Keystone logo
McKendree University School of Education

McKendree University School of Education

McKendree University School of Education

Invoering

Het is de missie van de School of Education aan de McKendree University om leraren en andere onderwijsprofessionals voor te bereiden als levenslang lerenden, zorgzame beoefenaars en deskundige professionals. De missie van de School of Education is nauw verbonden met de missie van McKendree University, het bieden van een hoogwaardige educatieve ervaring aan excellente studenten en hen begeleiden bij het nastreven van academische excellentie. De disposities van een kandidaat-leraar die een onderwijsprogramma voltooit binnen de School of Education, zijn gebaseerd op die missie.

De missies van zowel de School of Education als de McKendree University worden gebruikt als basis voor het creëren van hoogwaardige lerarenopleidingsprogramma's die de ontwikkeling ondersteunen van effectieve docenten die in staat zijn om te voldoen aan de steeds veranderende uiteenlopende eisen die worden gesteld aan scholen in de regio die we bedienen . Faculteiten binnen de School of Education zijn van mening dat kandidaat-leraren de nodige vaardigheden ontwikkelen om les te geven door middel van een reeks professionele opleidingen in theorie en methodologieën. Bovendien helpt een reeks klinische ervaringen in verschillende schoolomgevingen kandidaten om klassikaal onderwijs om te zetten in praktische onderwijsvaardigheden.

Locaties

  • Lebanon

    College Road,701, 62254, Lebanon

    Vragen