Keystone logo
KU Leuven: Faculty of Bioscience Engineering Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genetische techniek (Leuven)
KU Leuven: Faculty of Bioscience Engineering

Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cel- en genetische techniek (Leuven)

Leuven, België

2 Years

Engels

Full time

Request application deadline

Request earliest startdate

EUR 947 / per year *

Op de campus

* Voor meer informatie over ons collegegeld, surf naar www.kuleuven.be/collegegeld

Beurzen

Ontdek mogelijkheden voor beurzen om je studie te financieren

Invoering

De basis van dit programma is de studie van moleculaire en cellulaire processen die actief zijn in micro-organismen, planten, dieren en mensen. Je verwerft een grondige kennis van moleculaire biologie, celbiologie, genetica, biochemie, nanobiologie, fysiologie en immunologie.

Doelstelling

Het programma is bedoeld om studenten op te leiden tot experts met geavanceerde wetenschappelijke en oplossingsgerichte kennis, vaardigheden en attitudes ten opzichte van biotechnologische toepassingen met levende organismen die zowel wetenschappelijk innovatief als maatschappelijk relevant zijn. De beoogde toepassingen zijn gericht op duurzaamheid en omvatten de primaire productie, de verwerking van deze biologische producten en het beheer van de productie en de ruimere omgeving. In deze visie is het belangrijkste doel van de Bio-ingenieurswetenschappen programma's om studenten de kans te geven om zichzelf te vormen als experts binnen de gekozen discipline.

De programmadoelstellingen worden vertaald in een reeks goed gedefinieerde leerresultaten (bijlage) die worden nagestreefd via uitgewerkte leerlijnen (deel II). Bovendien, in lijn met de visie van de KU Leuven op het Disciplinaire Toekomst Zelf van de student, coacht CGE haar studenten bij het verder ontwikkelen van hun persoonlijke vaardigheden en attitudes en focust daarbij op de volgende educatieve doelstellingen: kritische zelfreflectie, duurzaam denken en ethisch handelen en handelen , interculturele communicatie en verantwoord leiderschap.

Leerresultaten

 1. Geavanceerde kennis en begrip van en vaardigheden, zowel kwantitatief als kwalitatief, met betrekking tot genetische, cellulaire, biochemische en moleculair-biologische processen in micro-organismen, planten, dieren en mensen. De interacties tussen organismen en tussen organismen en hun omgeving begrijpen.
 2. Geavanceerd systeem- en toepassingsgericht inzicht in cel-, gen-, genoom- en bio-informatica-gebaseerde technologieën om het functioneren van eukaryote en prokaryote cellen en organismen te sturen en, indien nodig, nieuwe concepten te genereren.
 3. Onafhankelijk integreren en verdiepen van principes van structuur en regulering van biologische macromoleculen op verschillende schaalniveaus, gericht op industriële, farmaceutische, voedseltechnologische, agronomische, milieutechnische en medische toepassingen.
 4. High-throughput technieken kennen en begrijpen en deze resultaten toepassen om biologische informatie te analyseren en interpreteren.
 5. Formuleer en analyseer complexe problemen binnen de specialisatie oplossingsgericht, en reduceer deze indien nodig tot beheersbare deelproblemen, ontwerp oplossingen voor de specifieke casus met aandacht voor mogelijke toepassingen en voor de bredere conceptuele implicaties.
 6. Zelfstandig een engineeringproject bedenken, plannen en uitvoeren op het niveau van een beginnende onderzoeker. Literatuuronderzoek uitvoeren en kritisch interpreteren volgens wetenschappelijke standaarden, met aandacht voor de conceptuele context en het toepassingspotentieel.
 7. Gebruik intradisciplinaire en interdisciplinaire inzichten om geavanceerde onderzoeks-, ontwerp- en oplossingsmethoden te selecteren, aan te passen of uiteindelijk te ontwikkelen, en deze adequaat toe te passen en de verkregen resultaten wetenschappelijk te verwerken; motiveer de gemaakte keuzes op basis van de grondslagen van de discipline en de vereisten van de applicatie- en bedrijfscontext.
 8. Handelen vanuit een onderzoekshouding: creativiteit, nauwkeurigheid, kritische reflectie, de motivatie van keuzes op wetenschappelijke gronden.
 9. Baanbrekende, innovatieve en toepassingsgerichte ontwikkeling van systemen, producten, diensten en processen; extrapolatie met aandacht voor de zakelijke context. Nieuwe onderzoeksvragen uit ontwerpproblemen halen.
 10. Complexiteit van het besturingssysteem met behulp van kwantitatieve methoden. Beschikken over voldoende kennis, inzicht en ervaring in wetenschappelijk onderzoek om de resultaten kritisch te evalueren.
 11. Handelen vanuit een technische houding binnen een generieke en discipline-specifieke context: resultaatgerichte houding, aandacht voor planning en technische, economische en maatschappelijke randvoorwaarden zoals duurzaamheid, risico- en haalbaarheidsbeoordeling van de voorgestelde aanpak of oplossing, focus op resultaten en het behalen van effectieve oplossingen, innovatief en interdisciplinair denken.
 12. Projectmatig werken vanuit een generieke en disciplinaire context: doelen formuleren, focus houden op specifieke doelstellingen en ontwikkelingstraject, opereren als lid van een multidisciplinair en interdisciplinair team, leiderschap ontwikkelen, opereren in een internationale of multiculturele omgeving, rapporteren effectief.
 13. Beschikken over het economische en zakelijke inzicht om de bijdrage aan een proces of de oplossing van een probleem in een bredere context te plaatsen.
 14. Weeg specificaties en randvoorwaarden en transformeer ze in een hoogwaardig systeem, product of proces. Nuttige informatie extraheren uit onvolledige, conflicterende of overbodige gegevens.
 15. Communiceer schriftelijk en mondeling over het eigen vakgebied in de instructietaal en in de talen die relevant zijn voor het specialisme.
 16. Communiceer en presenteer over de discipline in vloeiende taal en grafisch aan collega's en leken.
 17. De maatschappelijke, ethische en filosofische impact van biotechnologie kunnen situeren, met aandacht voor technische, economische, morele en duurzaamheidsargumenten.

Academische kalender

1e semester: eind september -> eind januari (examens in januari)

2e semester: half februari -> eind juni (examens in juni)

Over de school

Vragen

Vergelijkbare cursussen

 • MSc in Toxicologie
  • Birmingham, Verenigd Koninkrijk
 • MSc in biowetenschappelijk ondernemerschap
  • London, Verenigd Koninkrijk
 • Master in de bio-ingenieurswetenschappen: cellulaire en genetische manipulatie
  • Leuven, België