Keystone logo
ITECH Lyon

ITECH Lyon

ITECH Lyon

Invoering

ITECH Lyon leidt al meer dan een eeuw ingenieurs op op het gebied van materialen (kunststoffen, textielcomposieten), chemie (verf-inkt-kleefstoffen), cosmetica en leer-schoenen-lederwaren. ITECH Lyon is een privéschool die is opgezet door professionals en wordt ondersteund door beroepsverenigingen en -organisaties. Internationaal vormt de kern van ITECH Lyon dat zijn aanwezigheid en uitwisselingen over de hele wereld ontwikkelt (van de VS tot China en ook in Europa).

Bezoek onze website voor meer informatie: www.itech.fr/en/

Als lesgeven de eerste roeping van ITECH Lyon is, zijn onderzoek en innovatie de sterke punten. Deze vertalen zich in sterke partnerschappen op het gebied van onderzoek en ontwikkeling op regionaal, nationaal en Europees niveau.

 • 500 studenten
 • Particuliere instelling voor hoger onderwijs
 • Internationale uitwisselingsovereenkomsten
 • Master of Engineering erkend door de "Commission des Titres d'Ingénieur"
 • Gevorderde Master

ITECH, meer dan een instituut, een honderd jaar oude instelling.

 • ITECH is in 1988 ontstaan uit de fusie van ESITL en EFT, twee scholen voor hoger onderwijs die zijn opgericht door professionals.
 • ESITL (Lyon Higher School of the Textile Industries) werd opgericht in 1840, de belichaming van de uitzonderlijke traditie van de Lyonse zijde-industrie.
 • EFT (Franse Tanning School), opgericht in 1899, is een afdeling van het Instituut voor Industriële Chemie van de Universiteit van Lyon, dat zich eerst specialiseerde in leer voordat het zich vertakte in Plastics Engineering (met de CNAM) voordat er in 1969 een afdeling Paints, Inks and Adhesives werd toegevoegd en vervolgens in 1983 ESCEPEA (Higher School of Leather and Paints, Inks and Adhesives) geworden.
 • De fusie met ESITL in 1988 zorgde voor de oprichting van ITECH en leidde tot de oprichting van een textielafdeling.
 • ITECH, dat de professionele expertise van beide ouders erfde, maakte met succes gebruik van de complementaire aard van hun lessen en de nauwe relaties die ze altijd hadden onderhouden met de zakenwereld. Naast deze troeven biedt ITECH vooruitstrevend onderwijs, aangezien de cursussen systematisch nieuwe machines en technologische ontwikkelingen integreren.

ITECH Lyon is opgericht met als doel vier vakgebieden te combineren in één studierichting gericht op 'polymeermaterialen en coatings': formuleringschemie, kunststoftechniek, leer en textiel. ITECH-Lyon leidt ingenieurs op op het gebied van polymeren en hun toepassingen, met name kunststoffen, textiel, composieten en chemie (bedekkende verven, inkten, kleefstoffen en cosmetica), evenals leer en het gebruik ervan (schoeisel, lederwaren). ITECH-Lyon is een particuliere vereniging en een door de staat erkende Grande Ecole, opgericht en ondersteund door beroepsverenigingen en bedrijven. ITECH Lyon versterkt zijn wereldwijde aanwezigheid en internationale uitwisselingen via bevoorrechte academische en industriële contracten. Innovatie is het motto van ITECH-Lyon, dat het toepast op zowel haar opleidingen als Research & Development. Om in te spelen op de huidige trends in de samenleving (duurzame ontwikkeling, opname van sensorische eigenschappen, enz...), breidt ITECH-Lyon zijn onderzoeksactiviteiten uit en optimaliseert het beheer van zijn middelen, waardoor het potentieel voor interdisciplinaire toepassing van zijn onderwerpen. In het PFEL (Polymer Functionalisation Engineering Laboratory) vindt deze "kruisbestuiving" plaats. ITECH-Lyon heeft sterke regionale, nationale en Europese R&D-partnerschappen ontwikkeld.

De school: meer dan 500 studenten

4 opleidingsniveaus:

ITECH-ingenieur

 • 3 jaar (postdoctorale toelating)
 • 4 hoofdvakken
  • Formuleringschemie (verven, inkten, kleefstoffen, cosmetica, enz...)
  • Kunststoffen en composieten
  • Textiel en composieten
  • Leer
 • Toelating tot graduaatstudies (bachelor scheikunde, ...).
 • Geaccrediteerd door de CTI (Franse Engineering Qualification Committee) en EURACE.
 • Europese sectie: alle cursussen worden in het Engels gegeven

Geavanceerde Masterère

 • 1-jarig programma
 • 4 verschillende programma's:
  • Manager van het innovatieproject en economische circulaire
  • Manager van het innovatieproject
  • Manager de procesindustrieel innovant, industrie 4.0
  • Verantwoordelijk project industrialisatie cosmétique
 • Toelating tot postdoctorale studies (ingenieursdiploma, master of gelijkwaardig) als initiële opleiding of permanente educatie.
 • Cursus geaccrediteerd door de Conférence des grandes écoles
 • Cursussen alleen beschikbaar in het Frans

Certificaat in cosmetica en formulering van gekleurde producten

 • 1 jaar lijmen/cosmetica/kleur/verven en inkten
 • Toelating na 2 jaar bachelorstudie
 • Cursussen alleen beschikbaar in het Frans

IPL-zomerschool

 • 5 weken (van half juni tot half juli)
 • Het richt zich op polymeertoepassingen in materialen.
 • Franse taallessen: 40 uur instructie
 • 50 uur oefenen in kleine groepen, plus culturele excursies en meer.

Bezoek onze website voor meer informatie

Polymer Sciences: Tegenwoordig draait alles om polymeren!

Het veld vertegenwoordigt bij uitstek moderne wetenschap , aangezien directe toepassingen van polymeren aanwezig zijn in ons dagelijks leven: lederen producten in de luxe-industrie, helikopterbladen, anti-UV-inkten, all-terrain en all-weather kleding, fietsframes gemaakt van composietmaterialen, nieuwe anti-allergische textielproducten... die allemaal tot stand komen door de creativiteit van ingenieurs. Het synthetiseren en hanteren van polymeren vereist een sterke wetenschappelijke opleiding (in chemie, mechanica,...). Applicaties ontwikkelen is echter een kwestie van smaak en passie. ITECH Lyon Engineering School, gespecialiseerd in leerproducten, textiel- en plasticmaterialen en geformuleerde chemische producten (verf, inkt, lijm, cosmetica,...), heeft van wetenschap en in het bijzonder polymeerwetenschap de kern van haar onderwijs gemaakt. Haar specialiteiten, die elkaar vaak aanvullen, hebben geholpen bij de vooruitgang van de polymeerwetenschappen, die voortdurend wetenschappelijk en economisch in ontwikkeling zijn.

Het ingenieursprogramma

Deze opleiding is gebaseerd op 2 fundamentele wetenschappelijke gebieden: chemie en fysica-mechanica. In het 1e jaar wordt basiskennis ontwikkeld om de studenten voor te bereiden op hun major. Het onderwijs bij ITECH richt zich op polymeerwetenschappen. ITECH-ingenieurs bevestigen hun vaardigheden op dit gebied gedurende hun hele loopbaan, waarbij hun keuze voor major hen helpt om gemakkelijk hun eerste baan te vinden. Naast technische en wetenschappelijke vaardigheden, stelt ITECH zijn leerlingen in staat om hun sociale vaardigheden te onthullen en te ontwikkelen met economische en sociale wetenschappen en vele presentaties. ITECH's Engineering Degree is het equivalent van een "Master's Degree" voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het volgen van een carrière buiten Frankrijk.

Uniek en anders

ITECH leidt ingenieurs op in 3 jaar. Het type onderwijs dat wordt aangeboden is:

 • Reguliere studentenstatus
 • Stagestatus (afwisselend cursussen op school en werk in een bedrijf gedurende 3 jaar)

Studenten die de reguliere cursus volgen, kiezen na hun 1e jaar een van de 4 majors die worden aangeboden:

 • Formuleringschemie: verven, inkten, kleefstoffen en cosmetica
 • Plastic materialen
 • Textielmaterialen
 • Leer

ITECH is lid van de Conference des Grandes Ecoles en zijn diploma in chemische technologie (Master's degree) is geaccrediteerd door de CTI (Comission des Titres d'Ingénieurs).

Een dynamische interactie

ITECH is ontstaan door professionals en is verankerd in een industriële omgeving die continu verandert. Om deze reden zitten professionele syndicaten en industriëlen op elk gebied (verf, inkt, cosmetica, kunststoffen, leer en textiel) in de raad van bestuur van het Instituut. De school houdt rekening met de expertise van deze respectieve syndicaten om de oriëntaties van de onderwezen programma's bij te werken en te verfijnen. De relaties die met de firma's worden gesmeed, dragen bij tot het bevorderen van het aanpassingsvermogen van de toekomstige ingenieur (conferenties, infodagen, professionele fora...). Dit is het geval van een nieuw programma dat in 2014 is geopend. Om te voldoen aan de vraag naar verfingenieurs die de komende tien jaar nodig zijn, lanceerde ITECH de European School of Formulation Chemistry. Alle cursussen worden in het Engels gegeven om Europese bachelorstudenten aan te trekken voor deze major, waar veel vraag naar is in de verfsector.

Rigoureuze creativiteit

Zoals elke wetenschap zijn vorderingen op het gebied van polymeren gebaseerd op de creativiteit van de onderzoekers en ingenieurs die de discipline beoefenen. De ITECH-student moet creatief zijn, aangezien de wetenschap en technologie die tot zijn of haar beschikking staat voortdurend evolueert. Met deze eigenschap wordt rekening gehouden in het onderwijs bij ITECH. Multidisciplinair vormt op zich al een zekere garantie voor de integratie van de werkomgeving. Maar om de creatieve kant van de student aan te moedigen, organiseert ITECH aan het einde van de 3-jarige cursus, Proj'ITECH, een bijeenkomst waar studenten hun laatstejaarsprojectwerk kunnen presenteren voor onderzoekers, hoofden van R&D-afdelingen en industriëlen .

Praktijkgericht trainen

ITECH is onvermurwbaar om studenten een sterke professionele ervaring te bieden. Bovenop een multidisciplinair onderwijs, voegt het instituut minimaal 10 maanden verplichte stages in bedrijven toe voor de reguliere statusstudenten.

Reguliere status

Einde van het 1e jaar: Internationale ervaring - minimaal 6 weken Deze internationale ervaring wordt vooraf voorbereid in termen van een interculturele benadering en de verwachtingen met betrekking tot de inhoud van het rapport zijn volledig gedefinieerd. Dit is een individuele terugblik op de ervaring van elke student en dient als basis voor reflectie tijdens de interculturele lessen van het volgende semester. Einde van het 2e jaar: Engineering stage - minimaal 8 weken Praktische toepassing met geprivilegieerde stagestatus stelt studenten in staat oog in oog te komen met de realiteit van het bedrijfsleven en vertrouwd te raken met de materiële, economische en menselijke behoeften van bedrijven. Einde van het 3e jaar: Afstudeerproject - maximaal 6 maanden Dit is een project dat over het algemeen wordt toevertrouwd aan jonge ingenieurs. Studenten laten zien dat ze in staat zijn autonoom te handelen en complexe onderwerpen aan te pakken in soms complexe situaties. Het project omvat een stage van minimaal 5 maanden bij een bedrijf of laboratorium in Frankrijk of in het buitenland. Facultatieve stage van 1 jaar (tussen 2e en 3e jaar) Studenten kunnen desgewenst een stage van 1 jaar lopen bij een bedrijf of een buitenlands laboratorium, maar moeten minimaal 6 maanden in het buitenland verblijven. Sterker nog, een langer verblijf buiten Frankrijk is altijd zeer voordelig en zet studenten aan tot grondig nadenken over hun carrièreplan.

Banen en werkgelegenheid

De helft van de ITECH-afgestudeerden tekent hun contract voordat hun diploma is afgeleverd. Na 6 maanden is meer dan 90 % van de afgestudeerden aangenomen. Activiteit sectoren

 • Chemische industrieën, fabrikanten van chemische producten
 • Cosmetica, verven, vernissen, lijmen, inkten,
 • Luchtvaartindustrie, automobielindustrie, verpakking, samengestelde materialen, plastirgie
 • Leerindustrie, schoenen, lederwaren, leerlooierij, luxe
 • Textielindustrie, technisch en medisch textiel, kleding
 • Handel en distributie
 • Overleg plegen

ITECH Career Counseling Service helpt afgestudeerden al meer dan 25 jaar aan werk. Het begeleidt studenten bij hun zoektocht naar een professioneel project en roeping, in nauwe samenwerking met een professionele counselor en een arbeidspsycholoog. Gemiddeld hebben we 300 aanbiedingen die rechtstreeks aan ITECH zijn gericht en die elk jaar worden gescreend door de Career Counseling Service: 60 % voor ingenieurs en gespecialiseerde masters, 40 % voor technici.

ITECH ONDERNEMINGEN: De expertise van een "Grande Ecole" voor industrieel gebruik.

LIJMEN, AUTOMOBIEL, COSMETICA, KLEUREN, LEER, INKT, KUNSTSTOF, VERF, TEXTIEL ITECH-Lyon en zijn dochteronderneming ITECH Entreprises stellen hun volledige scala aan technische en personele middelen ter beschikking van bedrijven via verschillende contractvormen. Deze diensten omvatten onderzoek (CIFRE [overeenkomsten voor opleiding in industrieel onderzoek], Studies.), R&D, analyse en proeven, consultancy, expertise, audits, verhuur van apparatuur met mogelijke detachering van personeel (voltijdse onderzoeksprofessoren) en permanente beroepsopleiding.

Vaardigheidsplatforms

Alle vaardigheidsplatforms van ITECH-Lyon beschikken over de middelen die nodig zijn om oppervlakken op proefschaal te verwerken en te behandelen, die beschikbaar zijn voor bedrijven in het kader van verschillende programma's.

 • Formuleringschemie (verven, inkten, kleefstoffen, cosmetica, enz.)
 • Kunststoffen
 • Textiel
 • Leer
 • Analytisch laboratorium

toelatingen

Toelating voor studenten buiten Frankrijk

Toelating tot het 1e jaar

Graduate studies in Chemistry (Bachelor's degree of gelijkwaardig, 180 ECTS).

Het vereiste Engelse niveau voor het Engelstalige programma is B2.

Het Franse niveau dat vereist is voor het Franstalige programma is B2.

Toelating tot het 2e jaar

1 jaar postdoctorale studies voltooid (M1 of gelijkwaardig, 240 ECTS).

Het vereiste Engelse niveau voor het Engelstalige programma is B2.

Het Franse niveau dat vereist is voor het Franstalige programma is B2.

Hoe solliciteren?

In het 1e jaar

 • Solliciteer via het Études en France- platform (Campus Frankrijk)
  OF
 • Solliciteer via ons sollicitatieplatform
  • Maak een account aan en vul uw persoonlijke gegevens in.
  • Upload de volgende documenten:
   • Sollicitatiebrief met daarin je motivatie
   • Bewijs van voltooide niet-gegradueerde en postdoctorale graden
   • Alle universitaire transcripties die tot nu toe zijn verkregen
   • Middelbare schooldiploma en cijferlijst
   • Aanbevelingsbrief van een afdelingshoofd/instituut/studies
   • cv/cv
   • Paspoort of nationale identiteitskaart
  • Na het uploaden van uw documenten, moet u uw aanvraag valideren en doorgaan met het betalen van de aanvraagkosten.
  • Wacht op een uitnodiging voor een online interview met het internationale toelatingsteam

Op naar het 2e jaar

 • Solliciteer via ons sollicitatieplatform
  • Maak een account aan en vul uw persoonlijke gegevens in.
  • Upload de volgende documenten:
   • Sollicitatiebrief met daarin je motivatie
   • Bewijs van voltooide niet-gegradueerde en postdoctorale graden
   • Alle universitaire transcripties die tot nu toe zijn verkregen
   • Middelbare schooldiploma en cijferlijst
   • Aanbevelingsbrief van een afdelingshoofd/instituut/studies
   • cv/cv
   • Paspoort of nationale identiteitskaart
  • Na het uploaden van uw documenten, moet u uw aanvraag valideren en doorgaan met het betalen van de aanvraagkosten.
  • Wacht op een uitnodiging voor een online interview met het internationale toelatingsteam

Ga voor meer informatie naar onze website: Hoe kunt u zich aanmelden bij ITECH?

Visum vereisten

Als je onderdaan bent van een van de landen van de Europese Economische Ruimte, heb je geen visum nodig om in Frankrijk te studeren of stage te lopen .

Als je een niet-Europese student bent en niet weet of je een visum nodig hebt om in Frankrijk te studeren, kun je naar de officiële website voor visa in Frankrijk gaan en de Visa Wizard gebruiken om te controleren of je er een nodig hebt om in te studeren Frankrijk.

Beurzen en financiering

Aanmeldingen voor het 1e jaar van de master of engineering zijn nu geopend

Als je je wilt aanmelden voor het 1e jaar van onze master of engineering, kun je dit doen via Études en France (Campus France-platform). Wacht voor aanvragen tot 2e jaar tot januari 2023 (neem contact met ons op voor meer informatie).

Getuigenissen van studenten

Locaties

 • Lyon

  ITECH LYON 87 chemin des mouilles ECULLY cedex

Vragen