Keystone logo
Linköping University MSc in eiwitwetenschappen
Linköping University

MSc in eiwitwetenschappen

Linköping, Zweden

4 Semesters

Engels

Full time

Request application deadline

Aug 2024

SEK 280.600 / per year *

Op de campus

* alleen voor studenten van buiten de EU, EER en Zwitserland

Invoering

Gedetailleerde kennis van eiwitten en andere biomoleculen is cruciaal voor ons begrip van levende processen. Door de eiwitwetenschap te bestuderen, ben je voorbereid op uitdagingen zoals het onthullen van de moleculaire oorzaken van ziekten, het ontwerpen van hulpmiddelen voor vroege en betrouwbare diagnose en het vinden van effectieve therapieën.

Dit masterprogramma geeft je diepgaande inzichten in mechanismen van eiwitactie, gebaseerd op complexe structurele aspecten en gemedieerd door bindingsdynamiek, selectiviteit en katalytische functie. Je studeert ook farmacologie en medicijnontwikkeling.

Sterke onderzoeksomgeving

Het onderwijs wordt aangeboden in een internationaal succesvolle onderzoeksomgeving die zich richt op het gedrag van verkeerd gevouwen eiwitten die neurodegeneratieve ziekten veroorzaken, interactiepatronen van kankergerelateerde eiwitten en het ontwerp van antimicrobiële peptiden ter vervanging van traditionele antibiotica. De cursussen worden gegeven door docenten die allemaal actieve onderzoekers zijn en net zo graag hun expertise delen als reageren op de ideeën van studenten.

Uitgebreide laboratoriumvaardigheden

Je krijgt toegang tot grote instrumentfaciliteiten, waardoor je de kans krijgt om uitgebreide laboratoriumvaardigheden te ontwikkelen en deel te nemen aan spannende projecten. Je oefent ook je communicatie- en teamvaardigheden. Het programma wordt afgesloten met een afstudeerproject dat wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met onderzoekers in de academische wereld of bij een bedrijf.

Syllabus

Doel

Het masterprogramma Protein Science heeft tot doel de studenten de kennis, vaardigheden en attitudes te bieden die nodig zijn voor een professional in het veld of voor verdere postdoctorale studies. Het programma komt tegemoet aan zowel nationale als internationale behoeften van universiteiten, de industrie en de samenleving in het algemeen. De training heeft tot doel een diepgaand inzicht te verschaffen in de chemische en biofysische eigenschappen van eiwitten en andere biomoleculen en de rol die deze moleculen spelen in primair het biomedische veld, maar ook voor toepassingen in de biotechnologie.

Studenten die afstuderen aan de masteropleiding Protein Science moeten:

  • wees goed voorbereid op geavanceerde wetenschappelijke communicatie met verschillende doelgroepen
  • kunnen bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van de samenleving
  • goed voorbereid zijn op zowel verdere postdoctorale studies als op de nationale en internationale arbeidsmarkt.

Doel

Disciplinaire kennis en redenering

Afgestudeerden van de masteropleiding Protein Science tonen kennis en inzicht op het gebied van de eiwitwetenschap, waaronder een brede kennis van het gebied en aanzienlijke diepgaande kennis op bepaalde delen van het gebied. Ook zijn de afgestudeerden op de hoogte van lopend onderzoek in het vakgebied.

Het programma bouwt voort op een bacheloropleiding, waarbij fundamentele kennis in de scheikunde, chemische biologie of gelijkwaardig is verworven. Toelatingseisen omvatten minimaal 10 ECTS-credits in biochemie.

Een afgestudeerde student van de masteropleiding Protein Science heeft diepgaande kennis in eiwitchemie, proteomics, biomoleculair ontwerp, structurele biologie en farmaceutische chemie. Dit omvat kennis van

  • structurele biologische methoden, waaronder experimentele methoden voor het bestuderen van de structureel-functionele relaties van eiwitten en andere biomoleculen
  • belangrijke concepten en theorieën voor interacties en reactiemechanismen van biomoleculen
  • methoden en strategieën voor globale, kwantitatieve en vergelijkende eiwitanalyse
  • concepten, methoden en theorieën die worden gebruikt bij rationeel biomoleculair ontwerp
  • biomoleculaire processen die belangrijk zijn voor ziekten die verkeerd vouwen, kanker, virusziekten en de werking van geneesmiddelen.

Bovendien kan de afgestudeerde student van het programma laboratoriumexperimenten in de eiwitwetenschap plannen, uitvoeren en evalueren, en moderne software gebruiken voor de analyse van gerelateerde gegevens.

Het masterprogramma Protein Science wordt uitgevoerd in nauwe samenwerking met sterke onderzoeksomgevingen, die de student inzicht geven in actuele onderzoeksvraagstukken in de moleculaire levenswetenschappen op basis van eiwitchemie, structurele biologie, proteomics en biomoleculair ontwerp. Tijdens het masterproefwerk kan de student een volledig jaar aan de slag bij een onderzoeksgroep, een bedrijf of een overheidsinstantie, waarbij hij zeer goed kennis maakt met onderzoeksresultaten binnen een van de vakgebieden. De afgestudeerde student is tevens in staat een wetenschappelijk onderzoek op te zetten en is vaardig in het kritisch lezen van relevante onderzoeksliteratuur.

Persoonlijke en professionele vaardigheden en attributen

Studenten die zijn afgestudeerd aan de masteropleiding Protein Science hebben de individuele en professionele vaardigheden en attitudes verworven die nodig zijn om kennis kritisch en systematisch te kunnen integreren en complexe vraagstukken te kunnen analyseren en evalueren, zelfs met beperkte informatie. De afgestudeerden kunnen ook op het werk of tijdens postdoctorale studies verantwoordelijkheid nemen op het gebied van arbeidsethiek, betrouwbaarheid en respect voor de expertise van andere professionals. Studenten uit de opleiding kunnen relevante oordelen vellen over wetenschappelijke, maatschappelijke en ethische aspecten.

Interpersoonlijke vaardigheden: teamwerk en communicatie

Studenten die zijn afgestudeerd aan de masteropleiding Protein Science kunnen samenwerken met anderen. Dit vereist het vermogen om actief deel te nemen aan een project met toegewezen rollen, taken en verantwoordelijkheden. De afgestudeerden kunnen ook grotere projecten initiëren, plannen, leiden en evalueren. Studenten die zijn afgestudeerd aan het programma zijn vaardig in schriftelijke en mondelinge communicatie. De studenten kunnen informatie, problemen en oplossingen op een gestructureerde manier met relevante technieken, in het Engels of in hun moedertaal, presenteren aan verschillende doelgroepen.

Planning, uitvoering en presentatie van onderzoeks- of ontwikkelingsprojecten met betrekking tot wetenschappelijke en maatschappelijke behoeften en vereisten

Studenten die zijn afgestudeerd aan de masteropleiding Protein Science hebben kennis over de natuurwetenschapper en de rol van de natuurwetenschap in de samenleving. De afgestudeerden begrijpen ook de sociale en economische omstandigheden in het veld en in het gerelateerde onderzoeksgebied. Ze kunnen geavanceerde ontwikkelingsprojecten met gevestigde methoden initiëren, uitvoeren en presenteren.

Onderwijs- en werkmethoden

Het programma omvat vier semesters voltijdstudies en leidt tot een Master of Science (120 studiepunten) in Chemische Biologie. De onderwijstaal is Engels. De inbegrepen cursussen zijn te vinden in het curriculum. Normaal gesproken wordt de inhoud van de cursussen gepresenteerd tijdens lezingen, laboratoriumwerk en seminars. Laboratoriumprojecten en andere opdrachten maken deel uit van sommige cursussen en worden mondeling en/of schriftelijk gerapporteerd. Deelname aan lezingen en probleemoplossende lessen is meestal vrijwillig, terwijl laboratoriumwerk en seminars verplicht zijn.

De masterproef wordt voornamelijk uitgevoerd tijdens het tweede jaar en omvat 30, 45 of 60 högskolepoäng (equivalent aan ECTS-credits). Dit betekent dat de student een minder uitgebreide masterproef kan kiezen en deze kan combineren met verdere studies op andere verwante gebieden, of meer diepgaande cursussen op hetzelfde vakgebied.

In het curriculum wordt aangegeven welke vakken verplicht (m), keuzevak (e) of vrijwillig (v) zijn. Ook kon de notatie m/e worden aangetroffen, wat betekent dat er één uit een groep vakken moet worden geselecteerd. Vakken die niet in het curriculum zijn opgenomen, dienen na overleg met de studieadviseur door het opleidingsbestuur te worden goedgekeurd. De cursussen moeten relevant zijn voor het programma.

Er worden twee alternatieve curricula gebruikt, afhankelijk van de opleidingsachtergrond van de student. Ze worden gepresenteerd als twee profielen:

  • "Intern" is voor studenten met een bachelordiploma in chemische biologie van Linköping University en andere studenten met kennis die overeenkomt met de leerresultaten van TFKE37 Biologische metingen, TFKE38 Gentechnologie, TFKE60 Projectcursus, Chemische Biologie en NKED15 Eiwitchemie.
  • "Extern" is voor studenten die voldoen aan de specifieke toelatingseisen tot de opleiding, maar die geen kennis hebben die overeenkomt met de leerresultaten uit TFKE37, TFKE38, TFKE60 en NKED15.

Onderzoek

Hammarström Lab

We zijn geïnteresseerd in het verkeerd vouwen van eiwitten, de vorming van amyloïden en ziekten, zowel op moleculair niveau als in cellulair perspectief.

Ongrijpbaar kankergerelateerd eiwit gevangen tijdens de vlucht

Wetenschappers hebben voor het eerst gezien hoe het MYC-eiwit, dat een centrale rol speelt bij kanker, zich bindt aan een sleuteleiwit en belangrijke functies in cellen controleert. De nieuwe ontdekking kan op de lange termijn helpen bij de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen tegen kanker.

Tracermoleculen kunnen onderscheid maken tussen zeer vergelijkbare hersenziekten

Twee ziekten die de hersenen aantasten, de ziekte van Parkinson en meervoudige systeematrofie, vertonen dezelfde kenmerken. Wetenschappers hebben nu aangetoond dat bij LiU ontwikkelde tracermoleculen onderscheid kunnen maken tussen deze ziekten.

Laboratorium voor moleculaire materialen

Wij zijn een multidisciplinair team met een passie voor wetenschap. Ons onderzoek is gericht op het ontwerp en de ontwikkeling van moleculen, zachte materialen en hybride componenten en apparaten op nanoschaal voor een breed scala aan biomedische toepassingen.

toelatingen

Beurzen en financiering

leerplan

Programma collegegeld

Carrièremogelijkheden

Getuigenissen van studenten

Over de school

Vragen