Keystone logo
Syracuse University - School of Education

Syracuse University - School of Education

Syracuse University - School of Education

Invoering

Leidend door onderzoek, insluiting en actie

De missie van de Syracuse University School of Education is om nadenkende en sociaal rechtvaardige leiders voor te bereiden die een brug slaan tussen beoefening en praktijk. Door middel van samenwerkingsverbanden en veelzijdige inclusieve benaderingen verbeteren we het leren van studenten en succes, fysieke activiteit en gezondheid, en geestelijke gezondheid en welzijn in verschillende gemeenschappen. We voeren onze missie uit via de volgende negen kernverplichtingen.

 • Hooggeschoolde en deskundige beoefenaars, leraren, administrators, counselors, wetenschappers en andere professionals die toonaangevend zijn in hun respectieve vakgebieden afstuderen en toegewijd zijn aan opname in beleid en praktijk
 • Opereren vanuit een filosofie van sociale rechtvaardigheid die pleit voor de rechten van historisch gemarginaliseerde bevolkingsgroepen en voor onderwijs, gezondheid en ruimere vormen van eigen vermogen
 • Een rigoureuze beurs nastreven, inclusief evoluerende vormen van intellectueel en creatief werk die van invloed zijn op de lokale en mondiale context
 • Het bevorderen van welzijn in verschillende gemeenschappen, waaronder meerdere dimensies van fysieke gezondheid en activiteit, en sociaal-emotioneel welzijn
 • Het voorbereiden van leiders op meerdere terreinen, inclusief door middel van intensieve veldervaringen op basis van theorie, wetenschappelijk bewijs, voorbeeldige praktijken en wederzijdse relaties tussen universiteiten en gemeenschappen
 • Het succes van studenten stimuleren door middel van transformatieve pedagogiek, studentgericht leren en effectieve integratie van op technologie gebaseerde en andere bronnen
 • Te erkennen dat diversiteit en academische uitmuntendheid onafscheidelijk zijn. Diversiteit wordt omarmd in zijn gevarieerde dimensies, inclusief maar niet beperkt tot een diverse gemeenschap van faculteiten, studenten en personeel; multiculturalisme; en werk in diverse scholen en sociale omgevingen.
 • Het bevorderen van interdisciplinaire wetenschap en samenwerkingsverbanden en het bevorderen van een klimaat in de School of Education en de bredere universitaire gemeenschap, gekenmerkt door wederzijds respect en democratische en duurzame praktijken.
 • Een levendige, hechte gemeenschap van geleerden en studenten koesteren die zowel verrijken als putten uit de breedte van middelen en kansen van een onderzoeksuniversiteit.

accreditatie

De School of Education is geaccrediteerd door de National Council for Accreditation of Teacher Education (NCATE). Op 1 juli 2013 consolideerde NCATE zich met de Teacher Education Accreditation Council (TEAC) om de Council for the Accreditation of Educator Preparation (CAEP) te vormen. CAEP is de nieuwe accreditatie-instantie voor de voorbereiding van docenten. CAEP blijft instellingen voor hoger onderwijs eisen die schoolprofessionals (Education Preparation Providers (EPP's)) voorbereiden om op prestatie gebaseerde beoordelingen te gebruiken om de bekwaamheden van een kandidaat te meten, het succes van een programma bij het bereiken van de doelstellingen en de activiteiten van de EVP's ter ondersteuning van kandidaten en programma's.

Professionele accreditatie van voorbereidende onderwijsprogramma's is de basis waarop alle beroepen (bijv. Architectuur, techniek, geneeskunde en wetgeving) hun reputatie hebben opgebouwd. Het verzekert dat degenen die het betreffende vakgebied betreden geschikt zijn voorbereid om te oefenen door assimilatie van een aantal kennis en pre-servicepraktijken in het beroep. Accreditatie van onderwijsscholen geeft aan dat de school een grondige externe beoordeling door professionals heeft ondergaan, dat de prestaties van een docentkandidaat in het programma grondig zijn beoordeeld voordat hij of zij wordt aanbevolen voor licentiestatus, en dat programma's voldoen aan normen die zijn vastgesteld door het lerarenberoep in het algemeen .

Regionale accreditatieorganisaties volgen nu dezelfde rigoureuze benadering van beoordelingen en vragen docenten van het onderwijs om leiders te zijn in hun instellingen. Deze paradigmaverschuiving creëert een cultuur op universiteitscampussen naar innovatie en kwaliteitsverbeteringen.

Ga voor meer informatie over accreditatie naar http://caepnet.org.

Locaties

 • Syracuse

  230 Huntington Hall, , Syracuse

Vragen