Keystone logo
International Hellenic University (IHU) MA in de Zwarte Zee en Oostelijke Mediterrane Studies
International Hellenic University (IHU)

MA in de Zwarte Zee en Oostelijke Mediterrane Studies

3 Semesters

Engels

Full time, Deeltijd

31 Aug 2024*

Oct 2024

EUR 2.500

Afstand leren, Op de campus

* *31 augustus 2024 (niet-Griekse kandidaten) / 30 september 2024 (Griekse kandidaten) of totdat de plaatsen zijn opgevuld.

Invoering

De MA in het studieprogramma voor de Zwarte Zee en het oostelijke Middellandse Zeegebied wordt aangeboden door de School of Humanities, Social Sciences, and Economics van het University Centre of International Programs of Studies van de International Hellenic University. Het programma is gebaseerd op een interdisciplinaire benadering van de studie van de geschiedenis en cultuur van de Zwarte Zee en het oostelijke Middellandse Zeegebied en biedt twee specialisatiestromen:

- de stroom Archeologie en,

- de stroom Moderne geschiedenis en politiek.

De studie en interpretatie van de historische en culturele gegevens van deze regio's, gebieden van groot geopolitiek en economisch belang, zal de student een uitstekende kans bieden om zich te specialiseren in een onderzoeksdomein dat in onze tijd zo belangrijk is. De cursussen worden uitsluitend in het Engels gegeven. De academici die lesgeven op het programma zijn afkomstig van universiteiten in zowel het buitenland als in Griekenland.

Het Zwarte Zeegebied en het oostelijke Middellandse Zeegebied met hun bijzondere geofysische en culturele kenmerken winnen aan betekenis als geopolitieke schakel tussen Europa en Azië. De belangrijke natuurlijke hulpbronnen en de cruciale positie van deze regio's als knooppunt van internationale routes hebben door de eeuwen heen de belangstelling gewekt van veel landen, wat heeft geleid tot tal van evenementen van grote culturele en historische betekenis.

De Zwarte Zee en het oostelijke Middellandse Zeegebied vormen twee grote internationale toegangspoorten, die zowel voor Europa als voor Azië en het Oosten van groot belang zijn. In de afgelopen decennia hebben onderzoeksinstellingen en universitaire afdelingen over de hele wereld onderzoeksprogramma's gepromoot die zich concentreren op deze regio's met zo'n rijk wetenschappelijk materiaal.

De MA in de Zwarte Zee en Oostelijke Mediterrane Studies biedt gespecialiseerd onderwijs in diverse interessegebieden, zoals archeologie, etnografie, historische geografie, kunst, religie, mythologie, oude, middeleeuwse en moderne geschiedenis, en internationale betrekkingen, politiek, diplomatie en economie . Het masterprogramma 'MA in de Black Sea and Eastern Mediterranean Studies' bevordert leren en onderwijzen gekenmerkt door een diversiteit aan onderwijsmethoden.

De MA in de Zwarte Zee en Oostelijke Mediterrane Studies accepteert, na een zorgvuldig selectieproces, afgestudeerden in geschiedenis, archeologie, sociale wetenschappen, geesteswetenschappen, politieke wetenschappen, aardrijkskunde, internationale betrekkingen, theologie, journalistiek, Balkan, mediterrane of oosterse studies en andere gerelateerde vakgebieden, van Griekse universiteiten of gelijkwaardige instellingen uit het buitenland en van technologische onderwijsinstellingen van gerelateerde vakgebieden volgens Wet 4485/2017 en 4610/2019, voor zover van toepassing.

Cursusinhoud

Eerste semester

De kerncursussen

 • Historische geografie en cartografie van de Zwarte Zee in de oudheid
 • De Zwarte Zee en de oostelijke Middellandse Zee in de Hellenistische en Romeinse tijd
 • Van middeleeuwse rijken tot moderne naties: geschiedenis, etnogenese en staatsvorming in de Zwarte Zee/het oostelijke Middellandse Zeegebied
 • De Zwarte Zee en de oostelijke Middellandse Zee van de 19e tot het einde van de 20e eeuw

Tweede semester

Archaeology Stream - Stream keuzevakken (4 van de 6)

 • Onderwerpen in de prehistorische archeologie van de Zwarte Zee en de oostelijke Middellandse Zee
 • Oude kunst en monumentale topografie in de Zwarte Zee
 • Oude religie en mythologie in de Zwarte Zee
 • Historische en culturele aspecten van de Zwarte Zee en de oostelijke Middellandse Zee in de Hellenistische en Romeinse tijd
 • Onderwerpen in Byzantijnse en islamitische kunst in de Zwarte Zee en de oostelijke Middellandse Zee
 • Uitgraving

Moderne Geschiedenis & Politiek Stroom

 • Multiculturalisme en havensteden in de Zwarte Zee en het oostelijke Middellandse Zeegebied
 • Het Hellenisme in de landen aan de Zwarte Zee
 • De Zijderoute en de Zwarte Zee/oostelijk Middellandse Zeegebied: klassieke geopolitieke, energie- en veiligheidsdilemma's in een historisch perspectief.
 • Politieke islam tussen drie continenten
 • Massaal geweld en bevolkingsoverdrachten in de 20e en 21e eeuw
 • Archiefonderzoek en stage in historische archieven en NGO's

Derde semester

Het proefschrift

Als onderdeel van het MA-programma werken studenten aan een onderwerp dat verband houdt met hun academische interesses en stroomspecialisatie. De masterproef biedt een goede gelegenheid om theorie en concepten die in verschillende cursussen zijn geleerd, toe te passen op een aan de Zwarte Zee gerelateerde kwestie of uitdaging. De masterproef test het vermogen van studenten om zowel een bepaalde methodologie en benadering toe te passen bij de analyse van een bepaald probleem als om redelijk origineel onderzoek of veldwerk aan te tonen.

Een lid van de academische faculteit begeleidt studenten tijdens hun projecten. De supervisie wordt geleverd via persoonlijke ontmoetingen op de universiteit en via het e-learningplatform van de universiteit.

Schema

De MA in de Black Sea and Eastern Mediterranean Studies is een voltijds studieprogramma van 3 semesters. Het wordt voornamelijk op weekdagen gegeven gedurende drie uur lesuren. De eerste twee semesters behandelen de kerncursussen van het programma. Elke onderwijsperiode heeft 13 lesweken gevolgd door een examenperiode van 10 dagen. In de derde periode wordt gewerkt aan de masterproef. Het programma is ook in deeltijd beschikbaar.

Vergoedingen & Financiering

Kosten

De programmakosten voor de MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies bedragen 2500 €. Het bedrag wordt aan het begin van elk semester in twee termijnen betaald voor de voltijdse modus of in vier termijnen voor de deeltijdse modus. De vergoedingen komen ook in aanmerking voor financiering via het LAEK - OAED-programma.

stortingen

Als je bent toegelaten tot een postdoctoraal programma, moet je een aanbetaling van 500 euro doen om je plaats veilig te stellen. Dit bedrag telt mee voor de eerste termijn van je collegegeld. De aanbetaling wordt niet terugbetaald zodra u met uw studie aan de IHU bent begonnen. Voordien kan een terugbetaling worden gedaan, maar er wordt 20% administratiekosten ingehouden. De borg kan worden betaald via overschrijving of bankcheque. Creditcardbetalingen kunnen worden gedaan via elektronisch bankieren (neem contact op met uw bank aangezien er administratiekosten van toepassing kunnen zijn).

Beurzen

De School of Humanities, Social Sciences, and Economics biedt een aantal beurzen aan voor de programma's die zij aanbiedt, die een aanzienlijk deel van de kosten dekken. Deze beurzen zijn concurrerend. Toekenningscriteria zijn onder meer de kwaliteit van de eerste graad, de bachelorcijfers van de kandidaat, zijn / haar beheersing van de Engelse taal en het algemene profiel. Kandidaten voor beurzen dienen een aparte brief bij hun aanvraagdocumenten te voegen waarin zij verzoeken om in aanmerking te komen voor een beurs, met vermelding van de redenen waarom zij denken in aanmerking te komen.

Toelatingen

De volgende MA in Black Sea and Eastern Mediterranean Studies begint in oktober 2022. Geïnteresseerden worden uitgenodigd om hun aanvraag in te dienen vóór 30 september 2022 of totdat de plaatsen vol zijn.

Ideaal carrièrepad

Het MA-programma biedt een kritische en veelzijdige studie van de Zwarte Zee en het oostelijke Middellandse Zeegebied, van oude geschiedenis en archeologie tot kunst, politiek, internationale betrekkingen en moderne diplomatie. De afgestudeerden ontwikkelen de competenties en het vermogen om oude werken te begrijpen en te bespreken om internationale betrekkingen, politieke, economische en historische gegevens te begrijpen. De vaardigheden die ze hebben verworven om hen in staat te stellen te werken in onderwijsinstellingen en academies die zich concentreren op de Zwarte Zee en het oostelijke Middellandse Zeegebied, archeologische afdelingen en onderzoeksinstituten, musea, evenals het diplomatieke corps of andere overheidsdiensten, bedrijven of ngo's die belangen hebben in de Zwarte Zee en de oostelijke Middellandse Zee.

Ideale studenten

toelatingen

Beurzen en financiering

leerplan

Programma collegegeld

Carrièremogelijkheden

Over de school

Vragen