Keystone logo
Moholy-Nagy University of Art and Design

Moholy-Nagy University of Art and Design

Moholy-Nagy University of Art and Design

Invoering

MOME is een universiteit voor kunstenaars, ontwerpers, makers en vernieuwers die zich inzetten om de middelmatigheid te doorbreken. We richten ons op een benadering van het hele individu via mentoring en het creëren van een waardegedreven kunst- en design-ecosysteem in de regio CEE (Midden- en Oost-Europa).

MOME verwelkomt al meer dan 30 jaar internationale studenten als onderdeel van het Erasmus-programma van de Europese Unie, en we zijn trots op onze samenwerking met bijna honderd kunst- en designuniversiteiten over de hele wereld. In september 2024 start MOME zes voltijdse Engelstalige masteropleidingen.

De groei van onze internationale studentenpopulatie blijft een belangrijk aandachtspunt van onze toekomstige doelen, aangezien de aanwezigheid van internationale studenten een sleutelrol speelt bij het vormgeven van onze diverse gemeenschap en cultuur.

MOME biedt collegegeldondersteuning aan buitenlandse studenten die zijn toegelaten tot internationale programma's, afkomstig zijn uit een specifieke geografische regio en in aanmerking komen voor ondersteuning op basis van hun professionele prestaties.

MOME's ultramoderne campus van 29.000 m2 opende zijn poorten in 2019. De vernieuwde academische gebouwen ondersteunen coöperatieve, interdisciplinaire mogelijkheden voor multi-degree training. Er wordt meer nadruk gelegd op opleidingsvormen die inspelen op de uitdagingen van de 21e eeuw en die naast bacheloropleidingen ook kennisverruimende vaardigheden bieden die in de creatieve industrie kunnen worden gebruikt.

Ons TechPark op de campus biedt de state-of-the-art werkplaats- en studiocapaciteit die nodig is voor het onderwijs. Tegelijkertijd is een faciliteit ook een plek voor experimenten, prototyping en de ontwikkeling van media-inhoud, evenals voor professionele implementatie.

Wij heten u graag welkom in onze gemeenschap!

toelatingen

Voor onze Engelstalige MA-programma's is naast een academische graad ook het overleggen van een bewijs van Engelse taalvaardigheid op minimaal B2-niveau of vloeiende Engelse vaardigheden vereist.

Applicatie procedure

Een universitair diploma (bachelor- of masterdiploma) is een voorwaarde om voor deze programma's in aanmerking te komen. Kandidaten worden beoordeeld op basis van hun portfolio waarin hun professionele reis wordt gepresenteerd, en ook op basis van hun persoonlijke introductie (praktijkexamen). Op deze manier kunnen toekomstige studenten worden geselecteerd op basis van hun talent, capaciteiten en prestaties tot nu toe.

1. stap

(Voor EU-burgers:) Dien uw aanvraag in via onze apply dot mome dot hu-interface of de felvi dot hu-website (deze laatste is alleen beschikbaar in het Hongaars). Begin van de aanvraagperiode: december, exacte datum volgt nog.

2. stap

Uiterlijk 1 februari 2023 worden de inhouds- en vormvereisten voor het uploaden van het portfolio, evenals de hoogte en wijze van betaling van de bijzondere procedurele vergoeding, op de website van de universiteit geplaatst.

3. stap

Tussen 8 mei en 4 juni 2023: Upload je portfolio

4. stap

3 t/m 7 juli 2023: Doe het praktijkexamen.

De universiteit behoudt zich het recht voor om de periode van de toelatingsexamens te wijzigen, evenals de volgorde, inhoud en wijze van uitvoering van de individuele examentaken. Een dergelijke wijziging wordt gepubliceerd op de website van de universiteit.

Beurzen en financiering

In overeenstemming met de internationale langetermijnstrategie van de universiteit, komen studenten die zijn geaccepteerd uit de volgende landen in aanmerking om de beurs aan te vragen: Bosnië en Herzegovina, Bulgarije, Tsjechië, Estland, Wit-Rusland, Kroatië, Kosovo, Polen, Letland, Litouwen, Noord-Macedonië, Moldavië, Montenegro, Roemenië, Servië, Slowakije, Slovenië, Oekraïne en Rusland.

Overwegingen bij het toekennen van de beurs omvatten professionele prestaties en de inkomenssituatie van de kandidaten. De beurs wordt toegekend voor een bedrag van 25%, 50%, 75% of 100% van het studiegeld, afhankelijk van de beslissing van een commissie aangewezen door de rector en de kanselier. Het aantal beursontvangers is afhankelijk van de omvang van het budget dat de universiteit hiervoor uit haar inkomsten uittrekt.

De beurs wordt toegekend voor de volledige duur van de opleiding, zolang de beursontvanger minstens 15 studiepunten per semester behaalt. Tenzij aan deze vereiste is voldaan, wordt de toegekende beurs automatisch en zonder verdere kennisgeving beëindigd.

Aanvraag voor de beurs

Aanvraag voor de beurs start op 8 mei 2023. Als u een staatsburger bent van een land dat in aanmerking komt om de beurs aan te vragen, en u heeft met succes een aanvraag ingediend bij ofwel dot mome dot hu of felvi dot hu voor een zelf gefinancierd programma, dan moet u een formulier voor financiële openbaarmaking uploaden tijdens de inleverperiode van het portfolio. Je ontvangt eind april een e-mail met informatie over waar je de verklaring kunt uploaden en hoe je de beurs kunt aanvragen. U moet uw aanvraag uiterlijk 4 juni 2023 indienen. Houd er rekening mee dat degenen die zich hebben aangemeld voor een door de staat gefinancierd programma op felvi dot hu NIET in aanmerking komen voor de Regional Mobility Scholarship.

Visum vereisten

Als u zich aanmeldt voor onze programma's vanuit een land buiten de EER/EU, moet u mogelijk een verblijfsvergunning Visa (D-visum) aanvragen om Hongarije binnen te komen. Om een D-visum aan te vragen, moet u contact opnemen met het dichtstbijzijnde Hongaarse consulaat bij u thuis.

Houd er rekening mee dat het visumaanvraagproces lang is, het kan tot twee maanden duren, daarom wordt het ten zeerste aanbevolen om uw afspraak met het consulaat zo vroeg mogelijk te regelen. Afspraken voor half juli moeten in mei of begin juni worden geboekt.

Na succesvolle toelating tot het geselecteerde programma, zullen we u een acceptatiebrief bezorgen die u kunt gebruiken voor uw visumaanvraag. Je ontvangt ook een bewijs van inschrijving als je het registratieproces aan het begin van het semester hebt voltooid.

Meer informatie over het aanvraagproces voor een studentenvisum (D-visum) vindt u op de website van de Consulaire Diensten.

Studenten uit derde landen die uit een visumvrijstellingsland komen, moeten bij aankomst in Hongarije ook een verblijfsvergunning voor studiedoeleinden aanvragen. Onze dienst Studentenzaken helpt je bij het aanvragen van een verblijfsvergunning.

De aanvraag voor een verblijfsvergunning kan ook online worden ingediend, via het elektronische administratieplatform van de Dienst Vreemdelingenzaken, EnterHungary. Wilt u meer weten over hoe u uw aanvraag online kunt regelen, download dan de handleiding.

Het regelen van uw zorgverzekering

Studenten dienen in hun thuisland een passende ziektekostenverzekering af te sluiten. Wie chronisch ziek is, moet nagaan of hij of zij ook wordt vergoed door de zorgverzekering. Studenten die regelmatig medicijnen gebruiken, moeten ervoor zorgen dat ze er toegang toe hebben tijdens hun verblijf in Hongarije. Het is niet mogelijk om medicijnen via de post vanuit uw thuisland te ontvangen, omdat deze kunnen worden opgehouden bij de douane vanwege het verschil tussen de regelgeving van de EU en niet-EU-landen.

Het maken van deze afspraken in uw eigen land zal vrijwel zeker goedkoper zijn dan hier in Hongarije.

Zorg ervoor dat u, voordat u zich aanmeldt bij een verzekeringsmaatschappij, controleert met hoeveel gezondheidscentra zij een contract hebben in Hongarije/Boedapest en het aanbod van inbegrepen diensten.

Momenteel biedt de volgende Hongaarse verzekeringsmaatschappij in Hongarije individuele ziektekostenverzekeringen voor studenten aan voor internationale studenten: Generali

U kunt contact opnemen met hun Engelssprekende klantenservice voor een prijsopgave op +36 30 211 2770 of neem contact met hen op door hun online informatieaanvraagformulier in te vullen.

Hieronder vindt u een lijst met particuliere gezondheidscentra die nuttig kunnen zijn bij het zoeken naar een verzekeringsmaatschappij: Deze gezondheidscentra hebben allemaal Engelssprekende artsen en assistenten en bieden een breed scala aan gezondheidsspecialistische diensten. Houd er rekening mee dat er verschillende privéklinieken/gezondheidscentra in Boedapest zijn, maar u moet ervoor zorgen dat uw verzekering is afgesloten met de plaats die u bezoekt. Een paar voorbeelden:

  • EersteMed
  • Rozsakert Medisch Centrum
  • Medicover
  • Buda gezondheidscentrum

Locaties

  • Budapest

    Zugligeti út,9-25, 1121, Budapest

Vragen