Keystone logo
Linköping University MSc in internationale en Europese betrekkingen
Linköping University

MSc in internationale en Europese betrekkingen

Linköping, Zweden

4 Semesters

Engels

Full time

Request application deadline

Aug 2024

SEK 177.600 / per year *

Op de campus

* alleen voor studenten van buiten de EU, EER en Zwitserland

Invoering

Dit programma benadert kwesties die verband houden met Europese betrekkingen in de context van een internationale samenleving en mondiaal bestuur, met speciale aandacht voor de rol van Europa in wereldzaken. De dubbele focus op internationale en Europese relaties maakt dit een uniek masterprogramma dat u een voorsprong op de concurrentie biedt.

Het curriculum bestaat uit een breed scala aan onderwerpen, waarin de laatste updates uit dit intrigerende vakgebied worden behandeld. Je krijgt een uitstekend inzicht in onderwerpen als internationaal recht en veiligheid, Europese instellingen en de externe betrekkingen van Europa, theorieën over internationale betrekkingen, hedendaagse kwesties van internationaal bestuur, en onderzoeksontwerp en -methodologie. Tijdens het derde semester hebben studenten de mogelijkheid om cursussen te volgen die gericht zijn op mondiaal bestuur, of een begeleide stage te volgen bij een organisatie die relevant is voor internationale of Europese betrekkingen. Gedurende het programma ontwikkel je het vermogen om de geschiedenis, theorie en hedendaagse implicaties van internationale en Europese betrekkingen te begrijpen, evenals de krachten die ontwikkelingen aansturen.

Het programma is verdeeld in vier componenten, elk equivalent aan één term:

 • Internationale relaties
 • Europese betrekkingen
 • Internationaal bestuur / geleide stage
 • Masterproef

Gedurende je studie word je verbonden met lopend onderzoek over verschillende onderwerpen. De docenten houden zich bezig met onderzoek op het gebied van internationale theorie en de ontwikkeling van internationale normen en instellingen, Europese veiligheid en buitenlandse betrekkingen, Europese politiek, regionale ontwikkeling, politieke economie, e-governance, migratie- en diasporastudies, beleidsanalyse en politieke theorie.

Tegen de tijd dat je afstudeert, heb je een onafhankelijke, kritische benadering van complexe wereldwijde en specifiek Europese kwesties. Bovendien zul je de vaardigheden en kennis opdoen om actief bij te dragen aan belangrijke ontwikkelingen, hetzij als beoefenaars, hetzij als onderzoekers.

Syllabus

Invoering

Het masterprogramma in internationale en Europese betrekkingen is een tweede cyclus, tweejarig, voltijds studieprogramma dat leidt tot een masterdiploma met een major in politieke wetenschappen, specialisatie internationale en Europese betrekkingen.

Het programma bereidt studenten voor op werk in geavanceerde capaciteiten op een dynamische, internationale arbeidsmarkt, evenals verdere studies, waaronder doctoraatsopleiding en onderzoek. Het doel is dus dat studenten bij het voltooien van het programma een onafhankelijke en kritische benadering van internationale en Europese relaties en de vaardigheden en kennis hebben ontwikkeld die hen in staat zullen stellen om actief bij te dragen aan ontwikkelingen op dit gebied, hetzij als beoefenaars of onderzoekers.

De studenten zullen:

 • Ontwikkel het vermogen om de geschiedenis, theorie en hedendaagse implicaties van internationale en Europese betrekkingen te begrijpen.
 • De analytische hulpmiddelen verwerven om hedendaagse internationale en Europese relaties te onderzoeken.
 • Verkrijg een diepgaand inzicht in internationaal bestuur.
 • De capaciteit ontwikkelen om onafhankelijke analyses van problemen in internationale en Europese betrekkingen uit te voeren en de resultaten van de analyses te presenteren.

Doel

Nationale kwalificaties volgens de Zweedse wet op het hoger onderwijs

Kennis en begrip

Voor een masterdiploma (120 studiepunten) moet de student:

 • Aantonen van kennis en begrip op het gebied van politieke wetenschappen, inclusief zowel brede kennis van het veld en een aanzienlijke mate van gespecialiseerde kennis op bepaalde gebieden van het veld, evenals inzicht in huidig onderzoek en ontwikkelingswerk.
 • Demonstreer gespecialiseerde methodologische kennis in de politieke wetenschappen.

Competentie en vaardigheden

Voor een masterdiploma (120 studiepunten) moet de student:

 • Demonstreer het vermogen om kennis kritisch en systematisch te integreren en complexe verschijnselen, problemen en situaties te analyseren, beoordelen en aan te pakken, zelfs met beperkte informatie.
 • Demonstreer het vermogen om kwesties kritisch, autonoom en creatief te identificeren en te formuleren en om geavanceerde taken te plannen en, met behulp van geschikte methoden, binnen vooraf bepaalde tijdsbestekken uit te voeren en zo bij te dragen aan de vorming van kennis en het vermogen om dit werk te evalueren.
 • Demonstreer het vermogen in spraak en schrijven, zowel nationaal als internationaal, om helder te rapporteren en zijn of haar conclusies en de kennis en argumenten waarop ze zijn gebaseerd in dialoog met verschillende doelgroepen te bespreken.
 • Aantonen van de vaardigheden die vereist zijn voor deelname aan onderzoeks- en ontwikkelingswerk of autonome werkgelegenheid in een andere gekwalificeerde hoedanigheid.

Oordeel en aanpak

Voor een masterdiploma (120 studiepunten) moet de student:

 • demonstreren van het vermogen om beoordelingen te maken op het gebied van de politieke wetenschappen op basis van relevante disciplinaire, sociale en ethische kwesties en ook om het bewustzijn van ethische aspecten van onderzoeks- en ontwikkelingswerk aan te tonen,
 • inzicht tonen in de mogelijkheden en beperkingen van onderzoek, de rol ervan in de samenleving en de verantwoordelijkheid van het individu voor de manier waarop het wordt gebruikt, en
 • blijk geven van het vermogen om de persoonlijke behoefte aan verdere kennis te identificeren en verantwoordelijkheid te nemen voor zijn of haar voortdurende leren.

Onderzoek

Politiek

Hoe kan macht worden gevormd, uitgeoefend en gerechtvaardigd tussen individuen die handelen binnen de institutionele arrangementen die door politieke beslissingen zijn gecreëerd? Dit is wat we bestuderen aan Linköping University .

toelatingen

leerplan

Beurzen en financiering

Carrièremogelijkheden

Getuigenissen van studenten

Programma collegegeld

Over de school

Vragen