Keystone logo
Hanbat National University

Hanbat National University

Hanbat National University

Invoering

Binnenkort om haar 100-jarig jubileum te vieren, Hanbat National University ernaar om vooruit te gaan met de snel veranderende samenleving van vandaag. De hyperverbonden wereld van de vierde industriële revolutie leidt tot nieuwe kennis en technologie, die worden bereikt door creatief onderwijs en onderzoek op basis van kritisch denken. Deze nieuwe kennis moet verstandig worden gebruikt om te leiden tot verandering en innovatie in de samenleving.

Met haar visie om een 'Glocal industrie-universitaire samenwerkingsuniversiteit te worden die toekomstige waarden creëert', zal HBNU voldoen aan de eisen van deze veranderende samenleving. Als vooraanstaande nationale universiteit in de regio zullen we het voortouw nemen bij het oplossen van problemen in de lokale gemeenschap en onze samenwerking met industrieën verstevigen door nieuwe waarden en kennisbronnen te creëren die welvaart in de industrie kunnen produceren.

HBNU zal er ook naar streven om talent te koesteren dat voldoet aan de eisen van deze nieuwe samenleving. Op basis van onze focus op integriteit, communicatie, pragmatisme, probleemoplossende vaardigheden, mondiale perspectieven en leiderschap, zullen onze studenten uitgroeien tot ethische, creatieve en mondiale professionals. Daartoe zullen we als platformuniversiteit nieuwe kennis creëren, hoogwaardige faciliteiten en onderwijsinhoud bieden.

Locaties

  • Daejeon

    Daejeon, Zuid-Korea

    Vragen