Keystone logo
© TESS
Paris School of Economics

Paris School of Economics

Paris School of Economics

Invoering

Opgericht als een Stichting voor Wetenschappelijke Samenwerking (Fondation de Coopération Scientifique) door het CNRS, de École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), de École normale supérieure (ENS-PSL), de École des Ponts ParisTech, de INRAE en de Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de Paris School of Economics omvat een gemeenschap van bijna 140 onderzoekers en 150 promovendi.

PSE verricht onderzoek en doceert economiecursussen op het hoogste internationale niveau, stimuleert actief uitwisselingen tussen economische analisten en andere sociale wetenschappers, draagt bij aan debatten over economisch beleid en maakt haar wetenschappelijk onderzoek toegankelijk voor het grote publiek.

De Paris School of Economics is de leidende economische afdeling in Europa en behoort volgens de RePEc-ranglijst tot de top vijf van de wereld.

Het is door het Program of Investment in the Future (PIA) aangewezen als een Universitaire Onderzoeksschool (EUR), met de naam Paris Graduate School of Economics (PgSE), en daarmee begiftigd met 23 miljoen euro over 10 jaar.

De raad van bestuur van PSE, voorgezeten door Jean-Pierre-Danthine, bestaat uit de oprichtende aangesloten instellingen en de wetenschappelijke partners van PSE, evenals andere gekwalificeerde personen. De directeur van PSE is Jean-Olivier Hairault, voorgedragen door de Raad van Bestuur op advies van de CLEOR (de raad van vertegenwoordigers van het academisch en administratief personeel van PSE). De Wetenschappelijke Raad omvat vooraanstaande internationale wetenschappelijke figuren en wordt geleid door Pierre-André Chiappori. De ethische commissie van de PSE houdt toezicht op de toepassing van haar ethisch charter, onder leiding van Mireille Chiroleu-Assouline.

155157_pexels-photo-6141084.jpeg

Ethiek

Ethisch handvest van de PSE

Onderwijs en onderzoek van PSE zijn gebaseerd op de hoogste ethische normen. Onze waarden worden weerspiegeld in de integriteit, ethiek, uitmuntendheid en onafhankelijkheid van ons onderzoek, respect voor alle leden van de PSE-gemeenschap en onze sociale, maatschappelijke en ecologische verantwoordelijkheden.

Als instelling zet PSE zich in voor een verantwoorde benadering van al haar activiteiten en ervoor te zorgen dat alle deelnemers (studenten, docenten, onderzoekers en ondersteunend personeel) zich hiervoor inzetten. PSE zal op collegiale wijze alle passende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat zijn waarden richtinggevend zijn voor het gedrag van iedereen.

Daartoe richt de PSE een ethische commissie op die tot doel heeft de vorm en inhoud te bepalen van de verplichtingen die voortvloeien uit het respect voor de hieronder opgesomde waarden en om de procedures vast te stellen om de naleving van deze principes door de instelling en al haar leden te garanderen. .

De PSE-gemeenschap bestaat uit studenten in PSE-geaccrediteerde cursussen, Ph.D. kandidaten verbonden aan PSE, werknemers van PSE, leden van PJSE, en alle onderzoekers en docent-onderzoekers verbonden of geassocieerd met PSE, ongeacht de academische instelling waaraan ze zijn verbonden.

Onze waarden

  1. Wetenschappelijke integriteit
  2. Vrijheid en onafhankelijkheid van onderzoek
  3. Respect voor iedereen
  4. Sociale, burgerlijke en ecologische verantwoordelijkheden

De ethische commissie

De ethische commissie is een uitloper van CLEOR. Onder leiding van een vertegenwoordiger van het PSE-PJSE-management, omvat het zeven andere permanente leden, die Ph.D. kandidaten, onderzoekers en administratief en technisch personeel.

EUR - Paris Graduate School of Economics

Het PSE-project "Paris Graduate School of Economics (PgSE)" werd geselecteerd in de eerste ronde van een oproep tot het indienen van projectvoorstellen voor "Écoles Universitaires de Recherche, EUR" (Universitaire Onderzoeksscholen), PIA3 (Investeringen in de toekomst). Het programma breidt de Labex OSE-activiteiten (Open up economics) uit en heeft tot doel onderzoek op het hoogste niveau te integreren met excellentie in het onderwijs.

Onder leiding van de Agence Nationale de la Recherche, en geïnitieerd door het Ministerie van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Innovatie en de Algemene Commissie voor Investeringen (CGI), heeft dit EUR-project als doel om het graduate school-model in Frankrijk te promoten, in lijn met het plan van de regering. om “onze impact en internationale reputatie […] op een of meerdere wetenschappelijke gebieden te versterken door Masters en Ph.D. samen te brengen. cursussen in een of meer domeinen ondersteund door een of meer toponderzoeksinstellingen ”.

Onze doelen

De Paris Graduate School of Economics zal voortbouwen op de ervaring die is opgedaan via de Labex OSE om zijn activiteiten en potentieel aanzienlijk uit te breiden door een postdoctorale opleiding te ontwikkelen - Masters en Ph.D. - studieprogramma in economie op wereldniveau, uitbreiding en diversificatie van wetenschappelijke doelen - methoden, objecten, gegevens - en verdieping van uitwisselingen met andere disciplines, en dit alles met voortdurende betrokkenheid bij de oprichtende instellingen, laboratoria en partners van PSE en OSE.

155158_pexels-photo-5965713.jpeg
Charlotte May / pexels

Jourdan Campus (PSE / ENS)

De campusvernieuwing (2013 - 2017)

Op 23 februari 2017 werd het nieuwe ENS-PSE-gebouw van meer dan 12.000 m², gelegen op de campus van Jourdan in het 14e arrondissement van Parijs, officieel ingehuldigd door president François Hollande. Ook aanwezig waren de minister van scholen en hoger onderwijs en onderzoek Najat Vallaud-Belkacem, de burgemeester van Parijs, Anne Hidalgo, en voorzitter van de Regionale Raad voor het Île de France, Valérie Pécresse.

Belangrijke data

2007 - De regio Ile-de-France, voor het grootste deel, en de stad Parijs en de Franse staat voor de rest, besluiten om de bouw van een nieuw gebouw op de campus van Jourdan te financieren, voor de PSE en de ENS.

2011 - Het TVAA-bureau (Thierry Van de Wyngaert, Véronique Feigel Associated Architects) stelde een ambitieus en elegant project voor in de architectuurtraditie van zijn directe omgeving. Bekijk de modellen en 3D-project.

2017 - De bouw, die begon in het najaar van 2013, eindigt begin 2017 wanneer de PSE-gemeenschap samenkomt op één campus: lees meer over de campusvernieuwing. De inhuldiging was 23 februari 2017 (lees dit nieuws). In 2017 viert PSE ook zijn 10-jarig jubileum!

Sleutel figuren

€ 49 miljoen (alle uitgaven gemengd): € 31,5 miljoen Regio Ile-de-France, € 14,5 miljoen Staat, € 3 miljoen Stadhuis van Parijs

Een nieuwbouw van 12.500 m² (op een campus van 1 hectare): 6300 m² PSE, 3900 m² ENS, 2300 m² gemeenschappelijk - inclusief een amfitheater van 300 plaatsen, een SHS-bibliotheek van 870 m² met meer dan 50.000 boeken, een studentenhuis. ..

Bijna 2.000 gebruikers: studenten, docenten, onderzoekers en beheerders ENS en PSE.

Het gebouw is gecertificeerd "Bâtiments Tertiaires Démarche HQE / Label BBC Effinergie".

Locaties

  • Paris

    48 Boulevard Jourdan, 75014 Paris, 75014, Paris

    Vragen