Keystone logo
© NOVA School of Law / A Raposa Branca
NOVA School of Law

NOVA School of Law

NOVA School of Law

Invoering

Om gelijke tred te houden met de veranderende tijden en hun eisen te respecteren. Om een voorbeeld te zijn om na te volgen. Om hen met trots te vullen die samen met ons hebben besloten bij te dragen aan een eerlijkere en betere samenleving. Dit is de inzet NOVA School of Law .

Missie

Door het debat tussen ideeën, culturen en talenten creëren we kennis en innovatieve praktijken en openen we nieuwe wegen voor de toekomst.

De missie van NOVA School of Law is om de verschillen en individualiteiten van elke student te verbeteren, waardoor diversiteit een startpunt wordt voor aanpassing aan de uitdagingen waarop de wet reageert.

Leidende beginselen

Roeping

1. NOVA School of Law is opgericht om in het centrum van innovatie te staan in de ontwikkeling van juridische wetenschappen en in het onderwijs in de rechten in Portugal door zijn vooruitgang in onderzoek, het onderwijzen van nieuwe disciplines, het gebruik van nieuwe pedagogische methodologieën en zijn doel om in te spelen op nieuwe beroepsopleidingseisen.

2. De missie van NOVA School of Law is om open te staan voor de samenleving, nieuwe rechtstakken en andere sociale wetenschappen, met een specifieke focus op hedendaagse veranderingen in het openbare leven en de inherente problemen ervan. Naast haar traditionele onderzoeks- en onderwijsactiviteiten, zal NOVA School of Law zich richten op de behoefte aan het ontwikkelen van activiteiten van debat, samenwerking en verspreiding van ideeën met andere sectoren van de samenleving. Nauwe relaties met de modernste Law Schools in Europa en de Verenigde Staten zijn een prioriteit.

3. NOVA School of Law zich in om het idee van een academische gemeenschap te versterken, in de overtuiging dat de professionele missie van het universitaire rechtsonderwijs zich moet ontwikkelen in evenwicht met andere essentiële functies, zowel cultureel als wetenschappelijk. Vanuit pedagogisch oogpunt streeft NOVA School of Law ernaar hoge normen van verdienste en evaluatie te handhaven.

Goals

4. NOVA School of Law beschouwt, naast het aanpakken van de juridische en niet-juridische basisdisciplines die essentieel zijn voor de opleiding van een advocaat, haar specifieke doelen als het onderzoeken en onderwijzen van opkomende rechten op de volgende gebieden:

  • Forensisch recht
  • Openbaar Bestuursrecht
  • Internationaal recht
  • Ondernemingsrecht
  • sociaal recht

5. Bijzondere aandacht zal worden besteed aan "Law Making", "Law and Economics" en "Critical Law Studies".

6. NOVA School of Law zal regelmatig grote openbare conferenties organiseren over "The State of Justice in Portugal" en "The State of Public Administration in Portugal".

Locaties

  • Lisbon

    Campus de Campolide 18, 1099-032, Lisbon

    Vragen