Keystone logo
Keiai University

Keiai University

Keiai University

Invoering

De grondlegger van Keiai University , "Keiten Mistress" (houdt van degenen die de hemel respecteren), is een woord dat Saigo Takamori (Nanshu), een leidende figuur in de Meiji-restauratie, de inscriptie was. "Hemel" staat voor de reden die de natuur regeert, en "mens" verwijst naar de hele mensheid, inclusief het zelf, en tegelijkertijd het leven en de samenleving die door mensen is gebouwd. De oprichter, Masayuki Nagatoro, was onder de indruk van het geloof van "respect voor de rede en liefdevolle mensen en hun activiteiten", en maakte dit tot de basisgeest van de school en noemde het "respect" om die ambitie over te brengen. Ook de naam Keiai University is hiervan afgeleid.

Het woord "Keiten Aijin" (Aanbid uw hemel, houd van uw buurt) komt voor in de leringen van Takamori Saigo, een leider van Meiji-restauratie. In deze uitdrukking betekent "tien" een reden om de natuur en het universum te regeren. Alle mensen. Het verwijst ook naar Aanbid uw hemel, heb uw buurt lief.

Masaji Nagatoro was diep onder de indruk van deze geest van respect voor de rede en het liefhebben van je medemensen. Als gevolg hiervan nam hij dit idee als zijn centrale principe over en noemde onze universiteit " Keiai " om het door te geven aan toekomstige generaties.

Locaties

  • Chiba

    Chiba, Japan

    Opleidingen

      Vragen