Keystone logo
ISM University of Management and Economics

ISM University of Management and Economics

ISM University of Management and Economics

Invoering

Kwaliteit en internationaliteit

Sinds de start van haar activiteiten in 1999 had ISM University of Management and Economics vanaf het allereerste begin één doel: het aanbieden van innovatieve, kwalitatieve studies en trainingen in management en economie voor creatieve, ambitieuze jongeren en reeds ervaren bedrijfsmanagers. Klantherkenning (studenten, bedrijven en alumni), internationale erkenning en duurzaamheid. Kwaliteit en internationaliteit zijn de belangrijkste prioriteiten van de activiteiten van de universiteit geworden. Dit doel is geëvalueerd door de International Quality Accreditation (IQA), die in 2006 aan ISM is toegekend door de Central and East European Management Development Association (CEEMAN), waarmee wordt gecertificeerd dat ISM behoort tot universiteiten die de meest geavanceerde bedrijfsstudies in de regio aanbieden.

207772_StudiesthatwillgetYoufar.png

Kennis en ervaringen delen voor moderne bedrijven

ISM-opleidingen combineren met succes theoretische en praktische kennis. Veel van de wetenschappers die hier werken, zijn erkende praktijkmensen. Ze zijn zich dus terdege bewust van de problemen waarmee moderne bedrijven worden geconfronteerd en van de kennis die nodig is om deze op te lossen. Universitaire docenten ondernemen ook actieve academische activiteiten door onderzoek te doen naar de fenomenen van management in de staten van de Baltische regio – ISM is een van de initiatiefnemers van het Baltic Journal of Management. De universiteit neemt actief deel aan de activiteiten van internationale wetenschapsorganisaties en wisselt daarbij actuele kennis en ervaring uit met partners.

Internationale zakelijke vooruitzichten voor studenten worden verzekerd door de ervaring van de ISM-oprichter, de Noorse School of Management BI en docenten die zijn uitgenodigd vanuit de hele wereld.

ISM streeft ernaar succesvolle en verantwoordelijke bedrijfsleiders op te leiden. De universiteit was de eerste in Litouwen die reageerde op de mondiale oproep aan business schools en academische verenigingen om maatschappelijk verantwoord ondernemen wereldwijd te bevorderen. ISM heeft zich ertoe verbonden zich te houden aan de Principles for Responsible Management Education (PRME), die in juli 2007 door een groep wetenschappers en toonaangevende academische organisaties zijn onthuld tijdens de UN Global Compact Leaders Summit. PRME biedt een raamwerk voor academische instellingen om de bredere ontwikkeling te bevorderen. doel van maatschappelijk verantwoord ondernemen en het opnemen van universele waarden in curricula en onderzoek.

ISM is ook een van de eerste universiteiten in Litouwen die zich heeft aangesloten bij het UN Global Compact en daarmee onderdeel wordt van het National Network of Responsible Business Organizations. De leden van dit netwerk en het Global Compact streven ernaar hun activiteiten en strategieën in lijn te brengen met tien universeel aanvaarde principes op het gebied van mensenrechten, arbeid, milieu en corruptiebestrijding. Door dit te doen kan het bedrijfsleven, als voornaamste motor van de mondialisering, ertoe bijdragen dat markten, handel, technologie en financiën vooruitgang boeken op een manier die economieën en samenlevingen overal ter wereld ten goede komt.

De universiteit heeft veel bereikt in het versterken van verantwoordelijk en ethisch leiderschap. De cursus bedrijfsethiek wordt aangeboden aan de studenten van alle universitaire cycli. Dit onderwerp komt aan bod in de afstudeerscripties van bachelor-, master- en doctoraatsstudenten. ISM deelt kennis en ervaringen met anderen.

Start van ISM

De voorloper van ISM was het Business Training Centre, een bekende executive trainingsinstituut in Litouwen. Het werd in 1995 opgericht door de BI Norwegian Business School en de Kaunas University of Technology.

ISM University of Management and Economics werd in 1999 in Kaunas opgericht als de eerste particuliere instelling voor managementonderwijs in Litouwen. De belangrijkste oprichters van ISM zijn de BI Norwegian Business School, de grootste business school in Europa, en de Innovation Norway (voormalig Noors Fonds voor Industriële en Regionale Ontwikkeling).

Statistieken

ISM vandaag

 • Alle studieniveaus: bachelor-, master- en doctoraatsstudies
 • ISM Executive Schoolmaster van managementstudies en -trainingen
 • Onderzoek: kennis en business development
 • 42% van onze faculteit is internationaal
 • Double degree-mogelijkheden in hoog aangeschreven Europese en Amerikaanse business schools
 • Meer dan 100 partneruniversiteiten voor uitwisselingsstudies
 • Meer dan 2000 studenten
 • Meer dan 4000 alumni
 • 98% van de ISM-afgestudeerden werkt binnen hun vakgebied
 • 1 op de 3 start een eigen bedrijf
 • Innovatieve en interactieve leermethodes: casestudy's, groepsopdrachten, simulaties, teamwerk

  Locaties

  • Vilnius County

   Arklių gatvė,18, 01305, Vilnius County

   Vragen