Keystone logo
POLI.design

POLI.design

POLI.design

Invoering

Top vijf gerangschikt, uniek voor degenen die het hebben bijgewoond.7 opleidingsgebieden, 5 Innovatiepaden, 80 opleidingsprojecten met meer dan 25 Masters en meer dan 25 Advanced Training Courses.

POLI.design is een non-profit consortiumbedrijf opgericht door Politecnico di Milano en heeft via het toegang tot de grote pool van multidisciplinaire vaardigheden die aanwezig zijn in de eerste en belangrijkste Italiaanse technische universiteit.

Traditie en innovatie, kwaliteit en het vermogen om verbinding te maken met de professionele wereld zijn de hoekstenen die POLI.design sinds 1999 tot een van de referentiebedrijven op internationaal niveau hebben gemaakt voor postdoctorale opleidingen.

Samen met de School of Design van de Politecnico di Milano en het Department of Design vormt POLI.design het Design System van de Politecnico, een verzameling middelen, vaardigheden, structuren en laboratoria, een van de belangrijkste ter wereld.

POLI.design is de postdoctorale school in Design van de Politecnico di Milano die de leerpaden van de School of Design ondersteunt en voltooit, gericht op professionele training en een effectieve invoeging in de vele werkgebieden waarin de ontwerper vandaag actief is.

Het speelt een spilfunctie tussen universiteiten, bedrijven, organisaties en instellingen, en professionele werelden, opererend in het perspectief van internationalisering en het aangaan van partnerschappen met universiteiten, scholen, organisaties, instellingen, bedrijven en bedrijven van tijd tot tijd.

Onze visie

In complexe en nauw met elkaar verbonden werelden zoals die waarin we tegenwoordig leven, vertegenwoordigt design een hulpmiddel dat samenlevingen en productiesystemen kan leiden naar nieuwe ontwikkelingsmodellen; het is ook een hulpmiddel dat tegenwoordig cruciaal is om de wereldwijde concurrentie op het gebied van identiteit en diversiteit het hoofd te bieden.

Design is een drijvende kracht achter de groei die individuele en collectieve keuzes kan sturen door culturele trends, smaken, gedrag, levensstijlen en consumptiestijlen. Het heeft tal van en zeer gevarieerde toepassingen: van onderzoek en toepassingen in verband met de introductie van nieuwe technologieën tot het ontwerpen van nieuwe producten en diensten, van de studie van communicatie-interfaces tot het beheren van ergonomische en omgevingskwaliteiten, van het definiëren van stedelijke ruimtes en het eigen lichaam tot het besturen van processen verband houden met het milieu- en sociale duurzaamheidsbeleid.

In deze context stelt POLI.design voor om:

 • de academische en zakelijke cultuur en de wereld van kennisprofessionals verenigen;
 • het promoten en ontwikkelen van een ontwerp als discipline en systeem van beroepen;
 • deugdzame relaties tussen universiteiten, instellingen, fabrikanten en professionals bevorderen;
 • ondersteuning van de ontwikkeling van creatieve ondernemingen.

5 manieren van innovatie

Actief leren Ontwerpacculturatie Partner in het onderwijs
Het activeren van ontwerpkennis door waarde te genereren voor bedrijven en instellingen is het doel van deze paden. Training en toegepast onderzoek zijn gericht op het begrijpen van de nieuwe markt en consumenteneisen, om innovatie te creëren. Onze academische cultuur en jouw marktuitdagingen komen samen in innovatietrajecten waarin POLI.design disciplinaire kennis en actieve onderwijservaringen ter beschikking stelt aan bedrijven, verenigingen en instellingen. De designcultuur groeit door enten: onder de academische wereld, verenigingen, bedrijven, professionals. Een partnerschap aangeboden via educatieve paden die we samen zullen promoten, op manieren die aan uw doelen voldoen.
Stage ervaring Wedstrijden & Evenementen
Design heeft vele gezichten, net als onze studenten: een smeltkroes van culturen, talen, ervaringen, specialisaties. En slechts één gemeenschappelijk kenmerk: een academische opleiding zo solide als die ooit was en zo vloeibaar als onze tijd vereist. Design is de motor van groei, culturele oriëntatie, de evolutie van smaak, de transformatie van levensstijlen en consumptie. Bij POLI.design zorgen wij hiervoor en kunnen we op basis hiervan samen prijsvragen en culturele evenementen ontwikkelen.

Politecnico-ontwerpsysteem

Samen met de Politecnico Design School en de Design Department vormt POLI.design het Design System van de Politecnico di Milano, een onderzoeks-, onderwijs- en promotiecentrum dat uniek is in zijn vakgebied in de wereld. POLI.design is ook significant gerelateerd aan het Italiaanse Design Systeem, dankzij een relatie met de Design Associations, zoals:

 • ADI Associazione per il Disegno Industriale
 • AIPi Associazione Italiana Progettisti d'Interni
 • AIAP Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva
 • Federlegno Arredo

Ontwerp afdeling

De afdeling bevestigt het belang van een sterke link tussen onderzoek en opleiding en ontwikkelt en bevordert onderwijsvaardigheden op het gebied van ontwerp en aanverwante disciplines.

School of Design

Vandaag de grootste internationale universiteit voor het opleiden van product-, communicatie-, interieur- en modeontwerpers, zowel door een aantal studenten als door onderwijzend personeel.

POLI.design over de hele wereld

POLI.design is een internationaal kennisnetwerk, verbonden met de lokale dynamiek over de hele wereld. Altijd open voor nieuwe samenwerkingen en altijd gericht op het opbouwen van stabiele relaties met mensen in de wereld die denken, produceren, doceren, ontwerpen bestuderen.

Over de grenzen, naar uniciteit

Wij geloven in een ontwerp dat weet over oude grenzen heen te denken, een nieuwe ontwerpcultuur op te bouwen en waarde te creëren. Voor mensen, gemeenschappen, bedrijven, over de hele wereld.

We werken aan het promoten en verspreiden van een inclusieve en duurzame ontwerpcultuur, het verbeteren en intensiveren van internationale betrekkingen.

We hebben sterke relaties opgebouwd met bedrijven en instellingen over de hele wereld, bieden trainingsprogramma's voor internationale studenten, professionals en bedrijven en organiseren op maat gemaakte trainingen en site-specifieke projecten.

We fungeren als een brug tussen de academische wereld en professionele contexten, door middel van experimentele activiteiten waarbij studenten en professionals op alle gebieden van design betrokken zijn. We verwelkomen elk jaar studenten uit meer dan 80 landen over de hele wereld.

POLI.design internationaal netwerk

POLI.design opereert binnen een internationaal netwerk, dat voortdurend groeit dankzij de brede ervaringen en samenwerkingen in een steeds meer onderling verbonden en mondiale dimensie. Ons doel is om de ontwerpcultuur te promoten en te verspreiden door onze internationale betrekkingen te versterken en te intensiveren.

POLI.design heeft sterke relaties opgebouwd met bedrijven en instellingen over de hele wereld door trainingsprogramma's aan te bieden voor internationale studenten, professionals en bedrijven, en door op maat gemaakte trainingen en site-specifieke projecten te organiseren.

Het doel van POLI.design is om de uitwisseling, toegang en mobiliteit in de wereld van design te bevorderen, relaties te versterken en te intensiveren, met het oog op het verspreiden van de designcultuur.

POLI.design betrekt elk jaar internationale studenten uit 88 landen over de hele wereld, zoals Colombia, Brazilië, Peru, Mexico, Chili, Ecuador, China, Costa Rica, Turkije, Rusland, India, Uruguay, Griekenland, Libanon, Zwitserland, Denemarken, Korea, Thailand, Marokko, Mauritius, Qatar, Oeganda, enz.

Campusfuncties

Campus Bovisa - Politecnico di Milano, de grootste Design Hub in Italië

Het POLIMI Design System, gemaakt door de Design Department, de School of Design, en POLI.design , bevindt zich in de wijk Bovisa, ten noorden van de stad Milaan, op korte afstand van het stadscentrum, op een symbolische plaats van het industriële Milaan uit het verleden. De buurt maakt nu een breed proces van stedelijke transformatie door, voorbestemd om een pool van hoger onderwijs, onderzoek en innovatie te worden.

De Politecnico di Milano begon zijn geschiedenis in Bovisa door zich bijna twintig jaar geleden te vestigen in wat nu het hoofdkantoor is via Durando, in de opnieuw aangepaste fabriek van het voormalige Ceretti & Tanfani, waar in het verleden kabels voor kabelbanen werden vervaardigd.

Faciliteiten & laboratoria

Het POLIMI Design System heeft een van de meest internationaal erkende laboratoriumsystemen.

Het beslaat een oppervlakte van ongeveer 10.000 vierkante meter in het gebouw dat de School of Design en POLI.design onderwijsactiviteiten huisvest.

  toelatingen

  Hoe de aanvraag voor toelating tot deelname aan een Specializing Master indienen

  Als u een kandidaat bent met een in Italië behaalde kwalificatie, moet u, om toelating tot een Specializing Master aan te vragen, onze kantoren de volgende documenten verstrekken:

  • toelatingsverzoek;
  • curriculum vitae;
  • scan van de kwalificatie;
  • kopie van het identiteitsbewijs;
  • elk ander document dat vereist kan zijn door de specifieke Master (dwz: portfolio, getuigschriften van kennis van de taal, enz.).

  Als u een kandidaat bent met een diploma behaald in het buitenland, moet u onze kantoren de volgende documenten bezorgen:

  • toelatingsaanvraag;
  • curriculum vitae;
  • scan van het behaalde diploma;
  • vertaling van het diploma in het Italiaans, Engels, Frans of Spaans;
  • scan van het certificaat met de afgelegde examens;
  • vertaling van het certificaat met de afgelegde examens in het Italiaans, Engels, Frans of Spaans;
  • kopie paspoort of kopie identiteitsbewijs;
  • elk ander document dat vereist kan zijn door de specifieke Master (dwz: portfolio, getuigschriften van kennis van de taal, enz.).

  Pas na kennisgeving van ontvankelijkheid kan de student de visumaanvraagprocedure en alle documentatie die nodig is voor inschrijving bij de Politecnico di Milano starten.

  Hoe dient u de aanvraag in voor toelating tot deelname aan cursussen in het hoger onderwijs

  Voor het aanvragen van toelating tot een opleiding in het hoger onderwijs worden de volgende documenten meegestuurd:

  • toelatingsverzoek;
  • curriculum vitae;
  • kopie van het identiteitsbewijs;
  • kopie van de belastingcode;
  • elk ander document dat vereist kan zijn voor de enkele cursus (dwz: portfolio, getuigschriften van kennis van de taal, enz.);
  • kopie van het inreisvisum en de verblijfsvergunning (alleen niet-EU-studenten), indien nodig.

  Resultaat van het verzoek

  Zodra de toelatingstest voor zowel master- als hoger onderwijscursussen is behaald, zal POLI.design u op de hoogte stellen van de uitkomst van de beoordeling.

  U krijgt dan toegang tot uw persoonlijke gebied, waar u de toelatingsbevestiging vindt, samen met de instructies die u moet volgen om uw registratie te bevestigen.

  POLI.design controleert de geüploade registratiedocumenten en het bijbehorende betalingsbewijs.

  Altijd binnen uw persoonlijke gebied, wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang van uw aanvraag.

  Voor studenten in het buitenland

  aa

  Visum vereisten

  Nadat u uw inschrijving voor een Specializing Master hebt voltooid, moet u als niet-EU-burger een langlopend studievisum aanvragen.

  Voor de aanvraag moet u zich registreren op de Universitaly-website en vervolgens zal Politecnico di Milano uw registratie in het systeem en alle vereiste gegevens bevestigen, zodat u uw aanvraag kunt voltooien.

  Neem contact op met POLI.design Education Office voor enkele tips die nuttig kunnen zijn in de toepassing.

  Verblijfsvergunning voor EU-studenten

  Als u een burger van Europa of van Noorwegen, IJsland, Liechtenstein, Zwitserland bent, is het niet nodig om een verblijfsvergunning aan te vragen. Om echter langer dan drie maanden in Italië te verblijven, moet u zich inschrijven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar u woont, waarbij u een van de volgende methoden kiest:

  A. Studenten die niet van plan zijn hun woonplaats naar Italië te verhuizen:

  Om een tijdelijke verblijfplaats in Italië te verkrijgen, moet u rechtstreeks naar de burgerlijke stand van uw keuze gaan op vertoon van de volgende documenten:

  • kopie en origineel geldig paspoort/identiteitskaart;
  • kopie en origineel van de belastingcode;
  • kopie van het bewijs van inschrijving in de opleiding, in het Italiaans;
  • kopie en originele Europese gezondheidskaart (EHIC) van de huidige staat van behoren;
  • bewijs van voldoende economische middelen (minimaal € 5.825) geleverd via het Euro1-formulier (vul punt “” B “” alleen in als er gezinsleden ten laste zijn). Geef op het formulier, in het gedeelte over persoonsgegevens, de woonplaats (verwijzend naar uw land van verblijf) en het woonadres in Milaan aan.

  De inschrijving in het tijdelijke register is één jaar geldig vanaf de dag van afgifte.

  Centraal registratiekantoor: Municipio 1 – Burgerservicegebied – Vreemdelingenkantoor of loket (neem ticket “C”), via Larga 12, 20122 Milaan – Openingsuren: verder van maandag tot vrijdag, van 8u30 tot 15u30

  B. Studenten die van plan zijn hun woonplaats naar Italië te verhuizen:

  Kijk eerst of er gevolgen zijn als u definitief gaat verhuizen. Om verder te gaan, moet u zich registreren bij het Registerkantoor door een e-mail te sturen, waarbij u de volgende documenten bijvoegt:

  • kopie identiteitsbewijs;
  • kopie van de belastingcode;
  • universitair inschrijvingsbewijs;
  • ziektekostenverzekering (Europese gezondheidskaart/module S1/particuliere ziektekostenverzekering met 1 jaar geldigheid van registratie/vrijwillige inschrijving bij de nationale gezondheidsdienst);
  • bewijs van voldoende financiële middelen (minimaal € 5825), verstrekt via het Euro1-formulier;
  • verklaring van woonplaats verstrekt door middel van de zelfverklaring van de verklaring van woonplaats.

  Verblijfsvergunning voor niet-EU-studenten

  Als u binnen 8 werkdagen na aankomst in Italië een niet-EU-burger bent, moet u de procedure voor de afgifte van de verblijfsvergunning starten. Deze procedure vereist het samenstellen van een kit die u zelf kunt vinden op de postkantoren van de "Sportello Amico".

  De kit moet worden ingevuld en vergezeld van kopieën van de volgende documenten:

  • kopie van de visum- en paspoortpagina met persoonlijke gegevens;
  • kopie van het betalingsbewijs zorgverzekering; in het geval van een verzekering die in het buitenland is gekocht, moet deze worden gevalideerd door de Italiaanse ambassade van uw land en in het Italiaans worden vertaald (als deze niet in het Engels is uitgegeven);
  • kopie van de certificering die de te volgen opleiding certificeert, goedgekeurd door de Italiaanse diplomatieke / consulaire vertegenwoordiging bij afgifte van het inreisvisum.

  De bijgewerkte lijst met vereiste documenten is beschikbaar op het immigratieportaal.

  Op het postkantoor krijgt u een ontvangstbewijs van uw aanvraag voor een verblijfsvergunning. U kunt de status van uw verzoek controleren op de website van de politie of op het immigratieportaal. Ook ontvangt u per sms de dag, het tijdstip en de plaats van intrekking van uw verblijfsvergunning. Internationale studenten met een verblijfsvergunning regulier mogen maximaal 20 uur per week en 1.040 uur per jaar werken.

  Beurzen en financiering

  Kijk op onze website voor meer informatie over onze financiële hulpmiddelen en om u als vroege vogel in te schrijven voor onze gespecialiseerde masters.

  Ranglijsten

  • 1e in Italië
  • 3e in Europa
  • 5e van de wereld

  Politecnico di Milano - QS Ranking 2022 in categorie Art&Design

  Locaties

  • Milan

   POLI.Design, 38/A, via Durando, 20158, Milan

  Vragen