Keystone logo
Hogeschool iPabo

Hogeschool iPabo

Hogeschool iPabo

Invoering

Hogeschool iPabo is een monosectorale hogeschool met twee locaties, Amsterdam en Alkmaar. De hogeschool verzorgt opleidingen, nascholing en onderzoek op het gebied van leraren en leidinggevenden in het primair onderwijs.

De vestiging Amsterdam staat midden in een multiculturele wijk. Dat geeft een focus aan ons denken en doen; we sluiten onder andere aan bij de specifieke (leer-)behoeften en de belevingswereld van studenten met zeer uiteenlopende culturele achtergronden, we ontwikkelen gezamenlijke binding en bevorderen actief burgerschap en sociale integratie. De vestiging Alkmaar richt zich in het bijzonder op het onderwijs in de provincie. De roep om een eigentijdse integrale kindvoorziening is groot, en waar sprake is van bevolkingskrimp dienen slimme oplossingen te worden gezocht. De basisschool blijkt het kloppend hart van leefbare dorpen. Het werkelijk integraal denken met het kind als uitgangspunt staat hierbij centraal.

Locaties

  • Amsterdam

    Jan Tooropstraat,136, 1061 AD, Amsterdam

    Vragen