoeling om professionalisering te bevorderen, combineren de programma's theorie en praktijk.


Onderzoek aan de IEE-ULB

Sinds haar oprichting heeft de IEE een voortrekkersrol gespeeld in onderzoek in Europese instellingen. Het is gecertificeerd als " Jean Monnet Center of Excellence (CEJM)". Dit bevestigt de kwaliteit van het onderzoek dat wordt uitgevoerd op Europese vraagstukken en uitdagingen.

Onderzoek aan de IEE draait rond 4 thema's :

  • Europa als een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid
  • Europa als een gebied van economische en sociale regelgeving
  • Europa als een gemeenschap van normen en waarden
  • Europa in de wereld


Publiek debat

De IEE-ULB is geen geïsoleerd academisch instituut. Het is een openbare ruimte waar uitwisseling en debat worden aangemoedigd. Door de organisatie van conferenties en de verspreiding van publicaties probeert het instituut de theorie concreet te maken . Het brengt onderzoekers, studenten en besluitvormers samen om kwesties van Europese integratie te bespreken.

Locaties

  • Brussels

    39 avenue F.D Roosevelt, 1050, Brussels

Vragen