Keystone logo
Technical University of Munich Campus Straubing Master of Science (M.Sc.) Chemische biotechnologie
Technical University of Munich Campus Straubing

Master of Science (M.Sc.) Chemische biotechnologie

Straubing, Duitsland

4 Semesters

Engels

Full time

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 62 / per semester *

Op de campus

* studiegelden per semester

Invoering

Leer van biologie! Denk als een chemicus! Handel als een ingenieur! De interdisciplinaire masteropleiding Chemische Biotechnologie op de Campus Straubing voor Biotechnologie en Duurzaamheid.

Wat doet een biotechnoloog?

Een biotechnoloog analyseert natuurlijk voorkomende (micro) biologische processen, past deze aan de eisen van zijn gewenste product aan en brengt het aangepaste proces naar de industriële productie.

Welke kennis is nodig?

Enerzijds is kennis op het gebied van microbiologie en moleculaire biologie nodig omdat het belangrijk is om te weten hoe je de enorme genetische bronnen van bacteriën, schimmels of planten die beschikbaar zijn voor biotechnologische toepassingen efficiënt beschikbaar kunt maken en hoe je de stofwisseling kunt optimaliseren. van de bijbehorende productiesystemen.

Er is echter ook kennis van chemie nodig om biokatalytische processen te ontwikkelen. Biokatalyse is de basis voor innovatieve en duurzame synthese Pathways in de chemie en het kan worden gebruikt om reacties met enzymatische deelstappen verduurzamen.

Ten slotte is kennis van procestechniek nodig, aangezien een biotechnoloog de in het laboratorium ontwikkelde biotechnologische processen moet opschalen naar de technische schaal en ze moet uitrusten met verwerking op maat.

Dit betekent dat biotechnologen absolute experts moeten zijn in de combinatie van deze drie disciplines.

Daarom gaat deze opleiding over het feit dat afgestudeerden thuis zijn in de werelden van biologie, chemie en procestechniek en daardoor een unieke nieuwe kijk hebben op bestaande en toekomstige processen en vereiste procedures. Dit is de enige manier waarop ze biotechnologische benaderingen kunnen gebruiken om duurzaamheid op verschillende onderzoeksgebieden in de chemische industrie te bevorderen.

Test tubes in metal rack. Concept for science, medical, research.

Leerresultaten

Na afronding van de studies beschikt men over een technische en methodische basiskennis en inzicht in het vakgebied van de chemische biotechnologie. U kunt bijvoorbeeld biotechnologische methoden toepassen, geïsoleerde enzymen en hele micro-organismen testen of wijzigen, deelnemen aan de ontwikkeling van biokatalysatoren en biotechnologische apparatuur en planten plannen. Daarnaast kan men het vakgebied elektrotechniek leren kennen en kennis opdoen op het gebied van materiaalkunde.

Ook is men in staat om met behulp van de daarbij behorende vakliteratuur de huidige benaderingen die in de modules aan bod komen direct methodisch toe te passen, dwz om een bestaand fermentatieproces verder te optimaliseren op basis van bijvoorbeeld literatuurgegevens. Bovendien is men in staat zelfstandig problemen te identificeren en geschikte manieren te ontwikkelen voor de verwerking van de bijbehorende onderzoeksideeën via de juiste selectie van onderzoeksmethoden.

Bovendien kun je als afgestudeerde je technische en natuurwetenschappelijke basiskennis combineren met professionele toepassingen. Zo ben je dankzij je interdisciplinaire kennis op het gebied van chemische biotechnologie in staat om onderzoeksprojecten te initiëren, zelfstandig te plannen en, afhankelijk van het werkterrein, nieuwe biobased producten / werkzame stoffen of nieuwe processen te ontwikkelen voor de productie van deze biobased producten. of nieuwe processen voor het recyclen van afvalproducten.

Men is ook bereid om in het laboratorium ontwikkelde processen over te dragen naar grootschalige productie.

Je kunt succesvol werken in een onderzoeksgroep, je onderzoeksresultaten kritisch bevragen en communiceren en vroegtijdig omgaan met de verschillende perspectieven en interesses op het gebied van duurzaamheid en hoe hiermee rekening gehouden moet worden bij de biotechnologische ontwikkeling van producten.

Door interdisciplinaire keuzemodules te volgen, verwerft men immers niet-technische kwalificaties en wordt zo gesensibiliseerd voor de niet-technische vereisten van professionele activiteit.

Structuur

Het programma bestaat uit verplichte en keuzemodules uit de vakgebieden chemie (C), micro / moleculaire biologie (B) en procestechniek (T). Daarnaast worden keuzemodules uit de specialisatiegebieden elektrotechniek en materiaalkunde (E / M) toegevoegd. De laatste stap is de voorbereiding van de masterproef.

Verplichte modules:

 • C: Enzymatische biotransformaties
 • B: Toegepaste microbiologie en metabolische engineering
 • T: Conceptueel ontwerp van bioprocessen
 • C / B / T:
  • Kunstmatige intelligentie voor biotechnologie,
  • Geavanceerde wetenschappelijke planning op basis van actuele onderzoeksthema's bij TUM,
  • Onderzoeksstage

Keuzemodules:

 • C: Chemie van enzymen, glycomica, fytofarmaceutica en natuurlijke producten, oppervlaktechemie, duurzame chemie
 • B: Enzyme Engineering, Genetic Engineering, and Synthetic Biology, Methods of Synthetic Biology, Regulation of Microbial Metabolism, Plant Biotechnology
 • T: Geavanceerde stroomafwaartse verwerking, bioraffinage, elektrolytische thermodynamica, gasgebaseerde bioprocessen, mechanische procestechniek
 • E / M: Elektrobiotechnologie, Biologische materialen in de natuur en technologie, Materiaalkunde van hernieuwbare bronnen
 • C / B / T: Advanced Analytics for Biotechnology, Advanced Concepts of Bioinformatics

Carrièremogelijkheden

Na je afstuderen ben je gekwalificeerd voor een doctoraat op een gebied van biotechnologisch onderzoek. De weg naar de biotechnologische industrie staat ook voor u open. De biotechnologiesector groeit constant in termen van totale omzet, aantal bedrijven en aantal medewerkers. De uitgesproken politieke consensus om een geleidelijke structurele verandering naar een biogebaseerde economie te ondersteunen, zal naar verwachting leiden tot verdere groei in deze sector. De kans op het vinden van een baan is dus erg groot.

Toepassing en toelating

Minimumvereisten om je aan te melden voor een masteropleiding aan TUM zijn een erkend bachelordiploma (bijvoorbeeld een bachelor) en het succesvol afronden van de procedure voor het beoordelen van bekwaamheid. Beoordeling van bekwaamheid stelt de TUM-school of -afdeling waarop u solliciteert in staat om uw individuele talenten en motivatie voor studie te evalueren.

Tijdens de aanvraagperiode moet u zich aanmelden via het TUMonline-toepassingsportaal en uw aanvraagdocumenten uploaden.

Als u een toelatingsaanbod ontvangt, moet u bovendien individuele documenten als notariële papieren exemplaren per post indienen om te worden ingeschreven.

Over het algemeen moeten kandidaten met een kwalificatie voor postdoctorale studies (bijv. Een bachelor) die buiten de EU / EER zijn behaald, hun documenten vooraf laten beoordelen via uni-assist.

Inschrijvingsdocumenten

 • Toelatingsaanvraag (upload - ondertekend)
 • Transcript of Records
 • Diploma en diploma of onderwerp en cijfer van studies tot nu toe
 • Bewijs van Engelse taalvaardigheid
 • Motivatiebrief
 • Volledig en actueel cv
 • Paspoort
 • Huidige paspoortfoto
 • Voorlopige documentatie (VPD) als de kwalificatie voor graduate studies (bijvoorbeeld een bachelor) is behaald buiten de EU / EER

Mogelijk hebben we aanvullende documenten nodig, afhankelijk van uw opleiding en uw land van herkomst. Voltooi de online aanvraag om een uitgebreide lijst met de vereiste documenten te ontvangen.

Vereiste taalvaardigheid voor toelating

Je hebt voldoende Engelse taalvaardigheid nodig als je je wilt aanmelden voor dit programma. Het bewijs van uw taalvaardigheid moet worden ingediend voor het einde van de deadline voor aanmelding. Lees meer over erkende certificaten en andere manieren om uw Engelse taalvaardigheid te bewijzen.

Dit bewijs van uw taalvaardigheid bevestigt dat u voldoet aan de minimale taalvereisten voor toelating tot de opleiding. Afhankelijk van de opleiding en je individuele achtergrond kan het nodig zijn dat je tijdens je studie aan je taalvaardigheid blijft werken. Neem dan zeker eens een kijkje bij de diensten van ons Talencentrum.

Taal van instructie

De voertaal voor dit programma is meestal Engels. Dit betekent dat de meeste modules in het Engels worden aangeboden. Sommige cursussen kunnen echter in het Duits worden gegeven. Neem voor meer informatie over de instructietaal voor elke module contact op met de studieadviseur van de faculteit van dit programma.

toelatingen

leerplan

Programma resultaat

Carrièremogelijkheden

Over de school

Vragen